FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

อสังหาริมทรัพย์

'อิเกีย'ลุยต่อเท 6 พันล้านเพิ่ม 2 สาขา

ไทยโพสต์ : บางนา * อิเกีย มั่นใจกำลังซื้อคนไทย เดินหน้าแผน 10 ปี ทุ่ม 6,000 ล้านบาท ขยาย 2 สาขาในประเทศไทย

นางลาเซีย เชอร์ล็อค ผู้จัดการสโตร์ อิเกีย บางนา อิเกียประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการเปิดให้บริการในช่วงเดือนกันยายน 2555 - เดือนสิงหาคม 2556 อิเกีย บางนา มีลูกค้าเพิ่มขึ้นมากถึง 19% หรือคิดเป็นประมาณ 3.5 ล้านคน นอกจากนั้นแล้วยังมียอดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก 8% ต่อคนต่อบิลอีกด้วย แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอิเกีย แม้ในช่วงที่ผ่านมากำลังซื้อของคนไทยจะมีอัตราที่ลดลงไปบ้าง แต่คาดการณ์ว่าในช่วง 4 เดือนที่เหลือน่าจะเริ่มมีการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในประเทศไทย จึงมั่นใจและมีการเดินหน้าขยายอีก 2 สาขา ภายในระยะเวลา 10 ปีตามแผนที่วางไว้ ด้วยงบลงทุนกว่า 6,000 ล้านบาท ซึ่งสาขาที่จะขยายนี้จะมีขนาดใหญ่ เหมาะกับพฤติกรรมการซื้อของคนในประเทศไทย โดยมีทั้งรูปแบบที่เชื่อมกับช็อปปิ้งเซ็นเตอร์และรวมถึงสแตนด์อโลน ตั้งอยู่ในบริเวณทิศตะวันตกและทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร

โดยในขณะนี้ได้มีการเจรจาเพื่อซื้อขายที่ดินอยู่ รวมถึงการดูความเป็นไปได้ในการเข้าไปทำธุรกิจขึ้นอยู่กับปัจจัย อาทิ รายได้ของประชากรหรือกำลังซื้อของคนในบริเวณนั้นและความหนาแน่นของประชากร ซึ่งหากผลการ สำรวจปรากฏถึงความเป็นไปได้ก็จะดำเนินการสร้างทันที โดยระยะเวลาในการสร้างใช้เวลาในการดำเนินการ 1 ปีด้วยกัน ขณะที่อิเกียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเทศ คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ซึ่งประ เทศมาเลเซียมีการเติบโตที่ดีที่สุด

สำหรับการแข่งขันในประ เทศไทย ต้องยอมรับว่ามีการแข่ง ขันที่รุนแรง แต่นับว่าการแข่งขันที่ค่อนข้างเยอะนี้เป็นผลดีต่อผู้บริโภค ซึ่งสามารถมีตัวเลือกในการจับจ่ายได้มากขึ้นมากกว่า ขณะที่กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในรัศมี 20 กิโลเมตร โดยส่วนมากเป็น กลุ่มลูกค้าประเภทครอบครัวกว่า 60% โดยเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นของตกแต่งบ้านสำหรับครอบครัวเป็นหลัก มีสินค้าให้บริ การกว่า 8,500 รายการ.

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด