FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

CAT-TOT

กสทช.ตั้งโต๊ะคุยไอซีทีแบ่งคลื่นให้ CAT-TOT

      ไทยโพสต์ : สายลม * กสทช.เตรียมตั้งโต๊ะเจรจาไอซีทีกรณีที่ไอซีทีขอคืนคลื่นตามมติ ครม. ฟากสุภิญญาเร่งประกาศมาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า ทาง น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือกระทรวงไอซีที จะเข้ามาเจรจากับ กสทช. ในวันที่ 26 ส.ค. กรณีขอให้หน่วยงานในสังกัดคือ บริษัท กสท โทร คมนาคม และทีโอที ยังคงถือครองคลื่นความถี่ที่มีความจำเป็นในการใช้งานต่อไปได้

       ทั้งนี้ รมว.ไอซีทีเตรียมเข้าพบ กสทช. เพื่อให้เจรจากับ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค ให้คืนคลื่นความถี่ 1800 ที่ไม่ได้ใช้งานจำนวน 25  MHz คืนกลับมาให้ กสท โทรคมนาคม เจ้าของสัมปทาน เพื่อสร้างรายได้หรือหารายได้ในระหว่างที่รอสัมปทานดีแทคหมดอายุในปี 2561 ขณะที่ทีโอทีนั้นมีคลื่นความถี่ที่ถือครองอยู่ คือ 900 MHz ที่จะหมดอายุสัมปทานกับ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) ในปี 2558 และคลื่นความถี่ 2.3GHz ที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งคลื่น 900 MHz นั้น ต้องคืนกลับไปที่ กสทช. หลังหมดสัมปทาน แต่ในส่วนคลื่น 2.3  GHz นั้น ทีโอทีต้องชี้แจงเหตุแห่งความจำเป็นที่ต้องการถือครองคลื่นความถี่ต่อไป

      นอกจากนี้ กสทช.ได้เรียกทางทรูมูฟ และดิจิตอลโฟน (ดีพีซี) เข้าชี้แจงถึงแผนการเตรียมการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ากว่า 17 ล้านราย รับทราบกรณีคลื่นความถี่ 1800MHz จะสิ้นสุดสัมปทานเดือน ก.ย.นี้ หลังจากที่ร่างประกาศ มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ....มีผลในราชกิจจานุเบกษาสัปดาห์หน้า

      ด้าน น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. และกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เร่ง (ร่าง) ประกาศเรื่อง มาตรฐานของสัญ ญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ....เพื่อควบคุมสัญญาการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ สมาชิกและผู้ใช้บริการมีมาตร ฐานสัญญาที่เป็นธรรมแก่ผู้บริ โภค โดยหลังจากร่างประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ จะกำหนดให้ผู้ประกอบการทุกรายจะต้องส่งสัญญาการให้บริการมาให้ กสท ตรวจสอบและอนุมัติเสียก่อน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นเฉพาะกลุ่ม ก่อนนำไปปรับปรุงและเสนอบอร์ด กสท ไม่เกินต้นเดือน ก.ย. เพื่อเสนอเข้าบอร์ดชุดใหญ่อนุมัติในวันที่ 18 ก.ย.

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด