หมวดหมู่: ICT

11842 depa


รมว.ดีอีเอสติดตามความสำเร็จโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล .สงขลา

มอบ ดีป้า เร่งจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล เอื้อประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีโดยสะดวก

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามความสำเร็จโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชุมชน พร้อมมอบหมาย ดีป้า เร่งจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลจากดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย เพื่อเป็นส่วนช่วยในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ รองรับชีวิตวิถีใหม่ พร้อมเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ก่อนก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ต่อไป

          นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จของ โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีในการเฝ้าระวังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของ สมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่งอ่าวไทยอำเภอสทิงพระ ในจังหวัดสงขลา ที่ประยุกต์ใช้ระบบติดตามเรือประมง (GPS Tracker) จำนวน 20 ลำ ซึ่งผสมผสานระหว่างจุดพิกัดบอกตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GPS) ร่วมกับสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายตามแผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยสามารถลดต้นทุนในการทำประมง และเพิ่มรายได้เฉลี่ย 20%

          นายชัยวุฒิ เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลฯ มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน รวมไปถึงภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ รองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) พร้อมเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ก่อนก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (Smart City) โดยหนึ่งในกลไกสำคัญคือ กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Economy Showcase) จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดย ดีป้า ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ร้านค้ารายย่อย หาบเร่ แผงลอย ได้พบกับดิจิทัลสตาร์ทอัพ พร้อมรับคำปรึกษา เรียนรู้วิธีการใช้งาน และเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

QIC 580x400 

hino2021

 

          พร้อมกันนี้ยังได้มอบหมายให้ ดีป้า เร่งจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และได้มาตรฐานจากเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยที่ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) กับ ดีป้า เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการขับเคลื่อนของทีมงาน ดีป้า สาขาภาคใต้ตอนล่าง ที่ปักหมุดพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำในจังหวัดสงขลา

          ด้าน ดร.ณัฐพล กล่าวว่า นอกเหนือจากโครงการข้างต้นแล้ว ดีป้า ยังคำนึงถึงผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกษตรกรทั่วประเทศกำลังประสบ โดยเฉพาะฝนที่ตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วม ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ยังผลให้ราคาพืชผักสูงขึ้น ซึ่ง ดีป้า ได้ส่งเสริมให้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปรรูปกลุ่มใต้ร่มบุญ ในอำเภอหาดใหญ่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Smart Farm ที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกนอกฤดูกาล ลดปัญหาราคาพืชผลสูง อันเนื่องมาจากผลผลิตขาดตลาด สร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรกว่า 20% หรือคิดเป็นมูลค่า 99,504 บาทต่อปี อีกทั้งช่วยลดต้นทุน ไม่น้อยกว่า 15% คิดเป็นเม็ดเงินราว 16,992 บาทต่อปี

          นอกจากนี้ ดีป้า ยังได้ร่วมมือกับ บริษัท ซีพีเอส เวเธอร์ จำกัด และ บริษัท ซีพีเอส อะกริ จำกัด พัฒนาแอปพลิเคชันฟ้าฝนผู้ช่วยพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7 วัน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถดูความเคลื่อนไหวของสภาพอากาศผ่านดาวเทียมที่มีความละเอียดและแม่นยำ พร้อมตั้งค่าเพื่อรับการแจ้งเตือนพายุ ฝน ลม และความเปลี่ยนแปลงฉับพลันของอุณหภูมิได้แบบรายแปลง รายพิกัด เพื่อนำมาวางแผนป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

          “ดีป้า พร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมถึงจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศในการขับเคลื่อนจังหวัดสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ โดยส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพ และผ่านการทดสอบความเป็นไปได้จริง (Proof of Concept: POC) มาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาของเมือง ตอบสนองความต้องการของประชาชน พัฒนาเมืองตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลเมือง (City Data Platform) เพื่อนำไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของภาคประชาชนอย่างยั่งยืนผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

 

A11842

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

QIC 720x100

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!