FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

ประกัน

เบรก'ประกันส่งออก'ไปยุโรปแบงก์ผวาไม่คุ้มเสี่ยงกสิกรฯเกาะติดลูกหนี้

            ไทยโพสต์ * ส่งออก-นำเข้าป่วน แบงก์เบรกขายประกันภัยสินเชื่อการค้า-แอล/ซี โดยเฉพาะธุรกรรมที่เกิดขึ้นในยุโรป เหตุได้ไม่คุ้มเสีย แม้เบี้ยประกันแพงขึ้น บริษัทต่างประเทศไม่กล้ารับเสี่ยงต่อ แนะลูกค้าติดตามสถานะคู่ค้าใกล้ชิด คู่ค้าหน้าใหม่สั่งขอมัดจำค่าสินค้าล่วงหน้า กสิกรฯ เร่งให้คำปรึกษาลูกค้า ปิดเสี่ยง

           นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้เกิดปัญหาธนาคารพา ณิชย์ไทย เริ่มไม่ให้บริการการประกันความเสี่ยงธุรกรรมการค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะสิน ค้าที่ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป (อียู) เนื่องจากมีความเสี่ยงที่คู่ค้าจะผิดนัดชำ ระหนี้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันเริ่มเห็นสัญญาณการขอยืดระยะเวลาการชำระค่าสินค้าจาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน และอาจนำไปสู่การเบี้ยวหนี้ในท้ายที่สุด ซึ่งธุรกิจในไทยบางกรณี จำเป็นต้องปล่อยให้ปัญหานี้เกิดขึ้น เพราะไม่คุ้มค่ากับการต้องขนสินค้ากลับประเทศ เนื่องจากมีต้นทุนที่สูงกว่ามาก

           อย่างไรก็ตาม การทำ L/C (Letter  of  Credit) การซื้อประ กันภัยสินเชื่อทางการค้า(Trade Credit Insurance) จากธนาคารพาณิชย์ ไม่ได้การันตี 100% ว่า จะได้รับการชดเชยต่อมูลค่าการค้าที่เสียหายไปทั้งหมด ขณะ ที่การซื้อประกันภัยสินเชื่อทางการค้า ธนาคารพาณิชย์ไทยที่ ให้บริการนี้จะใช้เวลาในการพิจาร ณาอนุมัติให้บริการนานขึ้นกว่า ปกติจากเดิม 1 สัปดาห์ เนื่องจากต้องตรวจสอบบริษัทคู่ค้าต่าง ประเทศละเอียดมากขึ้น เพราะธนาคารผู้ขายประกัน ก็มีความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน แม้ว่าจะมีการปรับขึ้นค่าเบี้ยประกัน แต่ก็ยังไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

                "ช่วงนี้แบงก์ไม่ค่อยรับทำ ประกัน หรือ  L/C เท่าไหร่ ก็อาจมีบ้าง แต่ก็น้อย เพราะเสี่ยง สูง โดยเฉพาะที่ส่งขายไปยังยุ โรป เพราะเครดิตลูกค้าลดลงมาก เรารับความเสี่ยงประเทศคู่ค้าไม่ได้ ค่าเบี้ยก็แพงมาก คนรับประกันก็น้อย ทำไปอาจไม่คุ้ม ค่า" นายทรงพล ระบุ

           อย่างไรก็ตาม หากธุรกิจไทยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการ ส่งออกไปยังตลาดยุโรปได้ หาก เป็นคู่ค้าประจำ ธนาคารแนะ นำให้ติดตามสถานะคู่ค้าอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจมีการเดินทางไป เยี่ยมชมกิจการ โดยหากฐานะคู่ค้าไม่แย่ลง ก็ควรรักษาการประ กันสินเชื่อทางการค้าไว้ส่วนลูก ค้าใหม่ต้องให้มีการมัดจำค่าสิน ค้าล่วงหน้า หรือเปิด  L/C กับธนาคารพาณิชย์ที่ยังมีให้บริการ โดยให้คำนึงว่า การขายของไม่ได้เป็นความเสี่ยงที่ต่ำกว่าการขาย แล้วไม่ได้ชำระเงินคืน

           ส่วนของธนาคารกสิกรไทย ขณะนี้ต้องทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมต่างประเทศ มากขึ้น โดยเฉพาะการให้คำปรึกษา ในด้านต่างๆ เพื่อปิดความเสี่ยงหรือทำให้ลูกค้ามีความเสี่ยงน้อยที่สุด

          ก่อนหน้านี้ นายคนิสร์ สุ คนธมาน กรรมการผู้จัดการ ธนา คารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ระบุว่า ธสน. พร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการ กรณีได้รับผลกระทบจากปัญหา หนี้สาธารณะในยุโรป ได้แก่ 1. พิจารณาผ่อนปรนดอกเบี้ยผิดนัด กรณีผู้ส่งออกชำระหนีไม่ทัน ตามกำหนด 2. ผ่อนปรนอัตรา ดอกเบี้ยรับซื้อ/ลดเอกสารการส่ง ออกเนื่องจากผู้ซื้อชำระหนี้ล่าช้า 3.บริการประกันการส่งออก เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้า และ 4. บริการประเมินความเสี่ยงผู้ ซื้อในต่างประเทศ เพื่อจะได้ทราบสถานะความน่าเชื่อถือของผู้ซื้อในต่างประเทศ

         ทั้งนี้ การส่งออกของไทยช่วง 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.55) มี มูลค่า 92,494 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 1.47% การนำเข้ามีมูลค่า 102,288 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม ขึ้น 11.55% ไทยขาดดุลการค้า 9,794 ล้านเหรียญสหรัฐ.

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด