FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

CSR

ซีพีเอฟ เชื่อมั่นพลังคน นำองค์กรสู่ความสำเร็จ สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ เป็นฑูตประชาสัมพันธ์องค์กร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  จัดโครงการ “CPF Ambassador Seminar 2014” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีนิสิตนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 75 คน จาก 15 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ  โดยหวังว่าโครงการนี้จะช่วยเปิดโลกทัศน์นอกห้องเรียน ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักโลกการทำงานอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนต่างสถาบัน และเครือข่ายความร่วมมือในการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคลให้กับบริษัทฯ ด้วย

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า เยาวชนคนรุ่นใหม่ ถือว่าเป็นพลังสำคัญในการร่วมสร้างองค์กรและประเทศชาติต่อไปในอนาคต ดังนั้น โครงการ “CPF Ambassador” จึงมุ่งเปิดประสบการณ์เยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ประสบการณ์ในโลกธุรกิจควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ตามค่านิยมองค์กรแบบซีพีเอฟเวย์ ที่ต้องการสร้าง “คนเก่ง” และ “คนดี” ด้วยเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจะต้องเดินหน้าไปด้วยกัน

“นอกเหนือจาก เทคโนโลยี ตลาด เงินทุน ที่เป็นกุญแจสำคัญนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จแล้ว คน หรือ บุคลากร ก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะ พลังคน คือ ผู้ขับเคลื่อนธุรกิจ หลายครั้งที่เราพูดกันภายในองค์กรว่า เราส่งคนจำนวนหนึ่งเข้าไปในประเทศไหนที่ลงทุนก็สามารถสร้างความสำเร็จได้ เพราะคนของเรามีความสามารถ มีการเข้าไป Survey ตลาด มีเทคโนโลยีอยู่ในตัวคนของเรา การไปเสาะหาธนาคาร หรือ แหล่งการลงทุนต่างๆ ในท้ายที่สุด บุคลากรก็ต้องเป็นผู้นำปัจจัยทุกอย่างไป โดยเฉพาะ คนรุ่นใหม่ ถ้าเราสร้างฐานที่มั่นคงให้พวกเขาได้ก้าวเดินอย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก พวกเขาก็จะสามารถพาองค์กรเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคตได้  นอกจากนั้น การที่องค์กรมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวสู่ “ครัวของโลก” เราจึงจำเป็นที่ต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษาและวิจัยข้อมูลธุรกิจระดับโลกอย่าง ทาวเวอร์ส วัทสัน มาให้คำแนะนำเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource) เพื่อสร้างมาตรฐานบุคลากรให้เทียบเท่ากับองค์กรระดับโลก” นายอดิเรก กล่าวเสริม

หลังจากที่ซีพีเอฟขยายการลงทุนไปสู่ 12 ประเทศทั่วโลก และมีแนวโน้มขยายเพิ่มเป็น 13-14 ประเทศ ในอนาคตอันใกล้นี้ ปัจจุบันมีบุคลากรกว่า 100,000 ที่ร่วมงานกับซีพีเอฟ กว่า 40,000 คนทำงานอยู่ในต่างประเทศ และอีก 60,000 คนทำงานอยู่ในประเทศไทย ทุกคนคือแรงขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากบริษัทที่มีมูลค่าไม่กี่พันล้านจนก้าวสู่หลายแสนล้านในตลาดหลักทรัพย์ฯ กลายเป็นผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร ที่ผลิตอาหารสนองต่อประชากรทั่วโลกกว่า 3,000 ล้านคน โดยมีสัดส่วนการทำธุรกิจในประเทศไทย 35% และ 65% มาจากตลาดต่างประเทศรวมถึงการส่งออกสินค้าไปขายในต่างประเทศ ด้วยยอดรายได้รวมกว่า 400,000 ล้านบาท./

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด