FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

ตลาดหลักทรัพย์

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย หนุน บจ.ใส่ใจธรรมาภิบาล ที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ชี้ผลศึกษา MSCI พบมีส่วนดันราคาหุ้นสูงขึ้น

   ด้านธรรมาภิบาลที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม จาก ESC เป็น  ESG โดยเนื้อหาที่แก้ไขแล้วเป็นดังนี้

   นายไพบูลย์ นรินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ทิสโก้ และประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียนไทยควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับทางด้านธรรมาภิบาลที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (ESG) เพื่อสร้างความน่าสนใจจากนักลงทุนสถาบันต่างประเทศในการเข้าลงทุน เพราะจากผลการศึกษาของ MSCI ดอยซ์แบงก์ พบว่าบริษัทที่ให้ความสำคัญ ESG นั้นการปรับขึ้นของราคาหุ้นจะสูงกว่าบริษัทที่ไม่คำนึงถึง ESG และจากการที่ MSCI ซึ่งเป็นผู้จัดทำเรตติ้งให้กับตลาดหุ้นต่างๆ ได้มีการจัดทำ MSCI ESG Index ที่ดูเฉพาะบริษัทที่มีการทำ ESG พบว่าผลตอบแทนในการลงทุนจะสูงกว่าบริษัททั่วไป เหตุผลสำคัญพบว่าความเสี่ยงในการทำธุรกิจของแต่ละบริษัท มี 2 ประเภท คือ

    1. ความเสี่ยงที่ภาพรวมของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจนั้นที่จะกระทบทุกบริษัทที่หลีกเลี่ยงไม่ได้   

    2. ความเสี่ยงเฉพาะแต่ละบริษัท เช่น บริษัทที่ประกอบธุรกิจน้ำมัน ถ้าให้ความสำคัญเรื่อง ESG บริษัทก็มีการดูแลความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เช่น ป้องกันการการรั่วของน้ำมัน เหตุการณ์ระเบิดได้อย่างดี ทำให้ไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวที่จะมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องการถูกปรับต่างๆ ก็จะทำให้บริษัทมีผลกำไรที่ดี มีการเติบโตมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

    "จากการที่ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนจำนวนมาก ทั้งตลาดหุ้นต่างประเทศและตลาดหุ้นไทย การที่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศจะเลือกลงทุนนั้นขั้นแรกก็จะมีการตัดทิ้งบริษัทที่ไม่ให้ความสำคัญเรื่อง ESG ออกไป แม้ราคาหุ้นนั้นจะมีการปรับตัวขึ้นสูง ก็จะไม่เข้าลงทุน เพราะมีความเสี่ยงสูงจากที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดจากการทำธุรกิจของตนเอง"นายไพบูลย์ กล่าว

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด