หมวดหมู่: CHINA

1aaChina 7


CIIE ให้สายลมแห่งการเปิดกว้างนำความอบอุ่นมาสู่โลก

-สุนทรพจน์นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ในพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติแห่งประเทศจีน (CIIE) ครั้งที่ 4

วันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ.2021

ฯพณฯ ประมุขแห่งรัฐและรัฐบาลที่เคารพ

ฯพณฯ หัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศที่เคารพ

ฯพณฯ หัวหน้าคณะผู้แทนที่เคารพ 

แขกผู้มีเกียรติ 

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และมิตรทั้งหลาย 

 

     สวัสดีครับทุกท่าน ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสพบปะกับทุกท่านผ่านระบบทางไกล เนื่องในโอกาสเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติแห่งประเทศจีน ครั้งที่ 4 ก่อนอื่น ในนามของรัฐบาลและประชาชนจีน และในนามของข้าพเจ้าเอง ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอย่างอบอุ่นและขอแสดงความปรารถนาดีต่อทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ของเรา

    จีนยึดหลักที่ว่า คำมั่นสัญญาต้องได้รับการปฏิบัติ และการปฏิบัติต้องให้ได้ผลมาโดยตลอด มาตรการขยายการเปิดกว้างที่ข้าพเจ้าได้ประกาศในงานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติแห่งประเทศจีนครั้งที่ 3 นั้นส่วนใหญ่ได้รับการดำเนินการแล้ว เช่น มีการประกาศรายชื่อเชิงลบสำหรับการค้าภาคบริการข้ามพรมแดนในท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน ได้เดินหน้าการปฏิรูปและนวัตกรรมเขตการค้าเสรีนำร่อ ผ่อนคลายเงื่อนไขในการอนุมัติเข้าตลาดจีนของทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ใน

    ขณะเดียวกัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจดีขึ้นเรื่อยๆ การเจรจาข้อตกลงการลงทุนระหว่างจีน-สหภาพยุโรปก็ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และจีนยังเป็นประเทศแรกที่ได้เสร็จสิ้นการให้สัตยาบันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) 

    นอกจากนี้ จีนได้เอาชนะผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ส่งเสริมการพัฒนาและนวัตกรรมของการค้าต่างประเทศ และยังเป็นเขตเศรษฐกิจหลักเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่ได้บรรลุการเติบโตเชิงบวกในการค้าสินค้าในปีที่แล้ว จีนได้สร้างคุณูปการสำคัญในการทำให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรม และห่วงโซ่อุปทานของทั่วโลกมีเสถียรภาพ และส่งเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก 

 

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และมิตรทั้งหลาย

     ขณะนี้ โลกกำลังประสบกับผลกระทบร่วมจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และการระบาดของโรคที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในศตวรรษที่ผ่านมา ลัทธิปัจเจกนิยมและการกีดกันทางการค้ากำลังเพิ่มมากขึ้น โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจกำลังเผชิญกับการกระแสทวน ผลการศึกษาพบว่า ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ‘ดัชนีการเปิดกว้างของโลก’ ลดลงอย่างต่อเนื่อง

    ความเห็นพ้องต้องกันระดับโลกในการเปิดกว้างลดลงนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องเกิดความกังวลอย่างมาก การพายเรือทวนน้ำนั้น ถ้าไม่รุดหน้าก็ต้องถอยหลัง เราต้องเข้าใจแนวโน้มทั่วไปของการพัฒนาเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ สนับสนุนประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้เปิดกว้างขึ้น พร้อมทั้งต่อต้านลัทธิปัจเจกนิยมและการกีดกันทางการค้า ส่งเสริมให้มวลมนุษยชาติก้าวไปสู่อนาคตที่ดีงามยิ่งขึ้น 

    การเปิดกว้างเป็นจุดเด่นของจีนในยุคปัจจุบัน ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 20 ปีที่จีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา จีนได้ปฏิบัติตามพันธสัญญาการเข้าร่วมเป็นภาคีอย่างรอบด้าน อัตราภาษีศุลกากรโดยรวมลดลงจาก 15.3% เป็น 7.4% ซึ่งยังต่ำกว่า 9.8% ที่จีนได้รับปากไว้ขณะเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกด้วยซ้ำ รัฐบาลกลางได้ทบทวนและแก้ไขกฎหมายและระเบียบข้อบังคับกว่า 2,300 ฉบับ

     และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขกว่า 190,000 ฉบับ ล้วนช่วยปลดปล่อยศักยภาพของตลาดและพลังทางสังคม และนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 เป็นต้นมา จีนได้จัดหาหน้ากากอนามัยประมาณ 350,000 ล้านชิ้น ชุดป้องกันกว่า 4,000 ล้านชุด ชุดทดสอบกว่า 6,000 ล้านชิ้น และวัคซีนกว่า 1,600 ล้านโดสให้แก่ประชาคมโลก

    จีนได้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างแข็งขันในการต่อต้านการแพร่ระบาดของโรค  สนับสนุนการยกเว้นสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับวัคซีนสำหรับประเทศกำลังพัฒนา นี่คือการกระทำที่เป็นรูปธรรมที่จีนได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำมั่นสัญญาและปฏิบัติตามความรับผิดชอบ 

   ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ขนาดเศรษฐกิจของจีนได้เติบโตขึ้นจากอันดับที่ 6 มาเป็นอันดับที่ 2 ของโลก การค้าสินค้าจากอันดับที่ 6 มาเป็นอันดับแรก และการค้าภาคบริการจากอันดับที่ 11 มาเป็นอันดับ 2 ของโลก นอกจากนี้ การดึงดูดทุนต่างชาติติดอันดับ 1 ในบรรดาประเทศกำลังพัฒนา และการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (ODI) ก็ได้เพิ่มขึ้นจากอันดับที่ 26 มาเป็นอันดับที่ 1 ของโลก ช่วง 20 ปีที่ผ่านมานี้ เป็น 20 ปีที่จีนปฏิรูปในระดับลึกซึ้งและเปิดประเทศอย่างรอบด้าน เป็น 20 ปีที่จีนพยายามกุมโอกาสและกล้าเผชิญกับความท้าทายต่างๆ เป็น 20 ปีที่จีนแบกรับความรับผิดชอบด้วยความสมัครใจและนำประโยชน์แก่ทั่วโลก 

     นับตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกเป็นต้นมา จีนขยายการเปิดกว้างอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดคลื่นการพัฒนาลูกใหม่ภายในประเทศ พร้อมทั้งส่งแรงผลักดันใหม่เข้าสู่เศรษฐกิจโลกด้วย 

     การพัฒนาและความก้าวหน้าของจีนในช่วง 20 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกเป็นต้นนมา เป็นผลมาจากการทำงานอย่างหนักและการใช้ความพยายามบากบั่นต่อสู้อย่างไม่ลดละของประชาชนจีนภายใต้การนำที่แข็งแกร่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีน  

      นอกจากนี้ ยังเป็นผลที่เกิดจากปฏิบัติการเชิงรุกของจีนในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและแสวงหาความร่วมมือลักษณะอำนวยประโยชน์แก่กันเพื่อได้ชัยชนะร่วมกัน 

     ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงต่อประชาชนจีนและมิตรชาวต่างประเทศในแวดวงต่างๆ ที่มีส่วนร่วมและเป็นพยานถึงกระบวนการทางประวัติศาสตร์นี้ และได้สนับสนุนการเปิดกว้างและความพยายามในการพัฒนาของจีน

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และมิตรทั้งหลาย

          งเมื่อเห็นภายนอกก็สามารถรู้ภายใน เมื่อเห็นอดีตก็สามารถรู้อนาคตง หากประเทศหนึ่งหรือชนชาติหนึ่งต้องการมีความเจริญรุ่งเรือง ก็จำต้องก้าวไปข้างหน้าตามกฎความก้าวหน้าแห่งประวัติศาสตร์ และพัฒนาตามกระแสการพัฒนาแห่งยุคสมัย จีนจะไม่เปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่นตั้งใจในการขยายการเปิดประเทศในระดับสูง ไม่เปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่นตั้งใจในการแบ่งปันโอกาสแห่งการพัฒนากับนานาประเทศ ไม่เปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่นตั้งใจในการขับเคลื่อนโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจให้พัฒนาไปสู่ทิศทางที่เปิดกว้าง ครอบคลุม กระจายผลประโยชน์อย่างทั่วถึง สมดุล และได้ชัยชนะร่วมกันมากยิ่งขึ้น

          ประการแรก จีนจะปกป้องลัทธิพหุภาคีนิยมที่แท้จริงอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ระบบการค้าพหุภาคีที่มีองค์การการค้าโลกเป็นแกนกลาง คือ รากฐานของการค้าระหว่างประเทศ ปัจจุบันระบบการค้าพหุภาคีเผชิญกับความท้าทายมากมาย จีนสนับสนุนให้การปฏิรูปองค์การการค้าโลกพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง สนับสนุนให้ระบบการค้าพหุภาคีพัฒนาอย่างครอบคลุม และสนับสนุนสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของสมาชิกกำลังพัฒนา

       จีนจะเข้าร่วมการเจรจาเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล การค้ากับสิ่งแวดล้อม เงินอุดหนุนอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจและประเด็นอื่นๆ อย่างแข็งขันและเปิดกว้าง ปกป้องสถานะของระบบการค้าพหุภาคีในการเป็นช่องทางหลักแห่งการกำหนดกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ และรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

          ประการที่สอง จีนจะแบ่งปันโอกาสทางการตลาดกับนานาประเทศอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ จีนมีประชากรมากกว่า 1,400 ล้านคนและมีกลุ่มคนที่มีรายได้ปานกลางมากกว่า 400 ล้านคน แต่ละปีจีนนำเข้าสินค้าและบริการประมาณ 2.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ยิ่ง จีนจะให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นในการขยายการนำเข้าและส่งเสริมการพัฒนาการค้าอย่างสมดุล จีนจะจัดตั้งเพิ่มจำนวนเขตสาธิตนวัตกรรมส่งเสริมการค้านำเข้า

      ปรับปรุงบัญชีสินค้านำเข้าขายปลีกสำหรับอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน ผลักดันการค้าตลาดชายแดนและการแปรรูปสินค้านำเข้าจากตลาดชายแดน และเพิ่มการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน จีนจะขับเคลื่อนการบูรณาการการค้าภายในประเทศและต่างประเทศ เร่งสร้างสรรค์เมืองศูนย์กลางการบริโภคระหว่างประเทศ พัฒนา ‘อีคอมเมิร์ซเส้นทางสายไหม’ สร้างระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่ ​​และยกระดับขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน

          ประการที่สาม จีนจะผลักดันการเปิดประเทศในระดับสูงอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ จีนจะลดบัญชีรายการที่ต้องห้ามสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศอีกระดับ และขยายการเปิดประเทศของอุตสาหกรรมบริการอย่างเป็นระเบียบ เช่น โทรคมนาคมและการรักษาพยาบาล จีนจะแก้ไขเพิ่มเติมและขยาย ‘บัญชีรายการอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ’ เพื่อดึงดูดทุนต่างประเทศมากยิ่งขึ้นให้เข้ามาลงทุนในด้านอุตสาหกรรมการผลิตที่ก้าวหน้า อุตสาหกรรมบริการร่วมสมัย ​​เทคโนโลยีขั้นสูง การประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ

      ตลอดจนดึงดูดทุนต่างประเทศมากยิ่งขึ้นให้ลงทุนในภาคกลาง ตะวันตก และตะวันออกเฉียงเหนือของจีน จีนจะดำเนินการทดสอบความกดดันจากการเปิดประเทศในระดับสูงในเขตทดลองการค้าเสรีและเมืองท่าการค้าเสรีไห่หนาน และประกาศบัญชีรายการการค้าบริการข้ามพรมแดนที่ต้องห้ามในเขตทดลองการค้าเสรี จีนจะลงลึกเข้าร่วมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่างๆ เช่น ความเป็นสีเขียวและคาร์บอนต่ำ และเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนขับเคลื่อนการเข้าร่วม ‘ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก(CPTPP)’ และ ‘ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจดิจิทัล’อย่างแข็งขัน

          ประการที่สี่ จีนจะปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันของโลกอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ จีนจะเข้าร่วมอย่างแข็งขันในความร่วมมือของกลไกต่างๆ เช่น สหประชาชาติ, องค์การการค้าโลก, กลุ่ม G20, ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก(เอเปค) และองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ และผลักดันการอภิปรายในประเด็นต่างๆ เช่น การเสริมสร้างการค้าและการลงทุน เศรษฐกิจดิจิทัล ความเป็นสีเขียวและคาร์บอนต่ำ จีนจะสนับสนุนให้วัคซีนและเวชภัณฑ์สำคัญอื่นๆ ได้รับการแบ่งปันอย่างเป็นธรรมและมีความคล่องตัวในการซื้อขายในขอบเขตทั่วโลก

        จีนจะขับเคลื่อนการร่วมสร้าง ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ อย่างมีคุณภาพสูง เพื่อให้ประเทศและประชาชนจำนวนมากยิ่งขึ้นได้รับโอกาสการพัฒนาและผลประโยชน์ จีนจะเข้าร่วมอย่างแข็งขันในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รักษาความมั่นคงด้านอาหารและความมั่นคงด้านพลังงานทั่วโลก และจะให้ความช่วยเหลือมากยิ่งขึ้นแก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือใต้-ใต้

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และมิตรทั้งหลาย

          "หากยกของหนักโดยลำพังคนเดียวคงยากที่จะสำเร็จ หากเดินด้วยกันหลาย ๆ คนก็ง่ายที่จะเดินได้เร็ว" สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกประสบอุปสรรคนานัปการ ประชาชนทุกประเทศยิ่งต้องร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อเอาชนะความยากลำบากด้วยกัน จีนยินดีที่จะใช้ความพยายามร่วมกับนานาประเทศ ร่วมกันสร้างเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้าง เพื่อให้สายลมฤดูใบไม้ผลิแห่งการเปิดกว้างทำให้โลกอบอุ่น!

ขอขอบคุณทุกท่าน....

https://www.facebook.com/ChinafacecriThai/photos/pcb.3459476610945662/3459476570945666/

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!