FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

CAT-TOT

บอร์ด TOT สบช่องใช้วิธีพิเศษเช่าอุปกรณ์ไวไฟ 665 ล. โครงการ'แท็บเลตป.1'ส่อพิรุธ!

      แนวหน้า : แฉโครงการ 'แท็บเล็ต ป.1'แจกเด็กไปแล้ว 8.5 แสนเครื่องเมื่อปลายปีแล้วแต่ยังมีปัญหาเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน'ไวไฟ'ทำให้“'บอร์ดทีโอที'ต้องรวบรัดใช้'วิธีพิเศษ' เช่าอุปกรณ์'ไวไฟ'จากเอกชน วงเงิน 665 ล้านบาท เพื่อให้นักเรียนต่อเนตได้

      นายยงยุทธ วัฒนสิทธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ(บอร์ด) ที่มีนายอุดม พัวสกุล เป็นประธาน เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีมติให้เช่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย(ไวไฟ) จำนวน 23,000 ชุด อุปกรณ์ Firewall จำนวน 26,889 ชุด พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบตรวจสอบสิทธิ์และเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์(Log)โดยวิธีพิเศษ วงเงิน 665.87 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับบริษัท สงขลาฟินิชชิ่ง จำกัด ซึ่งมีบริษัท ไซเซล ประเทศไทย จำกัด แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในไทย และเป็นผู้ยื่นเสนอโครงการดังกล่าวแทน โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 6 เดือนหลังการลงนามในสัญญา โดยคาดว่า จะลงนามในสัญญาภายในเดือนสิงหาคม 2556 นี้

       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการเช่าอุปกรณ์กระจายสัญญาแบบไร้สายโดยวิธีพิเศษดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่1 ซึ่งกระทรวงไอซีที ได้สั่งการเร่งด่วนตั้งแต่เดือนมกราคม2556 ที่ผ่านมา แต่ทีโอทีแจ้งว่า ต้องทำตามขั้นตอนระเบียบพัสดุ พ.ศ.2546 จึงใช้เวลาในการดำเนินการ ขณะที่กระทรวงไอซีที และกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจกแท็บเล็ตให้เด็กนักเรียนป.1 จำนวน 850,000 เครื่อง ไปแล้วตั้งแต่ปลายปี 2555 ที่ผ่านมา ดังนั้น หลายๆโรงเรียนที่ได้รับแจกแท็บเล็ต ก็ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ เพราะยังไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์แต่อย่างใด จึงต้องใช้วิธีพิเศษ

     แหล่งข่าวจาก กระทรวงไอซีที กล่าวว่า การเช่าอุปกรณ์ดังกล่าว มีการหลายฝ่ายมีความกังวล การดำเนินการของทีโอที โดยภายในเดือนกรกฎาคม2556 เพียงเดือนเดียว ทีโอที ก็ได้อนุมัติให้ดำเนินอย่างรวดเร็ว ทั้งการพิจารณาคุณสมบัติ และการทดลองอุปกรณ์ ทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่า การดำเนินการที่รวดเร็วนั้น จะส่งผลต่ออุปกรณ์ที่จะเช่าเป็นไปตามเงื่อนไข (สเปก) หรือไม่ จะรองรับการใช้งานในโรงเรียนที่สามารถใช้งานได้พร้อมๆกันมากกว่า 20 คนขึ้นไปได้หรือไม่

      พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดต้องเช่าอุปกรณ์ไวไฟ ทั้งๆ ที่ทีโอที เป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เนตบรอดแบนด์ หากเปลี่ยนวิธีการเช่าเป็นการซื้ออุปกรณ์ น่าจะเป็นผลดีต่อการบริหารจัดการและการสร้างรายได้ให้องค์กรมากกว่าการเช่าหรือไม่ เนื่องจากนับตั้งแต่ปี2557 เป็นต้นไปทีโอที ก็จะไม่มีรายได้จากสัญญาสัมปทานอีกต่อไป ฉะนั้นจะต้องเร่งสร้างรายได้ ลดรายจ่าย แต่การเช่าอุปกรณ์ดังกล่าว น่าจะไม่เป็นผลดีต่อทีโอที

       สำหรับคณะกรรมการจัดเช่าโดยวิธีพิเศษดังกล่าวประกอบด้วย นายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที เป็นประธาน ส่วนกรรมการ ประกอบด้วย นายชัยยุทธ จันทร์เจริญ นายสมัคร ชินศรี ส่วนคณะกรรมการตรวจรับ มีนายขจรศักดิ์ เอี่ยมโสภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธาน และนายสมปอง คงอยู่ นายทวิทย์ บุญวิจิตร ร่วมเป็นกรรมการด้วย

       มีรายงานข่าว แจ้งด้วยว่า ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบดำเนินโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย ด้านการประสานข้อมูลสารสนเทศของทุกโรงเรียนทุกสังกัดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหา ตลอดจนการคัดเลือกเนื้อหาจากแหล่งต่างๆ ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละช่วงชั้นในลักษณะ Digital Content เพื่อบรรจุลงในเครื่องแท็บเล็ตพีซี ส่วนไอซีที เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการกำหนดคุณลักษณะเครื่องแท็บเล็ตพีซี การดำเนินงานจัดซื้อ การตรวจรับ การแปลงข้อมูลเพื่อใช้ในเครื่องแท็บเล็ตพีซี และการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ เป็นต้น

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด