FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

กกต.

กกต.รับเรื่องแล้ว!! ปม'มาร์ค'ถูกปลดทหารใช้เอกสารเท็จ ตั้งอนุฯสอบความเป็นส.ส.สิ้นสุดหรือไม่

          นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึงกรณี การตรวจสอบ สมาชิกภาพ ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ต้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 106(5) ประกอบมาตรา 102(6) หลังจากกระทรวงหลาโหมมีคำสั่งที่ 1163/255 สั่งปลดนายอภิสิทธิ์ ออกจากราชการทหาร เนื่องจากใช้เอกสารเท็จ ตามคำร้องของ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว.สรรหา ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติแต่ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวแล้ว ระหว่างนี้ก็จะมีการเรียกทั้งเอกสาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง ทั้ง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้ถูกร้อง หรือ พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กลาโหม ผู้อนุมัติคำสั่งปลดผู้ถูกร้อง ประกอบการพิจารณา เพื่อทำความเห็นเสนอไปยังคณะกรรมการกกต.ได้พิจารณาว่า สมาชิกภาพการเป็น ส.ส. ของนายอภิสิทธิ์ ต้องสิ้นสุดลงหรือไม่ ซึ่งหาก กกต. มีมติเห็นชอบ ก็จะทำหนังสือถึงประธานสภาฯ ให้ดำเนินการส่งเรื่องต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหมดสิ้นสมาชิกภาพความเป็นส.ส. ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา91 ต่อไป โดยกระบวนการดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 30 วัน

 

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด