FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

ศิลปวัฒนธรรม

นิทรรศการประกวดวาดภาพระบายสี'กำจัดยุงลาย...วายร้ายทำลายคนรัก'

       บ้านเมือง : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสีวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) หัวข้อ 'กำจัดยุงลาย...วายร้ายทำลายคนรัก' พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานที่ชนะการการประกวด จำนวน 20 ภาพ และภาพเด่นอื่นๆ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พร้อมแนะวิธีลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทำลายลูกน้ำยุงลาย ด้วยหลักปฏิบัติ 5 ป 1 ข

      ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร น.พ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังมอบโล่รางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี "กำจัดยุงลาย...วายร้ายทำลายคนรัก" ให้แก่นักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และเปิดนิทรรศการแสดงผลงานการประกวดวาดภาพระบายสีสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกอาเซียน ว่า ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสำคัญในกลุ่มประเทศอาเซียน เนื่องจากภูมิอากาศแบบร้อนชื้นเหมาะสำหรับการแพร่พันธุ์ของยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้ ในที่ประชุมของรัฐมนตรีอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา บรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย มีมติร่วมกันที่จะรวมกันเป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก โดยกำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี เป็นวัน ASEAN Dengue Day นั้น

       กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ส่งเสริมองค์กรทุกภาคส่วน ร่วมมือป้องกันโรคไข้เลือดออกพร้อมกันทุกจังหวัด โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ในกลุ่มนักเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี "กำจัดยุงลาย...วายร้ายทำลายคนรัก" และประกวดคลิปการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินการและเงินรางวัลจากบริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด

       โดยหวังว่าการประกวดวาดภาพนี้ จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ และเยาวชนมีความรู้เรื่องไข้เลือดออกมากขึ้น สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆ ในโรงเรียนและคนในครอบครัวต่อไป ในขณะเดียวกันก็ได้ดำเนินการในการจัดรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อในโรงเรียน เปิดประตูสู่อาเซียน ตลอดเดือนมิถุนายน 2556 นี้ด้วย

      สำหรับกิจกรรมการวาดภาพนี้ ได้นำผลงานการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียนที่ผ่านมา จัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมผลงานที่ชนะเลิศและผลงานที่โดดเด่น จำนวน 20 ภาพ ระหว่างวันที่ 18-23 มิถุนายนนี้ ณ บริเวณห้องโถง L หน้าห้องสมุด หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งผลงานประกวดภาพวาดระบายสีที่ได้รับรางวัล ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ "กำจัดยุงลาย...วายร้ายทำลายคนรัก" โดยเนื้อหาของภาพจะบอกเล่าถึงคนที่แสดงความรักความห่วงใยซึ่งกันและกัน ด้วยการช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามภาชนะต่างๆ เพื่อป้องกันโรคเลือดออกไม่ให้เกิดกับคนที่เรารัก ซึ่งผลงานแต่ละภาพนั้นได้สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ และสอดแทรกความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของเด็กๆ และเยาวชน พร้อมแสดงถึงความรักความเข้าใจของคนในครอบครัว ที่จะช่วยเป็นเกราะป้องกันโรคไข้เลือดออกได้เป็นอย่างดี

      น.พ.เอมิน ตูรัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด กล่าวว่า ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ ได้สนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียนมาตั้งแต่เริ่มแรกในปี พ.ศ.2554 โดยให้ข้อมูลความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโรคนี้ และสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างครบวงจร และสำหรับในประเทศไทย บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลของโรคไข้เลือดออก และรู้ถึงวิธีการป้องกันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในฤดูกาลที่มีโรค ไข้เลือดออกระบาดมากนี้ บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยและสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สนับสนุนโครงการประกวดวาดภาพเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียนของกรมควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว ซึ่งเป็นที่น่าดีใจมากที่ในปีนี้ มีผลงานส่งเข้าประกวดถึง 710 ภาพ จากโรงเรียน 200 แห่งทั่วประเทศ

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด