หมวดหมู่: CSR

 

มูลนิธิ EDF มอบชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ โครงการ ICT Service for All

มูลนิธิเอชพี และเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) ให้โรงเรียน

 

111109 HP EDF


          นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวยืนหลัง-ที่ 6 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) มอบชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ ภายใต้แคมเปญ 40 Days of Doing Good Grant โครงการ ICT Service for All สนับสนุนโดยมูลนิธิเอชพี และบริษัทเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยมี นายวีรยุทธ ภานุพินธุ (แถวยืนหลัง-ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน รับมอบ และ นายเพิ่มวุฒิ บุบผามาตะนัง (แถวยืนหลัง-กลาง) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ร่วมในพิธี

 

          มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) สานต่อเจตนารมย์ความมุ่งมั่นของมูลนิธิเอชพี และบริษัทเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้นอกกรอบ มีความคิดสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลกดิจิทัล มีความรู้ที่หลากหลายและสามารถพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ล่าสุดเป็นตัวแทนมูลนิธิเอชพี และบริษัทเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ ภายใต้แคมเปญ 40 Days of Doing Good Grant โครงการ ICT Service for All ให้โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 นอกจากนี้ มูลนิธิเอชพี และเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) ยังได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรู้ดิจิทัล (Digital literacy) แก่นักเรียนระดับชั้นต่างๆ ด้วย

          นายเพิ่มวุฒิ บุบผามาตะนัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กล่าวว่านับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ได้เห็นภาคเอกชนเห็นความสำคัญของการศึกษาโดยฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ที่โรงเรียนต้องปรับการเรียนการสอนเป็นในรูปแบบออนไลน์ คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟที่โรงเรียนได้รับมอบจะเป็นประโยชน์อย่างมาก จะเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการสนับสนุนการศึกษา

 

sme 580x400

 

          นายวีรยุทธ ภานุพินธุ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน กล่าวว่าการที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเอชพี และบริษัทเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ในครั้งนี้นับว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ทำให้พวกเราทุกคนต้องปรับการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ การเรียนด้วยตนเองที่ต้องอาศัยความตั้งใจและความอดทนอย่างมาก การเรียนในรูปแบบที่ต้องอาศัยหรือพึ่งพาพ่อแม่ผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย และการเรียนแบบชั้นเรียนออนไลน์ พวกเราคณะครูและนักเรียนขอให้สัญญาว่าพวกเราจะใช้อุปกรณ์ไอซีทีทั้งหมด รวมถึงงบประมาณที่มอบให้อย่างคุ้มค่าที่สุดให้สมเจตนารมย์ขององค์กร รวมทั้งขอขอบคุณมูลนิธิ EDF ที่เป็นหน่วยงานประสานทำให้โรงเรียนของเราได้รับโอกาสดีๆ เช่นนี้

 

111109 HP EDF2

 

          ทางด้าน เด็กหญิงณัฐพร อยู่สาโก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวแทนนักเรียน กล่าวว่าในนามของนักเรียนโรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน หนูขอขอบคุณมูลนิธิเอชพี และบริษัทเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่เห็นความสำคัญของนักเรียนและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล หนูและเพื่อนๆ ดีใจมากที่มีผู้ใหญ่ใจดีมามอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำรองไฟ คอมพิวเตอร์ใหม่ๆ เหล่านี้จะช่วยให้พวกเรามีจำนวนอุปกรณ์ไอซีใช้ศึกษาหาความรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะ” 

          สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ..2530 ในการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

          หน่วยงานที่สนใจต้องการทำกิจกรรม CSR โครงการเพื่อสังคม หรือมอบทุนสนับสนุนด้านการศึกษาร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 เว็บไซต์ www.edfthai.org หรืออีเมล public@edfthai.org การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

 

QIC 580x400

 ais 580x400

A111109

 Click Donate Support Web

EXIM One 720x90 C J

SAM720x100px bgGC 790x90

QIC 720x100 

sme 720x100 

ais 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!