FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

มติ ครม.

ครม.อนุมัติงบ 1.9 พันลบ.แทรกแซงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 56/57

     นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบในแนวทางการแทรกแซงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามที่มติคณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เสนอมา โดยให้มีการรับจำนำข้าวโพดปี 2556/2557 เพื่อใช้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ ราคาจุดรับซื้อที่ความชื้นร้อยละ 14.5 มีราคากิโลกรัมละ 9 บาท และความชื้นไม่เกินร้อยละ 30 ที่ราคากิโลกรัมละ 7 บาท

    พร้อมกันนี้ ยังอนุมัติวงเงิน 1,907 ล้านบาท ในการแทรกแซงราคาข้าวโพด ซึ่งหลักแนวทางการแทรกแซงดังกล่าวนั้น จะให้ภาคเอกชนเข้ารับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรในราคาที่อัตรารัฐบาลกำหนด จำนวน 1 แสนตันโดยส่วนต่าง รัฐบาลจะเป็นผู้ชดเชยผ่านสหกรณ์ พร้อมผลักดันให้มีการส่งออกมากขึ้น เพื่อเป็นการพยุงราคา

 

                อินโฟเควสท์ 

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด