FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

การแพทย์-สธ.

ซาโนฟี่ มอบทุนโครงการ My Child Matters ยกระดับเยียวยาผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง

         บ้านเมือง : จากการเก็บข้อมูลในประเทศไทย พบว่า ในเด็ก 1 ล้านคน จะเป็นมะเร็งชนิดใดชนิดหนึ่งไม่เกิน 40 คนต่อปี รวมแล้วในจำนวนเด็กไทย 15 ล้านคน จะพบเด็กเป็นมะเร็งรายใหม่ประมาณ 1,000 คนต่อปี โดยทั่วไปเด็กเล็กมีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าเด็กโต มะเร็งที่พบบ่อยที่สุดคือ มะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือลูคีเมีย ซึ่งเป็นมะเร็งที่มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้สูงถึง 80-90% หากได้รับแนวทางการรักษาที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามยังมีเด็กจำนวนหนึ่งที่เป็นมะเร็งชนิดรักษายาก

         พ.ญ.ปนัดดา กล่ำสุ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย)จำกัด กล่าวว่า โครงการมายชายล์ดแมทเทอรส์ (My Child Matters) เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างองค์กรอิสระระหว่างประเทศ Union for International Cancer Control ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และมูลนิธิ Sanofi Espoir เพื่อให้การสนับสนุนโครงการต่อสู้กับโรคมะเร็งในเด็กในประเทศที่กำลังพัฒนา โดยให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 3 ที่ทางโครงการฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิสายธารแห่งความหวังด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเด็กชนิดรักษายากตามแนวทางชีวาภิบาล

        ศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง กล่าวว่า มะเร็งในเด็กส่วนใหญ่สามารถรักษาหายขาดได้ด้วยยาเคมีบำบัดและการแพทย์แผนปัจจุบัน แต่เด็กบางคนอาจเป็นมะเร็งชนิดรักษายากและอาจไม่มีโอกาสหายขาด หากเลือกให้ยาเพื่อหวังหายจากโรค อาจต้องทนทุกข์ทรมานจากการรักษาจนหมดเวลา โดยไม่มีโอกาสใช้ชีวิตตามปกติเหมือนกับเด็กคนอื่นๆ ในวัยเดียวกัน ดังนั้นหากเด็กที่เป็นมะเร็งชนิดรักษายากได้มีโอกาสเลือกที่จะอยู่กับมะเร็งอย่างสันติ ใช้ชีวิตเต็มที่อย่างที่ต้องการ ไม่ต้องเจ็บตัวจากการรักษาที่อาจจะไม่ได้ทำให้หายจากโรค เด็กย่อมมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการเตรียมความพร้อมครอบครัวเพื่อที่จะรับมือกับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น

        "กุมารชีวาภิบาล (Pediatric Palliative Care) เป็นการรักษาที่เน้นที่หัวใจ รอยยิ้ม และความสุข กล่าวคือ ถ้าเรารู้ว่าโรคมะเร็งจะไม่มีทางหาย เราก็สามารถดูแลกันอย่างเต็มที่ได้ มุ่งให้เด็กสามารถใช้ชีวิตได้เช่นเดียวกับเด็กวัยเดียวกัน หรืออย่างที่เขาต้องการ โดยไม่ต้องมุ่งหวังให้โรคหายไป แต่เป็นการดูแลที่ค้นหาชีวิตตัวตนที่แท้จริงของเด็ก และการให้พลังแก่ครอบครัวในการสนับสนุนสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็ก เพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดี ตราบเท่าเวลาที่มี ซึ่งแนวทางการดูแลนี้คือ การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ให้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บปวดอย่างเต็มที่ เพื่อไม่มีอาการที่ทรมาน เด็กป่วยก็สามารถอยู่ที่บ้านกับครอบครัว เมื่อเด็กมีจิตใจที่แจ่มใส อาการทางกายก็จะน้อยลง หรือไม่น่ากลัวอีกต่อไป และทางมูลนิธิฯ จะจัดอาสาสมัครที่มีประสบการณ์ตรงเป็นเพื่อน เป็นกำลังใจแก่ครอบครัว และให้คำปรึกษาตลอดการเดินทางของชีวิต"

         ล่าสุดทางมูลนิธิฯ ได้ร่วมกับโรงพยาบาล เครือข่ายคือ โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นสถานบริการในเขตภาคเหนือตอนบนที่มีศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจาก 8 จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย จัดโครงการธรรมะในสวนขึ้น ณ ปางสารภี กรีน รีสอร์ท เชียงราย เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง โดยสอดแทรกธรรมะผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของเด็ก

         นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังได้เปิดโอกาสให้ครอบครัวผู้ป่วยและทีมผู้ให้การรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนแนวคิดต่างๆ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ด้านชีวาภิบาล เพื่อช่วยกันดูแลเด็กโรคมะเร็งอย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น

        ศ.นพ.อิศรางค์ กล่าวถึงกิจกรรมธรรมะในสวนว่า จากประสบการณ์ที่เคยได้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับโรคมะเร็งเด็กทั้งในไทยและต่างประเทศ พบว่าการใช้ธรรมะกล่อมเกลาให้จิตใจสงบ เน้นการมองโลกตามความเป็นจริง ถือเป็นการรักษาแนวทางเลือกใหม่ที่แตกต่างจากต่างประเทศ

        "การรักษาโรคมะเร็งในเด็กและผู้ใหญ่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากมะเร็งในเด็กจะเน้นการฉายแสง ไม่นิยมการผ่าตัด ซึ่งการรักษาของแพทย์ในประเทศไทยมีมาตรฐานใกล้เคียงกับประเทศตะวันตก การรักษาแต่ละวิธีต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนเสมอ ซึ่งบางท่านไม่ยินยอม ส่วนใหญ่เนื่องจากการไม่ประสบความสำเร็จในการรักษาทางการแพทย์ พบกับความผิดหวัง จึงหยุดรักษาและกลับไปฟื้นฟูสภาพจิตใจที่บ้านแทน ซึ่งหน้าที่แพทย์ต้องให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทางการรักษา รวมถึงให้กำลังใจแก่ผู้ปกครองและตัวผู้ป่วยเด็กเอง"

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด