FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

สภาพัฒน์ฯ สศช.

สศช.รายงาน เศรษฐกิจเดือน ม.ค.56 ขยายตัวแบบต้องลุ้นต่อ

        สศช.รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจำเดือน ม.ค.2556 พบการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การส่งออก ขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนการลงทุนภาคเอกชน การผลิตภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม และท่องเที่ยว แม้จะดีขึ้นเดือน ม.ค.2555 แต่ชะลอตัวจากเดือน ธ.ค.2555 มาก

        นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบสถานการณ์เศรษฐกิจประจำเดือน ม.ค.2556 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ตามที่ ครม.มอบหมายให้รายงานเป็นประจำทุกเดือนว่า เครื่องชี้เศรษฐกิจส่วนใหญ่ยังแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้จ่ายภาคครัวเรือน ม.ค.2556 เมื่อเทียบกับ ม.ค.2555 ขยายตัวต่อเนื่อง ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 6.8% สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขยายตัว 17.1% และการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค 32.2% ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 72.1% เพิ่มขึ้นจาก 70.6% ในเดือน ธ.ค.2555

         สำหรับการส่งออกสินค้ามีมูลค่า 17,924 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 15.6% เร่งตัวขึ้นจากการขยายตัว 13.6% ในเดือนก่อนหน้า โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะการส่งออกยานยนต์ เพิ่มขึ้น 35.6% อิเล็กทรอนิกส์ 31.6% และเครื่องใช้ไฟฟ้า 16.5% รวมไปถึงข้าว 31.3% และผลไม้ 65.4%

         อย่างไรก็ตาม มีดัชนีหลายตัวในเดือน ม.ค.2556 ที่ขยายตัวจากเดือน ม.ค.2555 แต่เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าคือ ธ.ค.2555 พบว่าชะลอตัวลง ได้แก่ การลงทุนภาคเอกชนในเดือน ม.ค.2556 ขยายตัว 22% จากเดือน ม.ค.2555 แต่ชะลอลงจากการขยายตัว 29% ในเดือน ธ.ค.2555 โดยปริมาณการจำหน่ายปูนซิเมนต์ในประเทศ และการนำเข้าสินค้าทุนขยายตัวต่อเนื่องตามการขยายตัวของการลงทุนใหม่ เช่นเดียวกับพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้าง ที่ขยายตัว 1.1% เทียบกับการหดตัว 3.1% ในเดือน ธ.ค.2555

        ขณะที่การจำหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขยายตัว 36.5% ชะลอตัวจาก 155.5% ในเดือน ธ.ค.2555 ส่วนด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 10.1% จาก ม.ค.2555 แต่ชะลอตัว 23% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ด้านการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 0.8% จากเดือน ม.ค.2555 แต่ชะลอตัวลงจากการขยายตัว 1.1% ในเดือนก่อนหน้า

        ด้านภาคการท่องเที่ยวชะลอตัวลงเช่นกัน โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดือน ม.ค.2556 ที่ 2.2 ล้านคน เพิ่มขึ้น 12.5% จาก ม.ค.2555 แต่ชะลอตัวเมื่อเทียบกับการขยายตัว 66% และ 30.4% ในเดือน พ.ย.และ ธ.ค.2555

                ที่มา : www.thairath.co.th

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด