FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

แบงก์พาณิชย์

กสิกรไทยส่งนวัตกรรมใหม่ บัตรเครดิตเพย์เวฟสติ๊กเกอร์ใบแรกของไทย จ่ายง่ายแค่แตะไม่ต้องเซ็น ตั้งเป้าออก 2 แสนใบ ภายใน 57

   กสิกรไทยผุดนวัตกรรมใหม่ บัตรเครดิตเพย์เวฟสติ๊กเกอร์ พกง่ายจ่ายไว แค่แตะไม่ต้องเซ็นชื่อ ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ พร้อมรองรับการขยายตัวของ Micro Payment ตั้งเป้ายอดผู้ใช้งาน 2 แสนบัตร พร้อมขยายสู่กลุ่มคมนาคมให้รองรับการใช้งาน ทางด่วน บีทีเอส รถไฟใต้ดิน ภายในปี 58 

     นายชาติชาย พยุหนาวีชัย รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า แนวโน้มการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการชำระเงินที่มียอดชำระต่อครั้งที่ต่ำ หรือ Micro Payment ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมความสะดวก รวดเร็ว และความต้องการถือเงินสดลดลง

     ธนาคารกสิกรไทยผู้นำด้านดิจิตอลแบงกิ้ง และครองอันดันดับ 1 ในธุรกิจบัตรเครดิตกลุ่ม VISA payWave ด้วยยอดผู้ถือบัตรมากที่สุดในตลาด จึงเตรียมเปิดตัว บัตรเครดิต NFC Sticker กสิกรไทย (K-Wave NFC Sticker Credit Card) พัฒนาต่อยอดบัตรเครดิตประเภท K-Wave ที่ใช้เทคโนโลยี NFC (Near Field Communication) ในรูปแบบสติ๊กเกอร์เป็นบัตรแรกในไทย สามารถติดบนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆ จึงพกพาสะดวกพร้อมใช้งาน ช่วยลดการถือเงินสด ชำระเงินง่ายโดยการแตะหน้าบัตรบนเครื่องชำระเงิน โดยไม่ต้องเซ็นชื่อกำกับ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ VISA payWave ทั่วโลก

     นอกจากนี้ ในด้านความปลอดภัย ผู้ถือบัตรเครดิต NFC Sticker กสิกรไทย (K-Wave NFC Sticker Credit Card) สามารถกำหนดวงเงินของบัตรได้เองตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป และใช้จ่ายผ่านบัตรโดยไม่ต้องมีลายเซ็นได้สูงสุด 1,500 บาทต่อรายการ สำหรับการชำระเงิน ต้องแตะบัตรกับเครื่องอ่านบัตรในระยะห่างไม่เกิน 10 ซม. ดังนั้น โอกาสที่จะเกิดการชำระเงินผ่านบัตรโดยไม่ได้ตั้งใจมีน้อยมาก และบัตรนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก VISA โดยมี Chip มาตรฐาน EMV อยู่ภายในเพื่อป้องกันการคัดลอกข้อมูล ทั้งนี้ ผู้สมัครบัตรเครดิต NFC Sticker กสิกรไทย จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีสำหรับปีแรก รวมทั้งสามารถสะสมคะแนนจากการใช้จ่ายเช่นเดียวกับบัตรเครดิตทั่วไปอีกด้วย

      ธนาคารกสิกรไทย ตั้งเป้าหมายการออกบัตรเครดิต NFC Sticker กสิกรไทย (K-Wave NFC Sticker Credit Card) และ K-Wave Credit Card จำนวน 200,000 บัตร โดยมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรทั้งสิ้น 2,700 ล้านบาท ในปี 2557 พร้อมตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนร้านค้ารับบัตรกลุ่ม K-Wave จากปัจจุบันในตลาดที่มีกว่า 5,000 เครื่อง โดยเป็นของธนาคารกสิกรไทยจำนวน 3,500 เครื่องภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2557 และคาดว่าในตลาดจะเพิ่มเป็นเป็น 10,000 ร้านค้าทั่วประเทศภายในปี 2557 โดยเน้นธุรกิจที่มีการชำระเงินรายย่อยสูง และธนาคารกสิกรไทย กำลังดำเนินการพัฒนาต่อยอดการใช้งานบัตรเครดิต NFC Sticker กสิกรไทย (K-Wave NFC Sticker Credit Card) ให้สามารถใช้ชำระเงินในกลุ่มคมนาคมขนส่งต่าง ๆ  อาทิ ค่าทางด่วนรถไฟฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2558

    นายชาติชาย กล่าวว่า การพัฒนาบัตรเครดิต NFC Sticker กสิกรไทย (K-Wave NFC Sticker Credit Card) สะท้อนความเป็นผู้นำด้านดิจิตอลแบงกิ้งของธนาคารกสิกรไทย ในการนำนวัตกรรมบริการใหม่มารองรับการขยายตัวของการชำระเงินรายย่อยที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งนอกจากผู้ใช้บัตรจะได้รับความสะดวกด้วยขั้นตอนชำระเงินที่รวดเร็วขึ้น และช่วยให้ร้านค้ามีขั้นตอนการรับชำระค่าสินค้าที่กระชับขึ้น โดยเฉพาะร้านจำหน่ายสินค้าและบริการที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว จำนวนเงินธุรกรรมไม่สูงมาก เช่น ร้านอาหาร เครื่องดื่ม มินิมาร์ท โรงภาพยนตร์ นอกจากนี้ บริการดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการลดการใช้เงินสดลง เพื่อช่วยลดภาระในการผลิตธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย และลดความเสี่ยงให้แก่ประชาชนในการทำเงินสดสูญหายหรืออันตรายจากมิจฉาชีพ

      ปัจจุบันในประเทศไทยมีบัตรเครดิต ที่ใช้เทคโนโลยี NFC (Near Field Communication) ในตลาด ทั้งบัตรที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และบริษัทต่าง ๆ จำนวนรวมประมาณ 100,000 บัตร สำหรับธนาคารกสิกรไทย ปัจจุบันมีบัตร K-Wave Credit Card ทั้งสิ้น 80,000 บัตร โดยคาดว่า ณ สิ้นปีในตลาดจะมีบัตรเครดิตที่ใช้เทคโนโลยี NFC ประมาณ 300,000 บัตร

      ด้านภาพรวมตลาดสินเชื่อบัตรเครดิต พบว่า NPL ของทั้งตลาด ณ สิ้นสุดไตรมาส 1 ปี 2557 อยู่ที่ 2.72% ขณะที่ NPL สินเชื่อบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย ในช่วงเวลาเดียวกัน อยู่ที่ 1.72% ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าตลาด ทั้งนี้ เป้าหมายสิ้นปี 2557 ของธนาคารฯ จะขยายฐานบัตรเครดิตใหม่จำนวน 715,000 บัตร และมีฐานลูกค้าบัตรเครดิตรวม 3.6 ล้านบัตร เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 ราว 16% มียอดใช้จ่ายทั้งหมดผ่านบัตร  อยู่ที่ 3.44 แสนล้านบาท ขยายตัว ราว 31% รวมทั้งประมาณการยอดสินเชื่อคงค้างหลังปรับฐาน สิ้นปี 2557 จะอยู่ที่กว่า 72,000 ล้านบาท ขยายตัวในช่วง 11-12%

KBank launches ‘Paywave Sticker’ credit card innovation, targeting 200,000 cardholders in 2014

     KASIKORNBANK has introduced a credit card innovation “Paywave sticker” which allows quick transactions with no signature required. Given the card’s responsiveness to the changing lifestyles of the younger generations, the Bank expects to sign up 200,000 cardholders and will incorporate the functionality of a travel card by 2015.

     Mr.Chatchai Payuhanaveechai, Executive Vice President of KASIKORNBANK, revealed that financial transactions made via electronic channels have been on a steady rise. This trend is more obvious with ‘micropayment’ involving a small sum of money. It is poised for growth as consumers are increasingly developing a habit of doing things impulsively while more and more younger people are refraining from carrying cash.

     KBank -as a leader in digital banking; with the highest number of VISA payWave credit cardholders – has prepared to introduce the K-Wave NFC Sticker Credit Card, a further development of the K-Wave credit card series using near field communication (NFC) technology. This novel credit card, the first of its kind in the kingdom, is a sticker card, allowing cardholders to decrease the amount of money they carry. By sticking it on mobile phones or other portable devices, and simply tapping on the payment terminal at any stores accepting VISA payWave worldwide, a transaction is completed with no cardholder signature required.

    Safety-wise, holders of the K-Wave NFC Sticker Credit Card can set up their own credit limits, with the minimum amount of 5,000 Baht. Each payment must not exceed 1,500 Baht if made without a corroborative signature. Meanwhile, accidental payments are extremely unlikely as payments are unsuccessful unless the cardholder taps the sticker within a distance of 10 centimeters from the payment terminal. As well as that, this card – with an implanted EMV chip which prevents card skimming – is certified by VISA safety standard. K-Wave NFC Sticker Credit Card applicants will be exempt from application fee and annual fee for the first year and will also be able to enjoy a collection of reward points.

     The Bank has a target issuance of 200,000 K-Wave NFC Sticker Credit Cards and K-Wave Credit Cards, with total spending projected at 2.7 billion Baht for 2014. By the end of this year, the number of stores accepting NFC credit card series is expected to increase to 10,000 nationwide from over 5,000 stores at present; and by the end of June, the Bank estimates that KBank payment accepting machines would be installed at some 3,500 retail outlets. Attention will be paid to businesses where most transactions are made in micropayments. The Bank has also come up with plans to combine an additional functionality as a travel card into the K-Wave NFC Sticker Credit Cards, allowing cardholders to use the card for their daily transportation payments, such as to pay for express way tolls and trips made on the BTS and MRT. This rather innovative facility is planned to be implemented by the end of 2015.

      Mr.Chatchai added that development of the K-Wave NFC Sticker Credit Card has proved to be the Bank’s number one position in the digital banking market. With this innovative service to accommodate rapid growth of micropayments, both cardholders and accepting retail outlets enjoy a simplified payment experience. Our new service is especially advantageous to businesses providing products and services that require faster transactions and involve only a small amount of money, e.g., restaurants, bars, café, minimarts and cinemas. Our K-Wave Credit Card innovation also supports government’s policy. It helps curtail the public need for cash, reducing the Bank of Thailand’s burden to produce banknotes and at the same time saving people from crimes instigated by carrying large amounts of cash.

      At present, the number of credit cards incorporating NFC technology in Thailand, either issued by commercial banks or other corporations, stands at around 100,000. KBank alone has already issued 80,000 K-Wave Credit Cards. By the end of this year, the number of NFC cards is expected to increase to around 300,000.

     Looking at an outlook for credit card loans, the NPL as of the end of 1Q14 made up 2.72 percent of total credit; whereas KBank’s credit card NPL during the same period stood at 1.72 percent, which was lower than that of the market. At 2014 yearend, the Bank intends to issue another 715,000 credit cards, with a total customer base of 3.6 million, rising by 16 percent from the end of 2013. Total card spending is projected at 344 billion Baht, representing a 31-percent growth. An estimate for adjusted outstanding loans at the end of this year is 72 billion Baht, swelling within a band of 11-12 percent.

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด