FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

Magazines

Power Time Vol 75

Power Time Vol 75

 

Power Time Intelligents Guide คู่มือการบริหาร จัดการ อย่างมืออาชีพ

 

http://www.powertimeonline.com/

 

สมประสงค์ บุญยะชัย

รู้คิด ชีวิตสร้างได้

นำพาอินทัชโชติช่วง 

หลายครั้งทึ่ชายที่ชื่อ สมประสงค์ บุญยะชัยประธานกรรมการบริหาร กลุ่มอินทัช หรือกลุ่ม  บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดิม ประกาศจุดยืนว่า กลุ่มอินทัชไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง    

หากเรา จะย้อนดูอดีตของชายคนนี้แล้ว จะพบว่า เขาเป็นผู้มากด้วยประสบการณ์ และผ่านชีวิตการต่อสู้มาแล้วอย่างมากมาย เขาเดินทางไปแล้วทุกมุมโลก รู้จักผู้คนในโลกธุรกิจมากมายที่สำคัญไม่ได้มุ่งแต่การหาปัจจัยในการดำรงชีวิตเพียงอย่างเดียว ยังได้เขียนหนังสือให้ผุ้คนที่ได้อ่านพบความสุขที่แท้จริงอีกด้วยเช่นรู้คิด ชีวิตสร้างได้

 

รู้คิด ชีวิตสร้างได้...คิดเชิงบวก

รู้คิด ชีวิตสร้างได้หนังสือที่ประมวลแนวคิดจากชีวิตและการทำงานของคุณสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มอินทัช ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที โดยได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงพลังของความคิด ที่สามารถสร้างและกำหนดเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนได้ ซึ่งในการดำเนินชีวิตของคนเรามีสองเรื่องใหญ่ๆ ที่จะนำพาชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ นั่นคือ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ 

 

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด