FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

การแพทย์-สธ.

สถาบันสุขภาพจิตผนึกดูเร็กซ์ จัดโครงการสมาร์ททีนชิงรางวัล

     บ้านเมือง : น.พ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากรายงานในประเทศไทยพบว่าวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างอายุ 14-18 ปี ร้อยละ 10-30 เท่านั้นที่ใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำมาก และเป็นสาเหตุให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นหญิง ส่งผลต่อปัญหาทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต การไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม รวมไปถึงปัญหาทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 50 ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ และหันไปทำแท้งซึ่งไม่ปลอดภัยเสี่ยงต่ออันตรายและการเสียชีวิต ร้อยละ 20 คลอดและมีความไม่พร้อมในการเลี้ยงดูบุตร ประสบปัญหาครอบครัวต้องออกจากโรงเรียน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา

    โดยรูปแบบกิจกรรม SMART TEEN : love'say+play'วัยรุ่นฉลาดรัก รู้จักป้องกัน ปี 2 จะเป็นกิจกรรมการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศของวัยรุ่นในแง่มุมต่างๆ โดยนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและดารารับเชิญที่มีชื่อเสียง พร้อมกับการประกวดดนตรี ในหัวข้อ'ความรักความสัมพันธ์ของวัยรุ่นในเชิงบวก'ให้วัยรุ่นได้แสดงความคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศผ่านทางดนตรีในเชิงสร้างสรรค์ เพราะดนตรีเป็นสื่อที่วัยรุ่นสมัยนี้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

     ทางด้าน นายเควิน ฮาร์ชอว์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย 'ถุงยางอนามัยดูเร็กซ์' ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของโครงการฯ กล่าวว่า กิจกรรม SMART TEEN : love 'say+play' ปี 2 วัยรุ่นฉลาดรัก รู้จักป้องกัน จัดขึ้นเพื่อต้องการให้วัยรุ่น มีความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องความรักและสุขภาพทางเพศในวัยรุ่น อีกทั้งยังสร้างให้วัยรุ่นตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและความรับผิดชอบต่อสังคม สอดแทรกสาระความรู้ด้านการป้องกันสุขอนามัยทางเพศในการใช้ถุงยางอนามัยให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา จำนวน 37 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

     นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมประกวดดนตรีใน 37 โรงเรียนต้นแบบดังกล่าว เพื่อเป็นเวทีให้วัยรุ่นได้แสดงออกถึงพลัง ความคิด ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเพศของวัยรุ่นในหัวข้อ'ความรักความสัมพันธ์ของวัยรุ่นในเชิงบวก'เพื่อตีแผ่นิยามความรักมุมมองความรู้สึกของวัยรุ่นในปัจจุบัน โดยให้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความคิดในเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีเงินรางวัลทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 บาท

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด