FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

ประกัน

BKI ชี้ม็อบยื้อ ฉุดเบี้ยรวมหดลั่นไม่ตัดราคา

       ไทยโพสต์ : สาทร* นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บมจ.กรุงเทพประ กันภัย หรือ BKI เปิดเผยว่า ปัญหาทางการเมืองที่มีแนวโน้มยืดเยื้อส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศ ถึงแม้ว่าสถานการณ์ภายนอกยังดูไม่รุนแรงมากนัก แต่ก็มีผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค ประกอบกับนโยบายรถยนต์คันแรกไม่มีแล้ว ทำให้ยอดขายรถยนต์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาลดลง 46% หรือประมาณ 224,000 คัน

      "ปัญหาทางการเมืองที่มี แนวโน้มยืดเยื้อ ซึ่งในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมานั้นธุรกิจประกันวินาศภัยคาดเติบโต 3% หรือมีมูลค่า 34,574 ล้านบาท และเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงบริษัทเตรียมปรับประมาณการอัตราการเติบโตจากเดิม 15% หรือ 18,000 ล้านบาท ลดลงเหลือ 5% หรือประมาณ 16,325 ล้านบาท โดยในครึ่งปีหลังนี้จะไม่มุ่งเน้นแข่งขันในด้านราคา จะเน้นให้การบริการที่มีคุณภาพในส่วนของการให้บริการในด้านสินไหม

     สำหรับ ผลการดำเนินงาน ในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา บริษัทสามารถทำเบี้ยประกันภัยรับรวม 3,897.0 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ลดลง 7.9% กำไรจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว 420.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 623.4% รายได้สุทธิจากการลงทุน 337.2 ล้านบาท ลดลง 16.8% กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 736.9 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิ 627.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.0% กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 5.89 บาท.

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด