FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

ประกัน

ING เปลี่ยนชื่อ 'เอฟดับบลิวดี' เดินหน้าลุยธุรกิจประกันชีวิต

บ้านเมือง : นายไมค์ แพล็กซ์ตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่อนาคตที่แข็งแกร่งและสดใส

ทั้งนี้ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มุ่งดำเนินธุรกิจประกันชีวิตสู่ทิศทางใหม่ผ่านนวัตกรรมที่จะพัฒนาโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ตัวแทนขายและธนาคารพันธมิตรสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า "เอฟดับบลิวดีตั้งเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรที่มีความโดดเด่น นำสมัยและสดใส แตกต่างเหนือกว่าคู่แข่งขัน" ไมค์ แพล็กซ์ตัน กล่าว

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เพื่อมุ่งสู่ทิศทางใหม่ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะดำเนินกลยุทธ์หลักเพื่อนำบริษัทให้ประสบความสำเร็จในอนาคต โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจโดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และจะก้าวให้ทันกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของลูกค้า ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัยแก่ลูกค้า ฟังลูกค้าผ่านการสำรวจความคิดเห็นที่จะจัดทำอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการลงทุนในหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับตัวแทนขายผ่านศูนย์ฝึกอบรมเอฟดับบลิวดี (FWD Academy) ลงทุนในบุคลากรที่มีความสามารถสูง เพื่อมาร่วมสร้างเอฟดับบลิวดีประกันชีวิตให้เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ

พร้อมกันนี้ได้มีการกำหนดมาตรฐานในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ดังนี้

ด้าน นายพูนลาภ เพ็ญกิตติ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานช่องทางประกันชีวิตผ่านธนาคาร กล่าวว่า "เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เป็นบริษัทที่มีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย ทั้งช่องทางตัวแทนประกันชีวิต ช่องทางการขายผ่านธนาคาร และช่องทางขายแบบทางเลือก (Alternative channel) โดยตั้งเป้าหมายขยายจำนวนตัวแทนขายให้มากขึ้น สร้างความสัมพันธ์ในเชิงลึกและมีคุณภาพผ่านธนาคารพันธมิตรที่เลือกสรรแล้วสำหรับช่องทางการขายผ่านธนาคาร และช่องทางการขายแบบทางเลือก ทั้งตลาดขายตรงและตลาดเชิงความสัมพันธ์ (Affinity marketing)"

"สำหรับช่องทางตัวแทนประกันชีวิต บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างตัวแทนให้มีความเป็นมืออาชีพ ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรมเอฟดับบลิวดี และบูธแคมป์"

สำหรับช่องทางขายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือแบงก์แอสชัวรันส์เราจะมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นแก่ลูกค้าธนาคารทีเอ็มบีผ่านบริการพิเศษต่างๆ เพื่อเพิ่มอัตราส่วนการขายเพิ่ม (cross-selling ratio) บริษัทฯ จะเพิ่มทีมงานผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนการขายที่สาขาธนาคารทีเอ็มบี ที่มีอยู่ 440 แห่งทั่วประเทศ"

ขณะที่ นายอามาน คาปัวร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด เปิดเผยว่า "เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จะมุ่งเน้นในการพัฒนากรมธรรม์และบริการใน 4 รูปแบบหลัก : เพื่อสุขภาพ เพื่อความมั่งคั่ง เพื่อการศึกษา และเพื่อการเกษียณอายุ สำหรับธนาคารพันธมิตรบริษัทจะพัฒนากรมธรรม์เบี้ยประกันภัยอัตราพิเศษ ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าธนาคารและลูกค้าองค์กร บริษัทฯ จะเพิ่มรูปแบบบริการที่บริษัทฯ กำหนดจะยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เราจึงได้ประสานความสามารถของคนและเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอเป็นบริการรูปแบบใหม่เพื่อประโยชน์ของลูกค้าและตัวแทนขาย ซึ่งรวมถึงใบคำขอผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (FWD Smart App) เป็นเครื่องมือดิจิตอลให้สามารถส่งใบคำขอเอาประกันภัยของลูกค้าผ่านทางแท็บเล็ตได้ทุกที่ทุกเวลา และการออกกรมธรรม์ที่สาขา (Smart Issuance @ Branches) เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และง่ายสำหรับลูกค้าที่สามารถรับกรมธรรม์ที่สาขาธนาคารทหารไทยได้ทันที

ขณะที่ บ็อบ เวาเตอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน กล่าวว่า "ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 บริษัทฯ สามารถสร้างกำไรได้สูงถึง 306 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100% เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานปกติของช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในช่วงระหว่างการเปลี่ยนเจ้าของบริษัทใหม่ของเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ลูกค้าได้แสดงให้เราเห็นถึงความเชื่อมั่นในบริษัทฯ และในกรมธรรม์ ส่งผลให้ครึ่งปีแรกของปี 2556 บริษัทฯ สามารถสร้างเบี้ยประกันภัยรับรวมได้ 5,700 ล้านบาท เติบโต 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555

นอกจากนี้ ฐานะการเงินที่แข็งแกร่งยังสะท้อนให้เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนความพอเพียงของเงินกองทุน ที่เราสามารถดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงได้สูงถึง 290% ในไตรมาส 2 ของปีนี้ เพิ่มขึ้นจากอัตรา 238% ในไตรมาสที่ผ่านมา"

ในขณะที่บริษัทฯ มีรายได้จากเบี้ยประกันภัยรับที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ก็มีการบริหารค่าใช้จ่ายที่ดีเยี่ยม โดย ณ ครึ่งแรกของปีนี้ บริษัทฯ มีอัตราค่าใช้จ่ายในครึ่งแรกของปีนี้ 8% ซึ่งน้อยลงจากครึ่งปีแรกของปี 2555 ที่ผ่านมาที่มีอัตราค่าใช้จ่ายที่ 9%

"เพื่อฉลองการเปิดตัวใหม่อย่างเป็นทางการของเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต บริษัทฯ จะจัดงานเลี้ยงสำหรับตัวแทนขายระดับสูง พันธมิตรทางธุรกิจ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งคณะผู้บริหารระดับสูงของเอฟดับบลิวดี ประเทศไทย และเอฟดับบลิวดีกรุ๊ป จะร่วมในงานเลี้ยงดังกล่าวด้วย"

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด