FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

บลจ.

บลจ.วรรณ มองหุ้นไทยมีโอกาสปรับฐาน เตรียมส่งกองทุนเปิด ONE-SPOT5/2 รับหุ้นอีกรอบ

     ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด (บลจ.วรรณ)เปิดเผยว่า กองทุนเปิด วรรณ อิคควิตี้ สปอท 4 ฟันด์ (ONE-SPOT4) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2557 สามารถปิดกองทุนด้วยมูลค่าหน่วยลงทุนแตะผ่านระดับ 10.43 บาท หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทน 4% ของเงินลงทุนเริ่มแรกในระยะเวลา 80 วัน โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2557 เท่ากับ 10.4310 บาทต่อหน่วย จากแนวทางการเลือกหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลาง โดยมุ่งเน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเป็นหุ้นที่ยังมีระดับราคาต่ำกว่าระดับราคาที่เหมาะสม (Undervalue) ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยว เกษตรและอาหาร ขนส่ง และโรงพยาบาล ประกอบกับแรงผลักดันจากทิศทางการเมืองที่เริ่มชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งแรงคาดหวังจากแนวทางการบริหารของรัฐบาลเฉพาะกิจชุดนี้ ที่ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็ผลักให้หุ้นที่ทางกองทุนฯ ลงทุนสามารถปรับตัวขึ้นได้ และทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนสามารถดีดตัวขึ้นแตะระดับดังกล่าวตามที่คาดการณ์ไว้ หลังจากที่ บลจ.วรรณ ประสบความสำเร็จจากการส่งกองทุนเปิด ONE-SPOT5 ไปในช่วงต้นปีนี้ เช่นเดียวกัน

    ทั้งนี้ บริษัทจัดการฯ จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด วรรณ เดลี่ โดยมีราคารับซื้อคืนอยู่ที่ 10.4300 บาทต่อหน่วย ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนออกจากกองทุนเปิด 1AM-Daily ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป

    สำหรับมุมมองตลาดหุ้นในระยะถัดไป ผมมองว่าในระยะสั้น ตลาดหุ้นไทยอาจย่อตัวลงบ้างในระหว่างทาง (Correct)จากแรงเทขายเพื่อทำกำไร หลังจากที่ดัชนีฯ ได้ปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงและเร็ว หลังจากที่สถานการณ์ทางการเมืองเริ่มคลี่คลายและหาข้อสรุปได้ค่อนข้างชัดเจน ก่อนที่จะมีทิศทางปรับตัวขึ้นอีกครั้งในระยะถัดไป เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยยังคงแข็งแกร่งและเริ่มผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ซึ่งปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ภาวะการฟื้นตัว โดยจะเห็นได้จากตัวเลขเศรษฐกิจไทยในเดือน เมษายน 2557 ที่เริ่มหดตัวน้อยลง และแรงหนุนจากแผนการดำเนินงานกระตุ้นเศรษฐกิจของทาง คสช.ตาม Roadmap ที่ได้วางไว้

    โดยเฉพาะการเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557ในส่วนที่เหลือและการเร่งจัดทำงบประมาณประจำปี 2558 ทำให้คาดว่าจะมีเม็ดเงินบางส่วนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 ซึ่งจะช่วยดึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งภาคเอกชนและนักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาได้ โดยจะเห็นได้จากสัญญาณเชิงบวกจากตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน  พฤษภาคม 2557 ที่ปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 14 เดือนที่ผ่านมา โดยมาแตะที่ระดับ 70.7 จากเดือน เมษายน 2557 ที่แตะระดับ 67.8 จุด ซึ่งก็จะกระตุ้นให้นักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาลงทุนในหุ้นไทยอีกครั้ง หลังจากที่ขายสุทธิเพื่อลดความเสี่ยงไปค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมา และน่าจะผลักดันให้ดัชนี SET Index มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะระดับ 1,550 จุดในช่วงสิ้นปีนี้ได้ โดยมองว่าหุ้นที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดีในช่วงต่อไป ได้แก่ หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากสินเชื่อที่มีแนวโน้มเร่งตัวสูงขึ้น หลังจากที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัว / กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ จากความเชื่อมั่นของทั้งภาคเอกชนและภาคธุรกิจที่กลับมาอีกครั้งหลังจากที่ปัจจัยการเมืองค่อนข้างชัดเจน และกำลัง        ซื้อของประชาชนในประเทศที่ทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้งกลุ่มส่งออก ไม่ว่าจะเป็น เกษตรและอาหาร และอิเล็กทรอนิกส์ จากอานิสงส์ของเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวดีขึ้นตามลำดับดร.วิน กล่าว

    และด้วยมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยดังกล่าว ทาง บลจ.วรรณ จึงกำลังเตรียมเสนอขายกองทุนเปิด วรรณ สปอท 5/2 ฟันด์ (ONE SPOT 5/2 FUND) เพื่อจับจังหวะการลงทุนในหุ้นตอนที่ย่อตัวลงมาและรองรับโอกาสการลงทุนในช่วงหุ้นขาขึ้นในระยะถัดไป รวมทั้งเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการลงทุนให้แก่นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูง โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ เกษตรและอาหาร รวมทั้งอิเล็กทรอนิกส์ จากปัจจัยบวกข้างต้น ซึ่งปัจจุบันกองทุนฯ นี้อยู่ในช่วงขออนุมัติจัดตั้งกับทางสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคาดว่าจะสามารถเสนอขายได้ในช่วงกลางเดือน มิถุนายน 2557 นี้ ซึ่งหากนักลงทุนสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาด บลจ.วรรณ ติดต่อ 02-659-8888 ต่อ 1 ครับ” ดร.วิน กล่าวปิดท้าย

บลจ.วรรณ ส่ง ONE-SPOT5/2 รับหุ้นอีกรอบ หลังปิด ONE-SPOT4 ผลตอบแทน 4%

       นายวิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.วรรณ เปิดเผยว่า ในระยะสั้น ตลาดหุ้นไทยอาจย่อตัวลงบ้างในระหว่างทาง (Correct) จากแรงเทขายเพื่อทำกำไร หลังจากที่ดัชนีฯ ได้ปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงและเร็ว หลังจากที่สถานการณ์ทางการเมืองเริ่มคลี่คลายและหาข้อสรุปได้ค่อนข้างชัดเจน ก่อนที่จะมีทิศทางปรับตัวขึ้นอีกครั้งในระยะถัดไป เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยยังคงแข็งแกร่งและเริ่มผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ซึ่งปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ภาวะการฟื้นตัว โดยจะเห็นได้จากตัวเลขเศรษฐกิจไทยในเดือน เมษายน 2557 ที่เริ่มหดตัวน้อยลง และแรงหนุนจากแผนการดำเนินงานกระตุ้นเศรษฐกิจของทาง คสช. ตาม Roadmap ที่ได้วางไว้ โดยเฉพาะการเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ในส่วนที่เหลือและการเร่งจัดทำงบประมาณประจำปี 2558 ทำให้คาดว่าจะมีเม็ดเงินบางส่วนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 ซึ่งจะช่วยดึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งภาคเอกชนและนักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาได้ โดยจะเห็นได้จากสัญญาณเชิงบวกจากตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคม 2557 ที่ปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 14 เดือนที่ผ่านมา โดยมาแตะที่ระดับ 70.7 จากเดือน เมษายน 2557 ที่แตะระดับ 67.8 จุด ซึ่งก็จะกระตุ้นให้นักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาลงทุนในหุ้นไทยอีกครั้ง หลังจากที่ขายสุทธิเพื่อลดความเสี่ยงไปค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมา และน่าจะผลักดันให้ดัชนี SET Index มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะระดับ 1,550 จุดในช่วงสิ้นปีนี้ได้

    โดยมองว่า หุ้นที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดีในช่วงต่อไป ได้แก่ หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากสินเชื่อที่มีแนวโน้มเร่งตัวสูงขึ้น หลังจากที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัว / กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ จากความเชื่อมั่นของทั้งภาคเอกชนและภาคธุรกิจที่กลับมาอีกครั้งหลังจากที่ปัจจัยการเมืองค่อนข้างชัดเจน และกำลังซื้อของประชาชนในประเทศที่ทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้งกลุ่มส่งออก ไม่ว่าจะเป็น เกษตรและอาหาร และอิเล็กทรอนิกส์ จากอานิสงส์ของเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวดีขึ้นตามลำดับ

    ด้วยมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยดังกล่าว ทาง บลจ.วรรณ จึงกำลังเตรียมเสนอขายกองทุนเปิด วรรณ สปอท 5/2 ฟันด์ (ONE SPOT 5/2 FUND) เพื่อจับจังหวะการลงทุนในหุ้นตอนที่ย่อตัวลงมาและรองรับโอกาสการลงทุนในช่วงหุ้นขาขึ้นในระยะถัดไป รวมทั้งเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการลงทุนให้แก่นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูง โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ เกษตรและอาหาร รวมทั้งอิเล็กทรอนิกส์ จากปัจจัยบวกข้างต้น ซึ่งปัจจุบันกองทุนฯ นี้อยู่ในช่วงขออนุมัติจัดตั้งกับทางสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคาดว่าจะสามารถเสนอขายได้ในช่วงกลางเดือน มิถุนายน 2557 นี้

     สำหรับ กองทุนเปิด วรรณ อิคควิตี้ สปอท 4 ฟันด์ (ONE-SPOT4) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2557 สามารถปิดกองทุนด้วยมูลค่าหน่วยลงทุนแตะผ่านระดับ 10.43 บาท หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทน 4% ของเงินลงทุนเริ่มแรกในระยะเวลา 80 วัน โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2557 เท่ากับ 10.4310 บาทต่อหน่วย จากแนวทางการเลือกหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลาง โดยมุ่งเน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเป็นหุ้นที่ยังมีระดับราคาต่ำกว่าระดับราคาที่เหมาะสม (Undervalue) ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยว เกษตรและอาหาร ขนส่ง และโรงพยาบาล ประกอบกับแรงผลักดันจากทิศทางการเมืองที่เริ่มชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งแรงคาดหวังจากแนวทางการบริหารของรัฐบาลเฉพาะกิจชุดนี้ ที่ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็ผลักให้หุ้นที่ทางกองทุนฯ ลงทุนสามารถปรับตัวขึ้นได้ และทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนสามารถดีดตัวขึ้นแตะระดับดังกล่าวตามที่คาดการณ์ไว้ หลังจากที่ บลจ.วรรณ ประสบความสำเร็จจากการส่งกองทุนเปิด ONE-SPOT5 ไปในช่วงต้นปีนี้ เช่นเดียวกัน

    ทั้งนี้ บลจ.จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด วรรณ เดลี่ โดยมีราคารับซื้อคืนอยู่ที่ 10.4300 บาทต่อหน่วย ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนออกจากกองทุนเปิด 1AM-Daily ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป

                        อินโฟเควสท์

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด