FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

ประกัน

ส.ตัวแทนฯ วอนต้นสังกัดหนุนพนักงานสมาชิกสมัคร

      บ้านเมือง : สมาคมตัวแทนฯ ออกโรงอ้อน คปภ.-บริษัท วอนช่วยสนับสนุนตัวแทนในสังกัดสมัครเป็นสมาชิก ขณะที่ คปภ.เผยสถิติการสอบใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ไตรมาสแรกตัวแทนแห่สอบทะลัก

      น.ส.ศิริภรณ์ พุทธรักษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) เปิดเผยว่า จากนโยบายการเพิ่มสมาชิกสมาคมฯ จาก 13,000 คนให้เป็น 15,000 คนภายในสิ้นปีนี้นั้น เมื่อเร็วๆ นี้คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พบปะหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ถึงแนวทางการเพิ่มสมาชิกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินให้มีจำนวนมากขึ้นตามเป้าหมาย

     "ตอนนี้สมาคมตัวแทนฯ เราก็ได้มีการปรึกษาหารือกับท่านเลขาธิการ คปภ.อยู่ โดยเราคิดว่า มันจะต้องเป็นเรื่องของทาง คปภ.กับบริษัทควรให้การสนับสนุนที่ตัวแทนในสังกัดแต่ละบริษัทจะได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมด้วย เพราะตัวแทนจะได้เห็นความสำคัญกับเรื่องนี้ ซึ่งการเป็นสมาชิกสมาคมจะเป็นผลดีกับผู้อยู่ในอาชีพตัวแทน ได้พัฒนา ความรู้และเสริมทักษะการขายให้เพิ่มพูนได้มากขึ้นกว่าที่รับรู้จากบริษัทเพียงด้านเดียวแน่นอน"น.ส.ศิริภรณ์ กล่าวและว่า

   ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีตัวแทนประกันชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้ข่าวสารว่า คนในอาชีพตัวแทนนั้นมีสมาคมอาชีพตั้งอยู่ เพื่อช่วยเหลือตัวแทนประกันชีวิตทุกคนให้สามารถดำรงอาชีพและขายประกันชีวิตให้ได้อย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพ โดยมีหลักสูตรการขายที่ สัมฤทธิผลแล้วจากทั่วโลกมาสนับสนุนการเรียนรู้และเพิ่มทักษะให้กับตนเอง รวมถึงการจัดให้มีการสัมมนาวิชาการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์อย่างหลากหลายทั้งในและต่างประเทศมาทอล์กและบรรยายเป็นประจำอีกด้วย

   "คนที่เข้าใหม่บางทีก็ไม่รู้ว่ามีสมาคมฯ นี้ แต่หากทาง คปภ.ช่วยสนับสนุนบอกโดยตรงให้กับผู้มาขอใบอนุญาต เราก็เชื่อว่า เราสามารถทำยอดสมาชิกให้เพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอน จากปัจจุบัน 13,000 คน ซึ่งจริงๆ แล้วเราก็ทำเพิ่มมาตลอด แต่ก็มีสมาชิกที่ 1 ปี 5 ปี 10 ปี มีการหมดอายุตลอด จึงมีอัตราการเพิ่มและลดสวนกันไปตลอดเช่นกัน ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการพูดคุยกับท่านเลขาธิการ คปภ.ถึงปัญหาในเรื่องนี้ ซึ่งท่านเลขาธิการ คปภ.ก็เคยบอกว่า มันค่อนข้างจะเป็นเรื่องลำบาก เพราะทางฝ่ายกฎหมายติงมาว่า ถ้าไปบังคับให้คนทำ ถือว่าไม่อยู่ในกฎหมาย ซึ่งท่านเลขาธิการ คปภ.ก็เห็นใจและเห็นความสำคัญในเรื่องนี้อยู่แล้ว ดังนั้นเป็นเรื่องที่สมาคมตัวแทนฯ คงจะต้องเข้าไปหารือพูดคุยกับท่านอีกในระยะต่อไป" นายกสมาคมตัวแทนฯ กล่าว

    น.ส.ศิริภรณ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันสมาคมตัวแทนฯ มีคณะกรรมการทั่วประเทศจำนวน 35 จังหวัด ที่มาจากตัวแทนประกันชีวิตทุกบริษัทในอุตสาหกรรม โดยทั้งหมดยังอยู่ในหลักร้อยที่ร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อส่วนรวม ซึ่งจะมีการประชุมประจำปีเป็นประจำทุกปีในภูมิภาคต่างๆ เวียนกันไป และทุกครั้งจะมีการหารือถึงแนวทางการเพิ่มจำนวนสมาชิกให้เพิ่มขึ้นตลอด ด้วยทุกคนต่างตระหนักถึงภาวการณ์การแข่งขันในตลาดประกันชีวิตอนาคตที่จะเปิดกว้างไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ล่าสุดกลุ่มคณะกรรมการจึงได้จัดทำ'ไลน์กรุ๊ป'เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารส่งข้อมูลธุรกิจถึงกันทั่วประเทศ เพิ่มจาก "เฟซบุ๊คสมาคม" อีกทางหนึ่งด้วย

   ขณะที่นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้สมัครสอบแยกตามประเภท พบว่าการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตมีจำนวนผู้สมัครสอบสูงสุดถึง 45,574 ราย คิดเป็นร้อยละ 68 ของผู้สมัครสอบทั้งหมด สอบผ่านทั้งสิ้นร้อยละ 42.47 ในจำนวนนี้เป็นผู้สมัครสอบผ่าน ส่วนภูมิภาคจำนวน 29,036 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 63.71 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของธุรกิจประกันภัย สู่ภูมิภาคมากขึ้น

  ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตที่ส่งผู้สมัครสอบมากที่สุด 3 อันดับแรก ประกอบด้วย บริษัท เอไอเอ จำกัด จำนวน 15,058 ราย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 6,786 ราย และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 6,685 ราย และจังหวัดที่มีสถิติการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตสูงสุด 3 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร จำนวน 16,538 ราย เชียงใหม่ จำนวน 2,957 ราย และขอนแก่น จำนวน 2,718 ราย

   รองลงมาคือการสอบประเภทนายหน้าประกันวินาศภัย (บุคคลธรรมดา) มีผู้สมัครสอบจำนวน 12,076 ราย คิดเป็นร้อยละ 18 ของผู้สมัครสอบทั้งหมด สอบผ่านทั้งสิ้นร้อยละ 36.05 ตามมาด้วยการสอบประเภทนายหน้าประกันชีวิต (บุคคลธรรมดา) มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 8,131 ราย คิดเป็นร้อยละ 12 ของผู้สมัครสอบทั้งหมด มีผู้สอบผ่านทั้งสิ้นร้อยละ 54.23 สำหรับการสอบตัวแทนประกันวินาศภัย มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 1,081 ราย มีผู้สอบผ่านทั้งสิ้นร้อยละ 42.87

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด