FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

มติ ครม.

Display # 
Title Created Date Hits
เปิดแผนพัฒนาอีสานใต้ 1.2 แสนล้าน 01 August 2012 749
มติครม.แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับ กองทุนตั้งตัวได้’มนโยบายรัฐบาล 01 August 2012 603
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 31 กรกฎาคม 2555 01 August 2012 617
ครม.อนุมัติเพิ่มงบฯรายจ่ายปี 56 อีก 7.3 หมื่นลบ.-เห็นชอบแผนงานอีสานตอนล่าง 31 July 2012 585
ครม.เห็นชอบตั้งงบฯปี 56 วงเงิน 5 พันลบ.เป็นทุนหมุนเวียนกองทุนตั้งตัวได้ 31 July 2012 651
ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางค้า-ผลิตอัญมณีโลก 30 July 2012 715
การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 26 July 2012 519
กรอบระยะเวลาการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรของ คชก. 26 July 2012 649
การกำหนดค่าตอบแทนอนุกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ ในคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ 26 July 2012 350
การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) 26 July 2012 735
การเสนองบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี 2556 ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย 26 July 2012 576
แนวทางการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน 26 July 2012 626
มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทย (ร่างกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ กรณีการแลกหุ้น) 26 July 2012 518
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. .... 26 July 2012 712
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 26 July 2012 653
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 24 กรกฎาคม 2555 25 July 2012 650
ครม.เห็นชอบงบฯ ปี 56 ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย 4.3 ล้านดอลล์ 24 July 2012 661
ครม.ตั้งคกก.คัดเลือกข้อเสนอเอกชนร่วมวางระบบบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนลบ. 24 July 2012 633
ครม.เห็นชอบมาตรการภาษี-ค่าธรรมเนียมควบรวมกิจการและการแลกหุ้นของบจ. 24 July 2012 716
เปิดแฟ้มมติครม.(17ก.ค.55)ดูมติแต่งตั้งโยกย้าย ครบทุกตำแหน่ง ที่นี่ 19 July 2012 826
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 17 กรกฎาคม 2555 18 July 2012 585
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 10 กรกฎาคม 2555 18 July 2012 742
บัวแก้ว โยกลอตใหญ่ 22 บิ๊กขรก. ธานีพ้นอธิบดีนั่งทูตยูเอ็น 17 July 2012 626
สภาพัฒน์ เชื่อปี 55 ศก.โต 5.5-6%ท่ามกลางวิกฤติยุโรป คาดครึ่งปีหลังโตเร็ว 17 July 2012 693
ไทย-พม่ายกพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายเป็นความร่วมมือระดับรัฐบาล 17 July 2012 811
หวั่นรัฐเสียค่าโง่แผนจัดการน้ำ 6 พันล้าน บ.ที่ปรึกษจ้องดึงข้อมูล 'กยน.-กรมชลฯ' 16 July 2012 881
สภาพัฒน์เชื่อปี 55 ศก.โต 5.5-6%ท่ามกลางวิกฤติยุโรป คาดครึ่งปีหลังโตเร็ว 15 July 2012 820
ครม.อนุมัติ 1.13 หมื่นลบ.ให้รฟท.สร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟชายฝั่งทะเลตอ. 11 July 2012 752
ครม.เห็นชอบให้ธปท.เพิ่มทุนสำรองเป็น 9.1 พันล้านเหรียญฯ รองรับ CMIM 11 July 2012 467
นายกฯ สั่งทุกหน่วยงานจัดเวิร์คชอปเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC 11 July 2012 572
ครม.อนุมัติ IMF จัดตั้งสนง.ช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านในไทย 11 July 2012 639
ครม.อนุมัติ 4 หมื่นล.ลงทุน 3 โปรเจ็กต์ 11 July 2012 809
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 05 July 2012 617
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2555 05 July 2012 462
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ 05 July 2012 433
โครงการศึกษาเบื้องต้นการก่อตัวของเมฆที่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 05 July 2012 594
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 3 กรกฎาคม 2555 04 July 2012 718
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 26 มิถุนายน 2555 04 July 2012 656
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 19 มิถุนายน 2555 04 July 2012 869
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 12 มิถุนายน 2555 04 July 2012 841
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 5 มิถุนายน 2555 04 July 2012 739
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 29 พฤษภาคม 2555 04 July 2012 701
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 20 พฤษภาคม 2555 04 July 2012 728
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 14 พฤษภาคม 2555 04 July 2012 716
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 8 พฤษภาคม 2555 04 July 2012 600
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 1 พฤษภาคม 2555 04 July 2012 642
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 24 เมษายน 2555 04 July 2012 513
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 17 เมษายน 2555 04 July 2012 566
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 10 เมษายน 2555 04 July 2012 569
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 2 เมษายน 2555 04 July 2012 538

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด