FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

ศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ปีที่ 24 ฉบับที่ 8560 ข่าวสดรายวัน

ทรงพระเจริญกึกก้อง ปีติ-พระพักตร์แจ่มใส'ในหลวง'แย้มสรวล


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงประกอบพระราชพิธีวันฉัตรมงคล ณ ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพสกนิกรเฝ้าฯ รับเสด็จเนืองแน่น เมื่อวันที่ 5 พ.ค.

       ปีติ 'ในหลวง'ทรงมีพระพักตร์แจ่มใส แย้มพระสรวล โบกพระหัตถ์ให้พสกนิกรตลอดเส้นทางเสด็จฯ งานพระราชพิธีวันฉัตรมงคลที่วังไกลกังวล พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ ประชาชนพร้อมใจเฝ้าฯรับเสด็จ โบกสะบัดธงชาติไทย-ธงตราสัญลักษณ์ภ.ป.ร. ก่อนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการสมโภชนพปฎลมหาเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์ ทหารยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ขณะที่ทั่วประเทศจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคลพร้อมเพรียง
     เมื่อวันที่ 5 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักเปี่ยมสุขไปยังศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในพระราชพิธีฉัตรมงคล ประจำปี 2557
       สำหรับเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินนั้น รถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านถนนเพชรเกษม จากประตูวังไกลกังวลและเลี้ยวขวาเข้าซอยหัวหิน 35 เพื่อเข้าประตูศาลาราชประชาสมาคม ระยะทาง 800 เมตร มีพสกนิกรประชาชนรวมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองมาเฝ้าฯ รอรับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นเต็มพื้นที่ ซึ่งในขณะรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่าน ประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญ ดังกึกก้องและร่ำไห้ดีใจ พร้อมทั้งโบกสะบัดธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ ภ.ป.ร. อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพักตร์แจ่มใส แย้มพระสรวลและโบกพระหัตถ์ให้กับประชาชนตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน
       ต่อมาเวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินถึงศาลาราชประชาสมาคม ก่อนเสด็จเข้าท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคม ในการนี้มีคณะองคมนตรี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ประธานรัฐสภา และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าฯรับเสด็จ


ถวายพระพร - น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระ เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ที่หอประชุมทร.เมื่อวันที่ 5 พ.ค.

       จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการสมเด็จพระราชาคณะ ถวายศีล พระสงฆ์ 20 รูป ถวายพรพระ จบแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพยดารักษานพปฎลมหาเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์
       ถัดมาเวลา 11.00 น. ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ 21 นัด และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินกลับวังไกลกังวลในเวลา 11.05 น.
       โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการสมโภชนพปฎลมหาเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์ พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชนพปฎลมหาเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์ พนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร บัณเฑาะว์ และดุริยางค์แล้ว พราหมณ์เจิมนพปฎลมหาเศวตฉัตร โหรผูกผ้าสีชมพู สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระสุหร่ายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ และพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ทองคำประจำรัชกาล แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับในเวลา 12.02 น.
       อนึ่งในวันที่ 5 พ.ค.วันฉัตรมงคล เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ โดยประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณี ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดปราสาทพระเทพบิดร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการและประชาชน ได้ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ซึ่งตลอดทั้งวันมีข้าราชการ ประชาชน และนักท่องเที่ยว เดินทางเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเป็นจำนวนมาก
      วันเดียวกัน เวลา 19.30 น. ที่ห้องเจ้าพระยา ชั้น 2 หอประชุมกองทัพเรือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม และนายอนุสรณ์ อมรฉัตร คู่สมรส ในนามรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพจัดงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคลปี 2557 โดยรัฐบาลเชิญผู้แทนประชาชนจากทุกหมู่เหล่าพร้อมคู่สมรส อาทิ องคมนตรี สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง คณะรัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฯลฯ รวมประมาณ 2,900 คู่ เข้าร่วมพิธี


      จากนั้นน.ส.ยิ่งลักษณ์ขึ้นเวทีถวายคำนับพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้แล้วถวายคำนับ และกราบบังคมทูลถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลความว่า ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม เนื่องในมหามงคลสมัยวันฉัตรมงคล ที่เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่งในวันที่ 5 พ.ค.นี้ ข้าพระพุทธเจ้าในนามของคณะรัฐมนตรี คู่สมรส คณะทูตานุทูต ข้าราชการและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ในงานสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลจัดถวายขึ้น
      น.ส.ยิ่งลักษณ์ ถวายพระพรต่อว่า ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน นับแต่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติจวบจนปัจจุบัน ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริย อุตสาหะ ทรงอุทิศกำลังพระวรกาย กำลังพระสติปัญญา และพระราชทรัพย์เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้เหล่าพสกนิกรทั่วประเทศ โดยทรงยึดหลักทศพิธราชธรรมเป็นสำคัญ ทรงสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบ้านเมือง อย่างรอบด้านครบทุกแขนงสาขา เพื่อให้ปวงประชามีความร่มเย็นเป็นสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีสมดังพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า ?เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม? ที่ได้พระราชทานไว้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2493 ปวงพสกนิกรทั้งหลาย จึงมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายภายใต้ร่มพระบารมี ณ มหามงคลโอกาสนี้ 
      'ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดดลบันดาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ พระบารมีเพิ่มพูนแผ่ไพศาล ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าเหล่าพสกนิกร ตราบกาลนิรันดร์ และข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญชวนผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตทุกท่าน ดื่มถวายพระพรชัยมงคล เพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน มงคลสืบไป' น.ส.ยิ่งลักษณ์ถวายพระพร
      จากนั้นน.ส.ยิ่งลักษณ์ เชิญชวนผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
     ส่วนพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคลของพื้นที่ต่างจังหวัด ที่จ.พระนครศรีอยุธยา นายวิทยา ผิวผ่อง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล โดยมีข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมหลายร้อยคน ก่อนนายวิทยาร่วมปลูกต้นสาละลังกา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
      ที่จ.ปทุมธานี นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผวจ.ปทุมธานี นำข้าราชการและประชาชน ถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล บริเวณศาลากลางจังหวัด เพื่อเป็นการรำลึกถึงวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชสมบัติและปกครองแผ่นดินโดยธรรม 
     ที่จ.นครราชสีมา นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.นครราชสีมา นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ก่อนถวายสัตย์ปฏิญาณจะเป็นข้าราชการที่ดีของประชาชน
      ที่จ.บึงกาฬ นายชโลธร ผาโคตร ผวจ.บึงกาฬ พร้อมข้าราชการและชาวบึงกาฬ ร่วมใจกันประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล 
      ที่จ.ตราด นายพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว รองผวจ.ตราด เป็นประธานในพิธีวันฉัตรมงคล โดยมีข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีและประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด