FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

คลัง

คลังเสนอออกกม.ใหม่ห้ามทวงหนี้โหดข่มขู่-ประจานเจอคุก

     แนวหน้า : นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค.เตรียมเสนอการออก พ.ร.บ.การติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม แก่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ในเร็วๆนี้  เนื่องจากจะเป็นประโยชน์กับประชาชนจำนวนมาก โดยปัจจุบันพบว่ามีลูกหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคลจำนวนมากถูกทวงหนี้อย่างไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม

     สำหรับ พ.ร.บ.ทวงถามหนี้นั้น ในเบื้องต้นจะให้บริษัททวงหนี้มาลงทะเบียน กระทรวงการคลัง ออกกฎระเบียบในการควบคุมดูแล เช่น ห้ามข่มขู่ หรือประจานลูกหนี้ ต้องทวงหนี้ในเวลาที่กำหนด หากทำผิดมีโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท จำคุก 1 ปี เป็นต้น

     นอกจากนี้ สศค.จะเสนอ คสช. ออก พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นกฎหมายสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม(เอสเอ็มอี)เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น เพราะจะสามารถนำสินค้าคงคลังมาหลักประกันขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ จากปัจจุบันทำไม่ได้ เพราะสินค้าคงคลังไม่สามารถจดจำนองได้

    นายสมชัย กล่าวว่า ยังมี พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะเสนอให้ คสช. เห็นชอบ เนื่องจากเป็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับประเทศ จะเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มากขึ้น ขณะเดียวกันก็จะลดภาระงบประมาณในการให้อุดหนุนกับ อปท. ทำให้ประเทศมีเงินเหลือเพื่อไปการลงทุนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ มากขึ้น

    โดยสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ สศค. เคยศึกษาไว้จะมี 3 อัตรา ได้แก่ อัตราภาษีทั่วไปไม่เกิน 0.5% ที่อยู่อาศัยไม่เกิน 0.1% และที่เกษตรกรรมไม่เกิน 0.05% สำหรับที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าใน 3 ปีแรก ให้เก็บภาษีไม่เกิน 0.5% หากยังไม่ทำประโยชน์อีกให้เสียเพิ่ม 1 เท่าในทุก 3 ปี แต่ไม่เกิน 2% โดยทาง อปท. แต่ละท้องถิ่นเป็นผู้เก็ บไม่ใช่รัฐบาลกลาง

   “จะผลักดันกฎหมายทวงถามหนี้เป็นธรรม กับ หลักประกันธุรกิจ ก่อนเป็นอันดับแรกเพราะเป็นประโยชน์กับประชาชนและธุรกิจ ส่วน พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะดำเนินการต่อมา เพราะยังไม่เป็นเรื่องเร่งด่วน แต่ก็ต้องมีความจำเป็นต้องดำเนินการ เพราะถือเป็นโอกาสดีที่ตอนนี้ คสช. มีอำนาจเต็มสามารถอนุมัติกฎหมายได้ทันที หากเป็นรัฐบาลปกติกฎหมายดังกล่าวผลักดันให้เกิดได้ยากนายสมชัย กล่าว

    ก่อนหน้านี้ คสช. ออกประกาศห้ามเจ้าหนี้ทวงหนี้ชาวนายยังไม่เป็นธรรม เพราะพบว่ามีเจ้าหนี้นอกระบบไปตามทวงหนี้ชาวนาที่หน้าธนาคาร มีการยึดรถมอเตอร์ไซค์ และยึดบัญชีเงินฝากของชาวนาไว้

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด