FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

CAT-TOT

‘ทีโอที’พร้อมลุยทีวีดิจิตอล ลุ้น‘กสทช.’ไฟเขียว เป็นผู้บริการโครงข่าย

     แนวหน้า : นายศุภชัย ตั้งวรชัย รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิศวกรรม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เพื่อขอให้ทีโอที ได้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ในระบบดิจิตอล

    ก่อนหน้านี้ ทีโอที ได้ทำการยื่นเรื่องขอใบอนุญาตดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้ว รวมถึงการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกิจการโทรทัศน์ด้วยเช่นกัน

     “ในการขอใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการโครงข่าย แม้ทีโอที ถือเป็นผู้ให้บริการที่ไม่มีสถานีฐานและเสารับ-ส่งสัญญาณขนาดใหญ่ สำหรับให้บริการด้านโทรทัศน์ แต่ ทีโอที นั้นมีทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเสาส่งสัญญาณด้านโทรคมนาคมที่สามารถนำติดตั้งอุปกรณ์เพื่อส่งสัญญาณในระบบโทรทัศน์ได้กระจายอยู่ทั่วประเทศ 1,059 เสา”

     ทั้งนี้ ในกรณีที่ทีโอทีไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ทางทีโอทีก็จะผันตัวเป็นเพียงผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตโครงข่ายฯ เช่าใช้งานเสาส่งสัญญาณโทรทัศน์เท่านั้น

      “การให้บริการโครงข่ายสำหรับทีวีดิจิตอล จำเป็นจะต้องมีผู้ให้บริการเสาส่งสัญญาณขนาดย่อยในการนำพาสัญญาณจากสถานีฐานขนาดใหญ่ไปสู่บ้านเรือนของผู้รับชม”

      นายศุภชัย กล่าวว่า ในด้านแผนการลงทุนของทีโอทีสำหรับทีวีดิจิตอล ได้ตั้งงบประมาณเฟส 1 ไว้ที่ 36 ล้านบาท ในการซื้ออุปกรณ์ส่งสัญญาณในระบบโทรทัศน์เพื่อไปติดตั้งยังจุดต่างๆ เท่านั้น เนื่องจากทรัพย์สินที่มีอยู่ของทีโอทีเพียงแค่นำมาติดตั้งอุปกรณ์เพียงเล็กน้อยก็สามารถใช้งานได้ทันทีภายใน 3 วัน

       ส่วนในเฟสที่ 2 ทีโอที ตั้งเป้าจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การเป็นผู้รับจ้างส่งสัญญาณโทรทัศน์ ไปจนถึงการเป็นผู้วางระบบเชื่อมต่อสัญญาณผ่านสายเคเบิลใยแก้วนำแสงในประเทศทั้งหมด เพื่อนำส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบทีวีดิจิตอลในระบบภาคพื้นดินให้แก่ผู้ให้บริการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม ตามข้อกำหนด ในประกาศ กสทช. เรื่องการเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป(มัสต์ แคร์รี่ รูล) แทนการยิงสัญญาณขึ้นดาวเทียม ซึ่งวิธีดังกล่าวจะป้องกันความเสี่ยงของรายการลิขสิทธิ์ต่างๆ สัญญาณหลุดออกนอกประเทศได้ถึง 100%

       สำหรับธุรกิจทีวีดิจิตอลจะถือเป็น 1 ในธุรกิจที่ทำรายได้หลักให้แก่ทีโอทีภายหลังที่ทีโอทีจะไม่ได้รับเงินรายได้จากสัญญาสัมปทานผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจากการประเมินตามอายุใบอนุญาตผู้ให้บริการโครงข่ายฯและใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการช่องรายการ พบว่าในกรณีเลวร้ายสุดซึ่งทีโอที จะเป็นเพียงผู้ให้บริการเช่าใช้งานเสาสัญญาณในเชื่อมต่อจากสถานีฐานขนาดใหญ่ไปยังบ้านเรือนประชาชน ทีโอทีจะมีรายได้ราว 4,000 ล้านบาท ต่อระยะเวลา 15 ปี และในกรณีสูงสุด หรือการที่ทีโอทีจะได้เป็นทั้งผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ฯ ผู้รับจ้างส่งสัญญาณโทรทัศน์และผู้ให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์แก่ผู้ประกอบการทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีในภาคพื้นดินแทนการส่งสัญญาณขึ้นดาวเทียม จะทำให้ทีโอทีมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทต่อระยะเวลา 15 ปี

       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับใบอนุญาตผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ในระบบดิจิตอล จะมีทั้งหมด 6 ใบอนุญาตโดยปัจจุบัน กสทช. ได้มีการออกใบอนุญาตผู้ให้บริการโครงข่ายฯไปแล้ว 4 ใบ ประกอบด้วยสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5, บริษัทอสมท จำกัด (มหาชน), กรมประชาสัมพันธ์ หรือสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ทีโอที สนใจทีวีดิจิตอลฝันทำเงินสูงสุดหมื่นล.

        ไทยโพสต์ : แจ้งวัฒนะ * ทีโอทีตั้งงบ 36 ล้านบาท ปูพรมแผนธุรกิจทีวีดิจิตอลเฟสแรก เน้นใช้ทรัพย์สินเก่า ชี้ 15 ปีรายได้สูงสุดไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้าน

        นายศุภชัย ตั้งวรชัย รัก ษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัด การใหญ่ สำนักวิศวกรรม บมจ.ทีโอที เปิดเผยว่า ขณะนี้กำ ลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับทาง กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจ การโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เพื่อขอให้ทีโอทีเป็นผู้ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ในระบบดิจิตอล ที่ก่อน หน้านี้ทีโอทีได้ทำการยื่นเรื่องขอใบอนุญาตดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้ว รวมถึงการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกิจการโทรทัศน์ด้วยเช่นกัน

      ทั้งนี้ ในการขอใบอนุ ญาตเป็นผู้ให้บริการโครงข่าย แม้ทีโอทีถือเป็นผู้ให้บริการที่ไม่มีสถานีฐานและเสารับ-ส่งสัญญาณขนาดใหญ่ สำหรับให้บริการด้านโทรทัศน์ แต่ทีโอทีนั้นมีทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเสาส่งสัญญาณด้านโทรคมนาคมที่สามารถนำติดตั้งอุปกรณ์เพื่อส่งสัญญาณในระบบโทรทัศน์ได้กระจายอยู่ทั่วประเทศ 1,059 เสา แต่ถ้าหากในกรณีที่ทีโอทีไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ทางทีโอทีก็จะผันตัวเป็นเพียงผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตโครงข่ายฯ เช่าใช้งานเสาส่งสัญญาณโทรทัศน์เท่านั้น

       นายศุภชัยยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ส่วนแผนการลงทุนของทีโอทีสำหรับทีวีดิจิตอลนั้น ได้ตั้งงบประมาณเฟสแรกไว้ที่ 36 ล้านบาท ในการซื้ออุปกรณ์ส่งสัญญาณในระบบโทรทัศน์เพื่อไปติดตั้งยังจุดต่างๆ เท่านั้น ส่วนในเฟสที่ 2 ทีโอทีตั้งเป้าจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การเป็นผู้รับจ้างส่งสัญญาณโทรทัศน์ ไปจนถึงการเป็นผู้วางระบบเชื่อมต่อสัญญาณผ่านสายเคเบิลใยแก้วนำแสงในประเทศทั้งหมด

      ทั้งนี้ ทีโอทีประเมินว่าหากทำหน้าที่เพียงผู้ให้บริการเข้าใช้งานเสาสัญญาณ บริษัทจะมีรายได้ราว 4,000 ล้านบาท ในระยะ 15 ปี แต่หากเป็นทั้งผู้รับจ้างส่งสัญญาณโทรทัศน์ และผู้ให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์แก่ผู้ประกอบการทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีในภาคพื้นดินแทนการส่งสัญญาณขึ้นดาวเทียม  จะทำให้ทีโอทีมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทต่อระยะเวลา 15 ปี.

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด