FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

บลจ.

เอ็มเอฟซี เปิดขายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตองเฮอริเทจ ตั้งแต่วันนี้-6 มิถุนายนนี้

      เอ็มเอฟซี ส่งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตองเฮอริเทจ หรือ M-PAT ลงทุนในกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโรงแรมป่าตอง เฮอริเทจ ทำเลโดดเด่นของป่าตอง จ. ภูเก็ต มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ เปิดขายตั้งแต่วันนี้-6 มิถุนายน 2557

      นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดเสนอขายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตองเฮอริเทจ หรือ M-PAT ตั้งแต่วันนี้-6 มิถุนายนนี้ กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าโครงการ 1,050 ล้านบาท โดยจะลงทุนในกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (Freehold) ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโรงแรมป่าตอง เฮอริเทจ ซี่งเป็นโรงแรมระดับกลางจำนวน 164 ห้อง สูง 17 ชั้น ขนาดที่ดิน 1 ไร่ 3 งาน 1.5 ตารางวา และจะให้บริษัท ป่าตอง เฮอริเทจ จำกัด เช่าทรัพย์สินกลับไปบริหาร ทั้งนี้ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ M-PAT มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ

     กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ M-PAT มีจุดเด่นคือ ลงทุนในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในทำเลที่โดดเด่น กลางหาดป่าตองซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของจังหวัดภูเก็ต และเป็นที่รู้จักอย่างดีของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ โดยการเข้าพักโรงแรมในเขตป่าตองมีอัตราเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของจังหวัดภูเก็ต และอัตราการเข้าพักของโรงแรมป่าตอง เฮอริเทจในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2556-มีนาคม 2557) มีการเข้าพักมากกว่าร้อยละ 85 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของเขตป่าตองซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 80 (ที่มา: C9 Hotel Market Research) นอกจากนี้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์คือบริษัท ป่าตอง เฮอริเทจ จำกัด มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบโรงแรม และบริหารเครือโรงแรมเทวัญดารา โดยได้วางเงินสดเพื่อประกันค่าเช่าจำนวน 44.625 ล้านบาท หรือคิดเป็นค่าเช่า 6 เดือน  

     สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน ของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 หรือที่ www.mfcfund.com

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด