FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

การแพทย์-สธ.

พรีม่าจัดทำดีวีดี'วิชาการทางการแพทย์ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน' ซึ่งรวมคลิปวีดิโอจากรายการ'สุขภาพดีกับพรีม่า'เพื่อยกระดับสุขภาพประชาชน

              สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า) ได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนในเรื่องสุขภาพให้มีความรู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ตั้งแต่วิธีป้องกัน ไปจนถึงความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพทั้งของตนเองและคนใกล้ชิดได้อย่างถูกวิธี จึงมีการจัดทำชุด ดีวีดี 'วิชาการทางการแพทย์ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน'ซึ่งรวบรวมความรู้เรื่องสุขภาพจากรายการ 'สุขภาพดีกับพรีม่า'ที่ออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ 8และTNN2 เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน โดยภายในชุดนี้ประกอบไปด้วยดีวีดี 4 แผ่น แยกเป็นกลุ่มโรค ดังนี้

แผ่นที่ 1 โรคผู้สูงอายุ 

 

·       กว่าจะถึงวัยทองก็สายเสียแล้ว

·       อัลไซเมอร์ สมองเธอเป็นอะไร

·       พาร์กินสัน สั่นสันนิบาต

·       ความก้าวหน้าในการรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อม        

แผ่นที่ 2 โรคยอดฮิต

·       ผู้ป่วยมะเร็งกับอาหารที่ถูกหลัก

·       โรคเบาหวานกับวิวัฒนาการการรักษา

·       เด็กไทย..อนาคตของชาติ กับภัยโรคเอดส์

·       โรคไตวาย-ไม่ตายไว กับชีวิตอิสระที่เลือกเองได้

 แผ่นที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพ

·       กว่าจะมาเป็นแพทย์

·       การวิจัยทางคลินิค ประโยชน์ที่คนไทยได้รับ

·       คุณค่าของ Incremental Innovation งานนวัตกรรมต่อ-ยอด” ที่ควรได้รับการคุ้มครอง

·       บทบาทใหญ่ของคนตัวน้อย ผู้แทนเวชภัณฑ์

แผ่นที่ 4 ตอนสั้น จากช่วง "ครบเครื่องเรื่องสุขภาพที่มีความยาว 3-4นาที อาทิ

·       วัยทอง

·       ไขมันสูง

·       อาการปวดหลัง

·       สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

·       เตรียมพร้อมชายวัยทอง

·       ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

·       รู้อย่างไร..เมื่อเด็กป่วย

·       กินเพื่อสุขภาพ

·       สุขภาพดีในฤดูร้อน

·       ทำอย่างไรดีเมื่อเครียด

         พรีม่าได้ทำการจัดส่งไปยังโรงพยาบาลรัฐบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  แต่หากมีสถานพยาบาล หน่วยงานสุขภาพ สถานศึกษาหรือเครือข่ายผู้ป่วยใด ต้องการชุดดีวิดีนี้สามารถติดต่อขอรับได้ที่พรีม่า โดยส่งรายละเอียดของท่านพร้อมคำบรรยายสั้นๆ ถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากดีวีดีชุดนี้ ส่งตรงมายัง คุณธวิกา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมพรีม่า ตู้ ปณ 30 ปณศ สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400  ภายในวันที่ 31 มีค. 2556 (ดีวีดีมีจำนวนจำกัด)

         สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ หรือ พรีม่า เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีสมาชิกสมาคมที่ล้วนเป็นบริษัทที่มีหรือเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนายาใหม่ๆ เพื่อต่อสู้กับโรคร้ายที่ยังไม่สามารถรักษาได้ หรือเพื่อให้การรักษาโรคมีประสิทธิภาพดียิ่งๆ ขึ้นไป.. นวัตกรรมยา เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า เว็บไซต์ www.prema.or.th เฟซบุ๊ค http://www.facebook.com/prema.health

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท  โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์ (ประเทศไทยจำกัด

เมธาวรินทร์ มณีกูลพันธ์ธัญธิดา ธรรมครูปัตย์

โทร.0-2260-5820 ต่อ115/ 120

หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด