FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

บลจ.

บลจ.แมนูไลฟ์ เน้นสร้างกระแสเงินสดให้แก่ผู้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ พร้อมจ่ายปันผลกองทุน MS-EQ DIV ครั้งที่ 15

    กรุงเทพฯ- บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) ประกาศจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิควิตี้ ปันผล (MS-EQ DIV) ในอัตรา 0.40 บาทต่อหน่วย โดยครั้งนี้เป็นการจ่ายครั้งที่ 15 นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 ซึ่งกองทุนจ่ายเงินปันผลรวมแล้วทั้งสิ้น 10.15 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราปันผลตอบแทนสะสมสูงถึง 101.5% (คำนวณจากราคาเสนอขายครั้งแรก 10 บาทต่อหน่วย) ภายในระยะเวลาไม่ถึง 5 ปี โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (XD) วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 นี้

    ING-Torนายต่อ อินทวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์(ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.แมนูไลฟ์) เปิดเผยว่า กองทุน MS-EQ DIV จะลงทุนในหุ้นคุณภาพประมาณ 25-30 ตัว ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก โดยเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งและมีศักยภาพในการเติบโตสูง แต่ที่สำคัญคือ เน้นเข้าลงทุนตอนที่ราคายังต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐาน(Undervalued)”

    นายต่อกล่าวเพิ่มเติมว่า แม้จะมีความไม่แน่นอนทางการเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม แต่บริษัทจดทะเบียนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมยังสามารถปรับตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้อย่างดี และสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการส่งออกซึ่งได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ประกอบกับตลาดหุ้นไทยได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินทุนไหลเข้าตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส 1 ซึ่งช่วยผลักดันให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวสูงขึ้น

    ภายใต้สถานการณ์ที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดเงินและตลาดทุนให้มีความผันผวน นายต่อกล่าวแนะนำว่า นักลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังซึ่งกองทุนรวมนับเป็นทางเลือกที่ดีเพราะทำให้สามารถกระจายการลงทุนได้มากขึ้นและไม่ต้องมาทุ่มเทเวลาในการคัดเลือกหุ้นด้วยตนเอง โดยเฉพาะเวลาที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงระยะสั้นจากแรงเทขายทำกำไรหรือข่าวลือ ซึ่งไม่ได้เกิดจากภาพรวมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เปลี่ยนไปในเชิงลบ นักลงทุนน่าจะพิจารณาทยอยลงทุนสะสมในกองทุนรวมหุ้น อย่างเช่น กองทุน MS-EQ DIV นี้ เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว อย่างไรก็ตาม การจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสม ยังคงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของการลงทุน สำหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ ก็ควรแบ่งเงินลงทุนบางส่วนเพื่อลงทุนในกองทุนต่างประเทศด้วย เพื่อกระจายความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน MS-EQ DIV หรือทางเลือกการลงทุนอื่นๆ ได้ที่ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร.0-2246-7650 กด 2 หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์www.manulife-asset.co.th.

เกี่ยวกับ Manulife Asset Management

    Manulife Asset Management เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนระดับโลกในเครือของManulife Financial โดย Manulife Asset Management ให้บริการด้านการบริหารจัดการเงินลงทุนแก่นักลงทุนสถาบันและกองทุนรวมในตลาดสำคัญทั่วโลก Manulife Asset Management มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนครอบคลุมถึงสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตราสารทุน ตราสารหนี้ และการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก เช่น อสังหาริมทรัพย์ ป่าไม้ เกษตร รวมทั้งการจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน Manulife Asset Management มีสำนักงานที่มีความพร้อมด้านการลงทุนอย่างเต็มรูปแบบทั้งในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ 

อกจากนี้ ยังได้ร่วมทุนธุรกิจจัดการลงทุนในประเทศจีนภายใต้ชื่อ Manulife TEDA รวมทั้งการดำเนินงานในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ บราซิล และอุรุกวัย นอกจากนี้ John Hancock Asset Management, Hancock Natural Resource Group และ Declaration Management and Research ก็เป็นหน่วยงานของ Manulife Asset Management 

ทั้งนี้ Manulife Asset Management ได้รับการจัดอันดับให้เป็น ‘Best Asian Bond House for 2011โดย Asia Asset Management ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเท่ากับ 263,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Manulife Asset Management สามารถหาได้จาก ManulifeAM.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 6 อาคารแมนูไลฟ์เพลส 364/30 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

Website:  www.manulife-asset.co.th โทรศัพท์: 02-246-7650 กด 2   โทรสาร: 02-642-6341

ประเทศไทย      

ชัชฎดา  เอกะหิตานนท์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

02 246 7650 (ext 8615)

662 354 1006 (direct)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วัฒนพงษ์ ราญรอน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

02 246 7650 (ext 8640)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พันธุ์วดี  พินทุโยธิน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

02 246 7650 (ext 8608)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด