FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

อสังหาริมทรัพย์

แสนสิริ คาดจัดตั้งทีมเฉพาะกิจเข้าตรวจผนังห้องลูกค้าทุกยูนิตโครงการเดอะ เบส สุขุมวิท 77แล้วเสร็จ 20 ก.ย.นี้ มั่นใจไม่กระทบยอดขายปีนี้แม้เจอปัญหาผนังโฟม

      แสนสิริ เผยแนวทางตรวจสอบคอนโดมิเนียมพร้อมเร่งตรวจสอบคุณภาพและความแข็งแรงของผนังของทุกห้องในโครงการเดอะ เบส สุขุมวิท 77 โดยจัดตั้งทีมเฉพาะกิจเข้าตรวจผนังห้องลูกค้าคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 20 กันยายนหรือขึ้นอยู่กับความพร้อมของลูกบ้าน เชื่อมั่นไม่กระทบโครงสร้างและยอดขายพร้อมส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสภาวิศวกรรมฯ เข้าร่วมเป็นองค์กรกลางในการตรวจสอบคุณภาพโครงสร้าง โดยคาดว่าจะได้รับการตอบรับภายในสัปดาห์นี้

     นายอุทัย อุทัยแสงสุข รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าห้องชุดภายในโครงการ เดอะเบส สุขุมวิท 77 จำนวน 1 ห้องชุดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เรื่องคุณภาพงานผนังก่ออิฐฉาบปูนภายในห้องชุดไม่ได้มาตรฐานงานก่อสร้าง ซึ่งทางบริษัทได้มอบหมายทีมงาน Sansiri Homecare ให้เข้าตรวจสอบและแก้ไขงานผนังภายในห้องชุดดังกล่าว รวมถึงได้จัดประชุมร่วมระหว่างฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง ทีมควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับเหมาหลัก (RTH) โดยทันทีเพื่อตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานงานก่อสร้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว                             

     โดยบริษัทขอแสดงความเสียใจต่อกรณีที่เกิดขึ้นในห้องของลูกค้าโครงการเดอะ เบส สุขุมวิท 77 อันเกิดจากการเลินเล่อของช่างเฉพาะบุคคล (Human Error) อย่างไรก็ดีบริษัทขอยืนยันให้ลูกค้าแสนสิริและทุกท่านทราบว่าทีมควบคุมคุณภาพของแสนสิริหรือ Q.C ได้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ โดยมีการตรวจคุณภาพหลังขั้นตอนการก่ออิฐและฉาบปูนในทุกโครงการ อย่างไรก็ดีจากการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ากรณีที่เกิดขึ้นในห้องของลูกค้าดังกล่าว เป็นการเก็บงานเฉพาะส่วน จากช่างผู้รับเหมาที่ได้กระทำการไม่ได้มาตรฐานต่องานก่อสร้างที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งกรณีนี้แม้จะไม่ได้กระทบต่อความแข็งแรงของอาคารที่มีเสาและพื้นเป็นตัวรับน้ำหนักอาคาร แต่ทางบริษัทให้ความสำคัญโดยได้เร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว เพราะสิ่งสำคัญสูงสุง คือ คุณภาพการก่อสร้างและความพึงพอใจของลูกค้า” นายอุทัย กล่าว                   

      นอกจากนี้ ล่าสุด บริษัทยังได้วางแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจนโดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1.แสนสิริได้จัดทีมตรวจสอบงานผนังก่ออิฐฉาบปูนทุกผนังภายในโครงการเดอะ เบส สุขุมวิท 77 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและให้ความมั่นใจในคุณภาพงานก่อสร้างโดยอุปกรณ์พิเศษ Rebound Hammer ในการตรวจสอบพื้นที่ทุกตารางเมตร โดยเครื่องมือดังกล่าวสามารถตรวจสอบพื้นที่ได้ 50 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และใช้เวลาเพียง 15 นาทีต่อยูนิต เพื่อตรวจสอบความหนาแน่นของมวลผนังก่ออิฐฉาบปูนในการตรวจจับความแข็งแรงและความหนาแน่นของผิวผนังโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 20 กันยายนหรือขึ้นอยู่กับความพร้อมของลูกบ้าน ซึ่งปัจจุบันตรวจงานไปแล้วกว่า 300 ยูนิต และเหลืออีก 900 กว่ายูนิตที่มีผู้อาศัยแล้วจึงเข้าตรวจสอบได้ล่าช้า

     ขั้นตอนที่ 2 บริษัทร่วมกับลูกบ้านของโครงการเดอะ เบส สุขุมวิท 77 ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์จากสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชานูปถัมภ์ให้เข้ามาเป็นองค์กรกลางในการตรวจสอบคุณภาพโครงสร้าง เพื่อเป็นการยืนยันความแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคาร และเพื่อให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพงานโครงสร้างในการพักอาศัยภายในโครงการ โดยคาดว่าจะได้รับการตอบรับภายในสัปดาห์นี้        

    อย่างไรก็ดี บริษัทขอให้เชื่อมั่นว่าเหตุการณ์ที่มีโฟมหรือวัตถุแปลกปลอมอยู่ในบริเวณที่ไม่ถูกต้อง มีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะเกิด ทั้งนี้เพราะการทำงานโดยไม่ได้มาตรฐานนี้เกิดจากช่างเฉพาะบุคคล (Human Error) ดังนั้นจึงขอให้ลูกบ้านในโครงการอื่นๆของแสนสิริมีความมั่นใจ โดยบริษัทยินดีจะเข้าทำการตรวจสอบผนังตามที่ลูกบ้านร้องขอเป็นรายไป นอกจากนี้ บริษัทจะสร้างความมั่นใจในคุณภาพงานก่อสร้างและพัฒนาโครงการในอนาคต โดยเน้นย้ำให้ผู้รับเหมาทุกรายที่เก็บงานประเภทซ่อมแซม และเก็บเฉพาะจุดอยากให้ตรวจสอบคุณภาพโครงการหรือ Q.C. ให้ครอบคลุมถึงการเก็บงานเฉพาะจุดได้ 100% ก่อนส่งมอบ ตลอดจนมีการคัดสรรบริษัทที่ดูแลงานก่อสร้างหลักอย่างเข้มงวดขึ้นกว่าเดิม รวมถึงให้ความรู้กับผู้รับเหมาเพื่อให้ได้บริษัทที่มีคุณภาพและแรงงานที่มีฝีมือมากที่สุด 

     บริษัทขอให้ลูกค้าใน Sansiri Family ทุกครอบครัวมั่นใจว่า สิ่งที่บริษัทยึดถือมาโดยตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปีที่ดำเนินธุรกิจ คือความเป็น A Partner for Living ซึ่งบริษัทจะไม่มีวันทอดทิ้งลูกค้าไม่ว่าจะเผชิญปัญหาหรือภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจใดก็ตาม บริษัทไม่มีวันเพิกเฉยต่อการเข้าแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของลูกค้า เพราะสำหรับแสนสิริ คุณภาพของที่อยู่อาศัย และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดนายอุทัย กล่าว

     ทั้งนี้ กรณีพบผนังโฟมในโครงการ เดอะเบส สุขุมวิท 77 นั้น ทางผู้รับเหมาหลัก (RTS) ที่ดูแลโครงการดังกล่าว ได้ว่าจ้างงานต่อให้ผู้รับเหมาย่อยอีกบริษัทหนึ่ง จึงเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแนวทางกำหนดคณะกรรมการตรวจสอบและประชุมร่วมกับผู้รับเหมาหลัก ต่อผู้รับเหมารายย่อยว่าจะพิจารณาต่อสัญญาหรือดำเนินการร่วมกับโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกหรือไม่       

      "ผู้รับเหมาโครงการนี้จะมาทำร่วมกับเราอีก 1 โครงการ ซึ่งเป็นคอนโดฯ โดยทางเราจะคุยกับคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบผู้รับเหมาหลัก (RTS) ถึงกลุ่มผู้รับเหมารายย่อยที่มีปัญหาว่าจะมีแนวทางอย่างไรต่อไปในอนาคตสำหรับโครงการใหม่ที่ว่านี้"นายอุทัย กล่าว

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

SIRI ยันพบโฟมในผนังคอนโดฯเป็นความผิดช่าง พร้อมตรวจสอบตามลูกค้าร้องขอ-เชื่อไม่กระทบยอดขาย

     นายอุทัย อุทัยแสงสุข รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม บมจ. แสนสิริ (SIRI) กล่าวว่า ตามที่ได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าห้องชุดภายในโครงการ เดอะเบส สุขุมวิท 77 จำนวน 1 ห้องชุดเมื่อวันที่ 28 ส.ค.56 เรื่องคุณภาพงานผนังก่ออิฐฉาบปูนภายในห้องชุดไม่ได้มาตรฐานงานก่อสร้างนั้น เหตุการณ์ที่มีโฟมหรือวัตถุแปลกปลอมอยู่ในบริเวณที่ไม่ถูกต้อง มีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะเกิด ทั้งนี้เพราะการทำงานโดยไม่ได้มาตรฐานนี้เกิดจากช่างเฉพาะบุคคล (Human Error)

     ทั้งนี้ บริษัทยินดีจะเข้าทำการตรวจสอบผนังตามที่ลูกบ้านร้องขอเป็นรายไป นอกจากนี้ บริษัทจะสร้างความมั่นใจในคุณภาพงานก่อสร้างและพัฒนาโครงการในอนาคต โดยเน้นย้ำในการตรวจสอบคุณภาพโครงการหรือ Q.C. ให้ครอบคลุมถึงการเก็บงานเฉพาะจุดในทุกๆ ครั้ง ตลอดจนมีการคัดสรรบริษัทที่ดูแลงานก่อสร้างหลักอย่างเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้ได้บริษัทที่มีคุณภาพและแรงงานที่มีฝีมือมากที่สุด

     "เหตุการณ์นี้ที่เป็นบทเรียนทำให้การพัฒนาก่อสร้างโครงการในอนาคต เราจะเน้นย้ำการตรวจสอบคุณภาพโครงการให้ครอบคลุมถึงการเก็บงานเฉพาะจุดในทุกๆครั้ง รมถึงการคัดสรรผู้รับเหมาอย่างเข้มข้นเพื่อให้ได้คุณภาพและแรงงานที่มีฝีมือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากความเลิ่นเล่อของช่างเฉพาะบุคคลในการก่อสร้าง เราไม่ตั้งใจให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นและเราก็ขอยอมรับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น"นายอุทัย กล่าว

     สำหรับห้องชุดที่พบปัญหานั้น บริษัทได้มอบหมายทีมงาน Sansiri Homecare ให้เข้าตรจสอบและแก้ไขผนัง รวมถึงจัดประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง ทีมควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รัเหมาหลัก (RTH) โดยทันทีเพื่อตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานงานก่อสร้าง โดยเข้าไปตรจสอบห้องชุดของโครงการเดอะเบส สุขุมิท 77 แล้ว 350 ห้อง ด้วยความร่วมมือจาก RTH และคาด่าจะตรวจสอบครบ 100% ภายในสิ้นเดือนก.ย.นี้

     พร้อมกันนั้น บริษัทนี้ยังส่งหนัสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯเพื่อส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นองค์กรกลางในการตรวจสอบคุณภาพโครงสร้าง โดยคาดว่าจะได้รับคำตอบรับภายในสัปดาห์นี้

     บริษัทรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นิ่งนอนใจที่จะแก้ไขข้อบกพร่อง เราพร้อมด้วยที่ปรึกษาและทีมผู้รับเหมาได้เข้าไปตรจสอบและแก้ไขข้อกพร่องเรียร้อยแล้ว รวมทั้งจะทำการตรวจสอบผนังขอห้องชุดทุกห้องในลำดับต่อไป แต่เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจมากขึ้นเราได้มีการจัดแผนดำเนินการตรวจสอบคุณภาพผนังห้องชุดในทุกโครการที่มีผู้รับเหมาหลัก RTH ตามความประสงค์ของลูกค้า โดยติดต่อผ่านทางคอลเซ็นเตอร์ในการรับเรื่อง"

     บริษัทได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเพื่อดำเนินการตามความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเป็นความผิดพลาดของช่างที่มาจากผู้รับเหมาช่วงที่ RTH สรรหามารับผิดชอบในงานบางส่วน ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการกับผู้รับเหมาตามที่คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีมติเห็นชอบ ซึ่งปัจจุบันผู้รับเหมาได้ให้ความร่วมมือกับบริษัทเป็นอย่างดีในการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง

     "บริษัทมีความมั่นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขายโครงการในอนาคตและโครงการปัจจุบันของบริษัท รวมไปถึงโครงการเดอะเบส สุขุมวิท 77 ที่เกิดปัญหาขึ้น เนื่อจากบริษัทยินดีรับผิดชอบปัญหาที่เกิดขึ้นและไม่ทอดทิ้ลูกค้า คอยดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกค้าในที่อยู่อาศัย"นายอุทัย กล่าว

 

        อินโฟเควสท์ 

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด