หมวดหมู่: เกษตร

1AA1A3Aกระบี่


กระทรวงเกษตรฯ เตรียมอนุมัติโครงการแก้มลิงหนองทะเล เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เมืองทับปริก จังหวัดกระบี่ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ทั้งการขาดแคลนน้ำและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน

      ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้มลิงหนองทะเล ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ว่า เนื่องจากปริมาณน้ำในคลองกระบี่มีปริมาณน้ำมาก อัตราการไหล 240 ลบ.ม./วินาที เมื่อไหลผ่านเทศบาลเมืองกระบี่ ความกว้างคลองแคบลง สามารถระบายน้ำได้เพียง 80 ลบ.ม./วินาที ทำให้เกิดน้ำเอ่อท่วมขังในเขต ตำบลทับปริก และเขตเทศบาลเมืองกระบี่ เกือบทุกปี กระทรวงเกษตรฯ

         โดยกรมชลประทาน จึงได้ศึกษา สำรวจ ออกแบบ และมีแนวทางในการก่อสร้างแก้มลิงหนองทะเล พื้นที่ 300 ไร่ ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2566 ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว จะช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เมืองทับปริกและเทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ทั้งการขาดแคลนน้ำและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน

      ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ศึกษาโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองกระบี่ใหญ่ โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ 1) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ (ตัดยอดน้ำ) 2) ก่อสร้างคลองผันน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำไหลเข้าเทศบาลเมืองกระบี่ และสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และ 3) แก้มลิงหนองทะเล บริเวณหนองน้ำธรรมชาติบ้านหนองทะเล ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

      "วันนี้ได้เข้ามารับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจืด อุทกภัย และน้ำที่ใช้ในด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ จึงพร้อมที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ พร้อมจัดสรรงบประมาณเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวจะประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องอาศัพการมีส่วนจากพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ด้วย"ดร.เฉลิมชัย กล่าว

QIC 580x400 

hino2021

sme 580x400

ais 580x400

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!