FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

CSR

CSR-13-8

CSR Asia แถลงข่าวงานประชุมสุดยอด CSR ASIA SUMMIT 2013 มุ่งหวังให้ภาคเอกชนให้ความสนใจต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างมีส่วนรวม

      CSR Asia ผู้นำทางด้านการฝึกอบรม การทำวิจัย และการบริการให้คำปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย นำโดยศาสตราจารย์ริชาร์ด เวลฟอร์ด ประธาน CSR Asia และผู้นำทางความคิดระดับภูมิภาคด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) แถลงข่าวงานประชุมสุดยอด CSR ASIA SUMMIT 2013  ที่จะมีขึ้นในวันที่ 17-18 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เป็นครั้งแรกในรอบสี่ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจากสองบริษัทใหญ่ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นายสุกิจ อุทธินธุ รองประธาน ฝ่ายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ นางกิลด้า แพทริเซีย ซี แมคกีแลน ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัทโคคา-โคล่า ฟิลิปปินส์ ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

     งานประชุมสุดยอด CSR Asia Summit 2013 ภายหัวข้อ “Responsible Growth, Inclusive Development” หรือ การเติบโตอย่างรับผิดชอบ การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม จะเน้นย้ำถึงการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายประเทศในเอเชียซึ่งเป็นผลมาจากแรงผลักดันที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจของทุกภาคส่วน ขณะเดียวกัน การเจริญเติบโตของประเทศต่างๆ เหล่านี้ก็สร้างคุณประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับภาคธุรกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนหลายร้อยล้านคนให้หลุดพ้นจากความยากจนด้วยเช่นกัน แต่สิ่งนี้เองที่เป็นตัวปะทุประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เรามิได้คาดการณ์ไว้ก่อนล่วงหน้า เช่น ความไม่เท่าเทียมกันที่เพิ่มมากขึ้น การทำงานร่วมกันทางสังคม ความเป็นชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม การขาดแคลนน้ำ และภัยพิบัติทางธรรมชาตินอกจากนี้ ในงานประชุมบริษัทต่างๆ

     และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังจะได้พบปะเพื่อหารือเกี่ยวกับหนทางในการแก้ปัญหาความรับผิดชอบต่อสังคมแบบบูรณาในตัวธุรกิจหลัก การสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าที่สำคัญ และการรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของแบรนด์ มีการจัดเวทีเสวนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อต่างๆ พร้อมการนาเสนอตัวอย่าง ที่ดีในการปฏิบัติงานของภาคธุรกิจ ( Best practice) การจัดแสดงนิทรรศการขององค์กรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงการเปิดแนะแนวการทำกรอบรายงานความยั่งยืน (Global Reporting Initiative -GRI) ฉบับ G4 โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญจาก GRI งานประชุมในเวทีระหว่างประเทศครั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถระบุกลยุทธ์ทางธุรกิจที่จะสอดรับกับความท้าทายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในเอเชียและช่วยผลักดันเราไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนและเป็นธรรม

       ทั้งนี้ จะมีเหล่าผู้เข้าร่วมอภิปรายกว่า 60 คน และผู้เข้าร่วมฟังการอภิปรายกว่า 500 คน ในงานประชุมสุดยอด CSR Asia Summit 2013  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ http://www.csr-asia.com/summit2013/register.php ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยงานนี้รับผู้ร่วมงานจำนวนจำกัด

      หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม รวมไปถึงผู้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานและการเป็นผู้สนับสนุนการประชุม สามารถเยี่ยมชมที่ www.csr-asia.com/summit2013 หรือติดต่อคุณณิชาภัทร ณ ถลาง โทร. +6681 363 4998 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                บรรยายภาพหลัก (ซ้าย-ขวา): นายสุกิจ อุทธินธุ รองประธาน ฝ่ายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ นางกิลด้า แพทริเซีย ซี แมคกีแลน ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัทโคคา-โคล่า ฟิลิปปินส์ และ ศาสตราจารย์ริชาร์ด เวลฟอร์ด ประธาน CSR Asia

รูปภาพเพิ่มเติม

(ซ้าย-ขวา) นางกิลด้า แพทริเซีย ซี แมคกีแลน ศาสตราจารย์ริชาร์ด เวลฟอร์ด และ นายสุกิจ อุทธินธุ

ศาสตราจารย์ริชาร์ด เวลฟอร์ด

นายสุกิจ อุทธินธุ

นางกิลด้า แพทริเซีย ซี แมคกีแลน

เกี่ยวกับ CSR Asia

      CSR Asia เป็นผู้นำทางด้านการฝึกอบรม การทำวิจัย และการบริการให้คำปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย โดยมีสำนักงานประจำอยู่ตามประเทศต่างๆ ได้แก่ ฮ่องกง กัวลาลัมเปอร์ สิงคโปร์ กรุงเทพฯ โตเกียว และซิดนีย์ รวมทั้งมีพันธมิตรในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย บังคลาเทศ และสหราชอาณาจักร CSR Asia สร้างขีดความสามารถและส่งเสริมความตระหนักรู้ทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปทั่วทั้งภูมิภาค

 

CSR Asia announces ‘CSR ASIA SUMMIT 2013’To beheld in Bangkok 17-18 September

Eying the private sector to take on accountability and inclusion

      CSR Asia, the leading provider of training, research and consultancy services on sustainable business practice in Asia, recently hosted a press conference led by Professor Richard Welford, Chairman of CSR Asia, to announce the upcoming CSR Asia Summit 2013 hosted in Bangkok  on 17-18 September, held for the first time in four years. Joined together at the press conference, two of Southeast Asia’s leading voices in this area, Mr. Sukich Udindu, Vice President of Corporate Social Responsibility from Minor International PLC and Mrs. Gilda Patricia Custodio-Maquilan, Sustainability Manager from Coca-Cola Philippines.

      The CSR Asia Summit 2013 under the theme “Responsible growth, Inclusive development” will address how the rapid growth in many Asian countries, driven by and benefiting businesses in every sector and lifting hundreds of millions of people out of poverty, has been volatile and left Asia with issues such as growing inequality, lack of social cohesion, rapid urbanization, water shortages, and a range of natural disasters related to climate changes.  Furthermore, it will enable companies and stakeholders to discuss solutions that integrate CSR into the core business, build relationships with key partners, and protect brand reputation as well. A variety of issues will be discussed and presented through moderated discussions, workshops, presentations of exemplary models of Best Practices, exhibitions from leading local and international organizations, as well as consultation on the Global Reporting Initiative - GRI. This international stage is also a platform of opportunity to help organizations to identify business strategies that contribute to meeting Asia’s social and environmental challenges and help steer us toward a more sustainable and equitable future.

       These panellists will be joined by over 60 other speakers, and 500 participants at the CSR Asia Summit 2013. Registration for the CSR Asia Summit 2013 is now open and space is limited, so to ensure your participation, register today. For information about the event, including exhibitor or sponsorship opportunities, please visit: www.csr-asia.com/summit2013 or contact Nichapat Na Thalang at tel. +6681 363 4998.

      Main photo caption (left-right): Mr. Sukich Udindu, Vice President of Corporate Social Responsibility, Minor International PLC; Mrs. Gilda Patricia Custodio-Maquilan, Sustainability Manager, Coca-Cola Philippines; Professor Richard Welford, Chairman of CSR Asia

ณิชาภัทร ณ ถลาง โทร. +6681 363 4998 (ประเทศไทย)

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. +852 3579 8079 (ฮ่องกง) อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ เมธาวรินทร์ มณีกูลพันธ์ / ภัคนันธรณ์ จัตุรัสพันธ์

บริษัท โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0 2260-5820 ต่อ 115/124  โทรสาร 0 2260-5847-8 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด