FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

แบงก์พาณิชย์

ออมสินหวั่นหนี้เสียสหกรณ์

     ไทยโพสต์ * ออมสินจ่อขึ้นดอก เบี้ยสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ พร้อมดึงเครดิตบูโรตรวจสอบสถานะก่อนปล่อยกู้ หลังพบสหกรณ์ออมทรัพย์เริ่มมีปัญหาหนี้เสียเพิ่มขึ้น ดิ้นแก้กฎหมายเปิดช่องลงทุนต่างประเทศ

    รายงานข่าวจากธนาคารออมสิน ระบุว่า ขณะนี้ธนาคารอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็น 5.5% ต่อปี เพื่อแก้ปัญหาการเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสถาบันการเงินอื่นๆ อาทิ ธนาคารกรุงไทย ที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 5.7% เนื่องจากที่ผ่านมาลูกค้าประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ของธนาคาร แม้จะมีไม่มากนัก แต่ก็มีหลายรายเริ่มมีอาการผิดนัดชำระหนี้ จนกลายเป็นหนี้เสีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธนาคารบ้าง

    โดยแนวทางการดำเนินงานเบื้องต้น จะมีการเรียกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ต้องการกู้เงินกับธนาคารมาหารือเพื่อตกลงในรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการกู้เงิน การชำระเงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงชี้แจงให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

    นายธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ออม สินได้เสนอแผนการดำเนินงานในระยะยาวให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาแล้ว โดยหลักๆ จะเสนอให้มี การพิจารณาทบทวนแก้ไข พ.ร.บ. สหกรณ์ที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากที่ผ่านมากฎหมายดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการชำระหนี้ของลูกหนี้ธนาคารหลายแห่งที่เป็นลูกหนี้ของสหกรณ์ด้วยเช่นกัน จนเป็นผลทำให้หนี้เสียในระบบเพิ่มสูงขึ้น

    "เรื่องกฎหมายสหกรณ์ต้องมีการแก้ไขให้มีความยุติธรรมมากขึ้น ต้องมีกลไกที่คอยบังคับสหกรณ์ไว้ ซึ่งแนวทางหนึ่งที่ออมสินอยู่ระหว่างการพิจารณาคือ สหกรณ์ที่จะขอกู้เงินกับธนา คารจะต้องเข้าเครดิตบูโรเพื่อตรวจสอบสถานะก่อน"นายธัชพลกล่าว

   นอกจากนี้ธนาคารยังเสนอ ให้มีการแก้กฎหมายธนาคารออมสิน เพื่อเปิดช่องให้ธนาคารสามารถไปตั้งสาขาในต่างประ เทศได้ เพื่อช่วยต่อยอดการดำเนินงานของธนาคารให้แข็งแกร่งขึ้น สนใจไปเปิดสาขาที่พม่าและลาว.

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด