หมวดหมู่: กรมสรรพากร

1AA1A3ARD


กรมสรรพากร เปิดตัว (Tax Inspectors Without Borders : TIWB) อย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับมาตรฐานสากล

    กรมสรรพากร เปิดตัวเข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ (Tax Inspectors Without Borders : TIWB) อย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ สร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษีระหว่างผู้ประกอบการในประเทศและผู้ประกอบการต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มทักษะและเทคนิคในการตรวจสอบภาษีเพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ

       กรมสรรพากร ร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (The Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Development Programme หรือ UNDP) สรรพากรและศุลกากรแห่งสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ (Her Majesty Revenue and Custom หรือ HMRC) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

1AA1A3ARD

      ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะกรรมการบริหารของ TIWB เปิดเผยว่า “ภายใต้โครงการดังกล่าวกรมสรรพากรจะร่วมมือกับหน่วยงานสรรพากรและศุลกากรแห่งสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ (Her Majesty Revenue and Custom หรือ HMRC) ในการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคการตรวจสอบด้านภาษีระหว่างประเทศ ตามแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรด้านธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) เพื่อยกระดับการตรวจสอบภาษีตามมาตรฐานสากล การป้องกันการหลบหลีกและหลีกเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ (International Tax Avoidance and Evasion) และการจัดเก็บภาษีจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (Oil and Gas) และภาคการผลิต (Manufacturing)”

       ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า "ในช่วงที่ผ่านมาหลาย ๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทย มีความท้าทายในการบริหารจัดเก็บภาษีจากการเปลี่ยนแปลง         การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะธุรกรรมภาษีระหว่างประเทศที่เกิดจากธุรกิจประเภทออนไลน์ซึ่งเชื่อมโยงกันข้ามประเทศโดยไม่มีพรมแดนขวางกั้น รวมทั้งความท้าทายจากบริษัทในเครือของบริษัทข้ามชาติ (MNES) ที่มีการวางแผนเพื่อหลบหลีกหรือหลีกเสี่ยงการเสียภาษี

      ดังนั้น การเข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ (Tax Inspectors Without  Bordersหรือ TWB) ของกรมสรรพากรจะช่วยยกระดับความรู้ความสามารถและเพิ่มทักษะ หรือเทคนิคด้านการตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศให้แก่เจ้าหน้าที่รวมทั้งการพัฒนากฎหมายและกระบวนการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรให้สามารถรองรับกับความท้าทาย ในการจัดเก็บภาษีในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว"

hino2021

      TIWB เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (The Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Development Programme หรือ UNDP) เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนองค์ความรู้ เทคนิคการปฏิบัติงาน พัฒนาประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภาษีของประเทศกำลังพัฒนา และเสริมสร้างความร่วมมือด้านภาษีระหว่างประเทศ โดยมีการประสานกับหน่วยงานของประเทศที่มีความพร้อมให้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรผ่านกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน  

   ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร.1161

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!