FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

สภาพัฒน์ฯ สศช.

สศช.ชี้ปีหน้าจับตาบาทแข็ง-น้ำมันแพง แนะธปท.ผ่อนนโยบายการเงิน

          สศช.ชี้ไตรมาส3/2555 การส่งออกติดลบ 3% คาดทั้งปีส่งออกเหลือ 5.5% จากที่ตั้งเป้าไว้ 15% เตือนเงินบาทแข็งค่า ราคาน้ำมันพุ่ง แนะธปท.ผ่อนนโยบายการเงิน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของเอกชนและโครสร้างพื้นฐาน หลังจากปีที่ผ่านมาต้องประสบปัญหาอุทกภัย และปีหน้าอาจต้องรับมือกับภัยแล้งที่จะมีผลต่อภาคเกษตร อีกทั้งยังมีปัจจัยจากเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากมาตรการ QE3 ด้วย

          นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาส 3 ปีนี้ ว่าการส่งออกติดลบ 3% เศรษฐกิจในไตรมาส 3 ขยายตัว 3% มีชะลอตัวลงจากไตรมาส 2 ที่ขยายตัวได้ 4.4% โดยมีปัจจัยจากการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ ที่ขยายตัวถึง 6.5% เพิ่มขึ้นจาก 5.6% ในไตรมาส 2 และการลงทุนของภาครัฐที่เพิ่มขึ้นจาก 4% เป็น 13.2% ในไตรมาส 3 แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2555 คาดว่าจะขยายตัวได้ 5.5% การส่งออกอยู่ที่ 5.5% การลงทุนรวมเพิ่มขึ้น 12% การบริโภคครัวเรือนเฉลี่ย 5.2% อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 3% สำหรับไตรมาส 4 คาดว่าจีดีพีจะขยายตัวมากกว่า 10% เนื่องจากช่วงเดียวกันปีก่อนจีดีพีติดลบถึง 8.9% จากผลอุทกภัย โดยคาดว่าการส่งออกทั้งปี 2555 จะอยู่ที่ 5.5% จากเดิมที่ตั้งเป้า 15%

         ส่วนเศรษฐกิจปี 2556 คาดว่าจะขยายตัวได้ 4.5 - 5.5% การส่งออกจะขยายตัวได้ 12.2% เนื่องจากเศรษฐกิจโลกและการส่งออกดีขึ้น การบริโภคครัวเรือนจะเพิ่มขึ้น 4% การลงทุนรวมอยู่ที่ 8.1% อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 2.5 - 3.5% ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 1%

          อย่างไรก็ตาม นโยบายทางการเงินควรสอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ไม่ควรเข้มงวดนโยบายการเงินในเวลานี้ เพราะการขยายตัวทางเศรษฐกิจของปีนี้เกิดจากการลงทุนเพื่อการขยายกำลังการผลิตของเอกชนและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ และเป็นปีแรกที่ฟื้นตัวจากเหตุอุทกภัย ส่วนการบริโภคที่พุ่งสูงขึ้นนั้น เนื่องมาจากโครงการรถยนต์คันแรก หากจะดูปัจจัยที่มาจากเรื่องการลงทุนก็ควรส่งเสริมต่อ และคาดว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีหน้าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจในปีหน้า ต้องดูเรื่องต้นทุนอุตสาหกรรม และราคาน้ำมันที่จะปรับสูงขึ้น ปัญหาภัยแล้งในภาคการเกษตร รวมทั้งการแข็งค่าของเงินบาท สภาพคล่องส่วนเกินในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกที่เกิดจากมาตรการ QE3

        ทั้งนี้ การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2555 และปี 2556 คือ การเร่งรัดการส่งออก ติดตามการแข็งค่าของเงินบาท โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อย ส่งเสริมให้นักลงทุนไปลงทุนต่างประเทศ เร่งรัดการลงทุนของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนความเป็นจริงและปรับกฎระเบียบด้านการค้าและการลงทุน เพื่อรับประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้า นอกจากนี้ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการลงทุนสำคัญๆ ด้วย

                    อินโฟเควสท์

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด