FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

มติ ครม.

Display # 
Title Created Date Hits
เปิดแผนพัฒนาอีสานใต้ 1.2 แสนล้าน 01 August 2012 833
มติครม.แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับ กองทุนตั้งตัวได้’มนโยบายรัฐบาล 01 August 2012 677
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 31 กรกฎาคม 2555 01 August 2012 685
ครม.อนุมัติเพิ่มงบฯรายจ่ายปี 56 อีก 7.3 หมื่นลบ.-เห็นชอบแผนงานอีสานตอนล่าง 31 July 2012 666
ครม.เห็นชอบตั้งงบฯปี 56 วงเงิน 5 พันลบ.เป็นทุนหมุนเวียนกองทุนตั้งตัวได้ 31 July 2012 707
ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางค้า-ผลิตอัญมณีโลก 30 July 2012 811
การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 26 July 2012 557
กรอบระยะเวลาการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรของ คชก. 26 July 2012 747
การกำหนดค่าตอบแทนอนุกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ ในคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ 26 July 2012 441
การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) 26 July 2012 813
การเสนองบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี 2556 ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย 26 July 2012 608
แนวทางการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน 26 July 2012 676
มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทย (ร่างกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ กรณีการแลกหุ้น) 26 July 2012 590
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. .... 26 July 2012 757
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 26 July 2012 729
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 24 กรกฎาคม 2555 25 July 2012 713
ครม.เห็นชอบงบฯ ปี 56 ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย 4.3 ล้านดอลล์ 24 July 2012 710
ครม.ตั้งคกก.คัดเลือกข้อเสนอเอกชนร่วมวางระบบบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนลบ. 24 July 2012 669
ครม.เห็นชอบมาตรการภาษี-ค่าธรรมเนียมควบรวมกิจการและการแลกหุ้นของบจ. 24 July 2012 801
เปิดแฟ้มมติครม.(17ก.ค.55)ดูมติแต่งตั้งโยกย้าย ครบทุกตำแหน่ง ที่นี่ 19 July 2012 870
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 17 กรกฎาคม 2555 18 July 2012 615
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 10 กรกฎาคม 2555 18 July 2012 756
บัวแก้ว โยกลอตใหญ่ 22 บิ๊กขรก. ธานีพ้นอธิบดีนั่งทูตยูเอ็น 17 July 2012 657
สภาพัฒน์ เชื่อปี 55 ศก.โต 5.5-6%ท่ามกลางวิกฤติยุโรป คาดครึ่งปีหลังโตเร็ว 17 July 2012 737
ไทย-พม่ายกพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายเป็นความร่วมมือระดับรัฐบาล 17 July 2012 865
หวั่นรัฐเสียค่าโง่แผนจัดการน้ำ 6 พันล้าน บ.ที่ปรึกษจ้องดึงข้อมูล 'กยน.-กรมชลฯ' 16 July 2012 960
สภาพัฒน์เชื่อปี 55 ศก.โต 5.5-6%ท่ามกลางวิกฤติยุโรป คาดครึ่งปีหลังโตเร็ว 15 July 2012 901
ครม.อนุมัติ 1.13 หมื่นลบ.ให้รฟท.สร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟชายฝั่งทะเลตอ. 11 July 2012 779
ครม.เห็นชอบให้ธปท.เพิ่มทุนสำรองเป็น 9.1 พันล้านเหรียญฯ รองรับ CMIM 11 July 2012 485
นายกฯ สั่งทุกหน่วยงานจัดเวิร์คชอปเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC 11 July 2012 629
ครม.อนุมัติ IMF จัดตั้งสนง.ช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านในไทย 11 July 2012 695
ครม.อนุมัติ 4 หมื่นล.ลงทุน 3 โปรเจ็กต์ 11 July 2012 853
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 05 July 2012 662
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2555 05 July 2012 484
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ 05 July 2012 488
โครงการศึกษาเบื้องต้นการก่อตัวของเมฆที่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 05 July 2012 639
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 3 กรกฎาคม 2555 04 July 2012 760
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 26 มิถุนายน 2555 04 July 2012 715
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 19 มิถุนายน 2555 04 July 2012 917
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 12 มิถุนายน 2555 04 July 2012 903
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 5 มิถุนายน 2555 04 July 2012 776
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 29 พฤษภาคม 2555 04 July 2012 775
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 20 พฤษภาคม 2555 04 July 2012 745
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 14 พฤษภาคม 2555 04 July 2012 803
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 8 พฤษภาคม 2555 04 July 2012 688
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 1 พฤษภาคม 2555 04 July 2012 678
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 24 เมษายน 2555 04 July 2012 526
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 17 เมษายน 2555 04 July 2012 580
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 10 เมษายน 2555 04 July 2012 609
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 2 เมษายน 2555 04 July 2012 564

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด