FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

ศิลปวัฒนธรรม

บิ๊กบอสส์ 'ทิฟฟี่'ชี้หลัก'พุทธศาสนา' ดัน'ประชาคมอาเซียน'ฉลุย

มติชนออนไลน์ : 

สุภชัย วีระภุชงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด 


       พ.ศ.2558 เป็นปีที่คนใน "ภูมิภาคอาเซียน" เฝ้ารอคอย เพราะเป็นปีที่ประเทศในภูมิภาคนี้จะรวมตัวเป็นชุมชน หรือประชาคมเดียวกัน ในนาม "ประชาคมอาเซียน"(ASEAN Community) 

        มี 3 สิ่งซึ่งเป็น "เสาหลัก" ที่จะต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน นั่นคือ 1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

       สุภชัย วีระภุชงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด หนึ่งในนักธุรกิจที่ดำเนินกิจการในภูมิภาคนี้มาอย่างยาวนานเกือบ 20 ปี ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจยา, โรงแรม, สถานีโทรทัศน์ ฯลฯ ให้ความเห็นกับนักธุรกิจ เพื่อเตรียมรับมือกับ "ประชาคมอาเซียน"อย่างน่ารับฟัง 

        สุภชัย  กล่าวว่า สำหรับประชาคมอาเซียน จะมี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี (ASEAN Economic Community)  จะเปิดเขตการค้าเสรีของกลุ่มประเทศอาเซียนในอีก 4 ปีข้างหน้า ในฐานะที่ทำธุรกิจอยู่รอบๆบ้านเป็นเวลาเกือบ 20 ปี เล็งเห็นว่า นักธุรกิจไทยทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเอสเอ็มอี หรือ ระดับใหญ่ จะต้องเตรียมความพร้อม เพราะในอนาคตจะไม่มีกำแพงการค้า โอกาสสูงมากที่นักธุรกิจอาเซียนจากชาติอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปินส์ หรือ อาเซียน + 3 อาจจะรวม จีน อินเดีย ญี่ปุ่น หรือเกาหลี เข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ  

"การเตรียมความพร้อมในเรื่องการแข่งขันทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญ เพราะว่าประเทศไทยของเรา ปัจจุบัน ต้องยอมรับว่า  ยืนอยู่ได้โดยพื้นฐานของเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลัก ถึงแม้การเมืองมีปัญหาตลอด 5 ปีที่ผ่านมา แต่เราจะสังเกตเห็นว่าเศรษฐกิจเรา ก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้อาจจะไม่เติบโตถึงขนาด 10 % ก็อาจจะ 5-6 เปอร์เซ็นต์ แต่ภาคธุรกิจของเรา ผมเองมีความเชื่อมั่นว่า นักธุรกิจมีความมุ่งมั่น"

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด ผู้ผลิตยายี่ห้อ"ทิฟฟี่" แนะว่า นักธุรกิจไทยควรยึดหลักพุทธศานาดำเนินธุรกิจ  

“ประเทศเราในฐานะเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอินโดจีนของเรา ประเทศรอบบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ลาว กัมพูชา พม่า ก็นับถือพุทธสายเถรวาท ฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเห็นก็คือ นักธุรกิจอยู่บนพื้นฐานหลักพุทธศาสนา  คือ ธรรมาภิบาล ตัวผมเองทำธุรกิจอยู่รอบบ้านก็ยึดหลักเหล่านี้ กล้าพูดได้ว่าพระพุทธศาสนา ไปกันได้ดีกับหลักการค้าขาย ไม่ว่าจะเป็นหลักสัตบุรุษ  การเป็นพลเมืองที่ดี ก็คือหลักการค้าที่ดีนั่นเอง คือการ รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้คู่แข่งขัน รู้กาละเทศะ" 

สุภชัย มีความเห็นว่า แม้จะเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ แต่ก็ต้องเป็นไปฉันท์ญาติมิตร เพราะประชาคมอาเซียนคือการประสานประโยชน์ร่วมกัน

"ประชาคมอาเซียน ถ้าเราสามารถสร้างหลักตรงนี้ได้ ความเป็นอยู่ ความรู้สึกอยู่กันอย่างมิตร อยู่กันอย่างญาติ หรือตามหลักพุทธของเราที่ที่เราเรียกว่า พุทธศาสนิกชน หรือ ญาติธรรม ก็จะเกิดขึ้นกับรอบบ้าน ไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวกัมพูชา พม่า มาเลเซีย เวียดนาม หลักตรงนี้น่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ตามหลัก อริยสัจ 4 คือ แก้ที่ต้นเหตุของปัญหา"สุภชัย กล่าว

 

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด