FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

Magazines

Power Time Vol 77

Power Time Vol 77
Power Time คู่มือการบริหาร จัดการ อย่างมืออาชีพ
www.powertimetoday.com

‘ศุภจี สุธรรมพันธุ์’
THCOM โตก้าวกระโดด
ส่งดาวเทียม 6-7-8-9 สร้างรายได้ สลัดการเมือง
          สิงหาคม 2554 นับว่า เป็นเดือนของผู้หญิงที่ก้าวมาเป็นผู้นำอย่างแท้จริง เพราะคนไทย ทั้งประเทศต่างรับรู้กันว่า เราได้มีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในครั้งประวัติศาสตร์การเมืองไทย คือ ‘นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร’ นั่นคือ ภาคการเมือง ภาคการบริหารประเทศ
          ขณะที่ช่วงเดียวกันนั้น ภาคธุรกิจที่มีความสำคัญสำหรับประเทศไทย เพราะเกี่ยวเนื่องด้วยธุรกิจการสื่อสารระดับชาติ อย่าง “บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)” (THCOM) ได้มีการประกาศแต่งตั้งให้ ‘นางศุภจี สุธรรมพันธุ์’ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือซีอีโอ แทน ‘นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์’ ซึ่งครบเกษียณอายุเช่นเดียวกัน

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด