FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

คลัง

กรมธนารักษ์ สร้างศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แหล่งเรียนรู้ของคนไทย

     นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ ได้สร้างศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (The Royal Thai Mint Learning Centre) ณ สำนักกษาปณ์ จังหวัดปทุมธานี เปิดพื้นที่จัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการเชิงสาธิตเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเหรียญกษาปณ์ไทยให้เรียนรู้ตั้งแต่จุดกำเนิดของการใช้ เงินเหรียญตั้งแต่การใช้ของแลกของในสมัยโบราณ จนเริ่มใช้เงินตราเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนจนถึงเหรียญกษาปณ์ปัจจุบัน และเผยแพร่กระบวนการจัดทำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในทุกขั้นตอน

      อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวต่อว่า ภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ จัดแบ่งนิทรรศการออกเป็น 7 โซน ได้แก่ โซนโหมโรง (Prelude) บอกเล่าประวัติความเป็นมาของโรงกษาปณ์และกระบวนการผลิตที่น่าสนใจด้วยภาพยนตร์แอนนิเมชั่นที่สนุกสนาน โซนกำเนิดเงินเหรียญ (History of Coins) จัดแสดงจุดกำเนิดของการใช้เหรียญด้วยแบบจำลองการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าในสมัยโบราณพร้อมเทคนิคโฮโลแกรมซึ่งแสดงเงินพดด้วงด้วยรูปแบบต่างๆ โซนวิวัฒนาการโรงกษาปณ์ไทย (History of the Royal Thai Mint) แสดงอาคารจำลองโรงกษาปณ์ในยุคก่อน 3 แห่ง พร้อมเทคนิค Magic Vision บอกเล่าถึงการติดตั้งเครื่องจักร เครื่องแรกในโรงกษาปณ์สิทธิการ และภาพยนตร์เงาที่เล่าถึงปัญหาเงินปลอมในสมัยรัชกาลที่ 5 โซนเหรียญกษาปณ์ไทยในปัจจุบัน (Current Thai Coins) ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้กระบวนการผลิตเหรียญ ในปัจจุบันผ่านการเล่นเกมส์ที่สนุกและได้ความรู้ ด้วยเครื่องเล่นเกมส์ชุดทดลองกระบวนการผลิตเหรียญและทดลองประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แบบต่างๆ ด้วยระบบ Face Detection โซนเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึกในรัชกาลปัจจุบัน (Coins and Medals in the reign of King Rama IX)ซึ่งจัดแสดงเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ โซนเหรียญกษาปณ์ต่างประเทศและเหรียญที่ระลึก (Foreign Coins and Commemorative Medals) แสดงคอลเลคชั่นเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนจากประเทศต่างๆ กว่า 20 ประเทศและสามารถทดลองออกแบบเหรียญด้วยตัวเองผ่านเกมส์ที่สามารถถ่ายภาพหน้าของผู้ชมให้ปรากฏบนเหรียญและส่งเข้าอีเมล์เพื่อเป็นที่ระลึก และโซนนิทรรศการเชิงสาธิตส่วนการผลิต (Demonstration Exhibition) ซึ่งผู้ที่เข้ามาชมสามารถชมและเรียนรู้กระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์จริงอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนอีกด้วย

       นอกจากนี้ แล้วยังได้จัดโซนนิทรรศการหมุนเวียน (Temporary Exhibition) สำหรับจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนไปตามวาระหรือโอกาสที่เหมาะสม โดยเริ่มจากนิทรรศการ “150 ปี โรงกษาปณ์  บนเส้นทางเงินตราไทย” (พ.ศ.2403-2553) ซึ่งนำเสนอพัฒนาการของโรงกษาปณ์ทั้ง 5 โรง และวิวัฒนาการการผลิตเหรียญของโรงกษาปณ์ไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าว

     ผู้สนใจสามารถติดต่อเข้าชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ สำนักกษาปณ์ จังหวัดปทุมธานี ในวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.30-15.00 น. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 0 2834 8300 ถึง 50

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด