หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 25ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร บ.บีเอสแอล ลีสซิ่ง’ ที่ ‘BBB+’ แนวโน้ม ‘Stable’

     ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด ที่ระดับ ‘BBB+’ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ อันดับเครดิตดังกล่าวได้รับการยกระดับจากอันดับเครดิตเฉพาะของบริษัทที่สะท้อนถึงมุมมองของทริสเรทติ้งต่อสถานะของบริษัทในการเป็นบริษัทลูกเชิงกลยุทธ์ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยอันดับเครดิตเฉพาะของบริษัทสะท้อนถึงการที่บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง มีระดับการก่อหนี้ที่ต่ำ แหล่งเงินทุนที่กระจายตัว และมีสถานะสภาพคล่องที่เพียงพอ ในขณะที่ความไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์และหนี้สินได้รับการบรรเทาลงจากการได้รับการสนับสนุนด้านการเงินอย่างต่อเนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัท อย่างไรก็ตาม จุดแข็งดังกล่าวถูกลดทอนลงจากการที่บริษัทมีคุณภาพสินทรัพย์ที่อ่อนแอลงรวมถึงการมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้าในระดับสูง นอกจากนี้ การแข่งขันที่รุนแรงก็อาจจำกัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัทได้อีกด้วย

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

มีสถานะเป็นบริษัทลูกเชิงกลยุทธ์ของธนาคารกรุงเทพ

      ทริสเรทติ้ง มองว่าบริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง เป็นบริษัทลูกเชิงกลยุทธ์ของธนาคารกรุงเทพ หลังจากที่ธนาคารกรุงเทพได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเป็น 90% ในช่วงปลายปี 2563 ทริสเรทติ้งก็คาดว่าการสนับสนุนทั้งในด้านธุรกิจและการเงินจากธนาคารจะปรับไปในแนวทางที่ดีขึ้นตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ที่สำคัญกว่านั้น การที่บริษัทกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารที่ได้รับการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอีกทั้งยังเป็นบริษัทลูกที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลแบบ Full Consolidation ก็ทำให้ธนาคารมีแนวโน้มที่จะเข้ามามีบทบาทในการควบคุมบริษัทอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในด้านกลยุทธ์และการดำเนินงาน ทริสเรทติ้งคาดว่าการปรับกรอบการดำเนินงานต่าง ๆ และการควบคุมความเสี่ยงให้เข้ากับของธนาคารจะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งต่อลูกค้ามาจากธนาคารที่คาดว่าจะมีมากขึ้นในอนาคต

ฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง

     ทริสเรทติ้ง เชื่อว่าฐานเงินทุนของบริษัท ณ ปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการสนับสนุนแผนการดำเนินธุรกิจในระยะ 3 ปีข้างหน้า โดยฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งนี้เกิดจากอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ต่ำ การเติบโตของสินเชื่อที่ระมัดระวัง และการมีผลกำไรที่สม่ำเสมอ

      ฐานทุนของบริษัทซึ่งวัดจากอัตราส่วนเงินทุนที่ปรับความเสี่ยงนั้นมีการปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2563 อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 19.96% จาก 17.78% ในปี 2562 และ 16.55% ในปี 2561 โดยเป็นอัตราส่วนที่อยู่ในระดับสูงที่สุดเมื่อเทียบกับบริษัทคู่แข่งในตลาดเช่าซื้อเครื่องจักรที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากทริสเรทติ้ง ในการนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วนเงินทุนที่ปรับความเสี่ยงของบริษัทจะยังคงอยู่ในระดับสูงเกินกว่า 20% ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

มีสภาพคล่องเพียงพอจากการสนับสนุนของผู้ถือหุ้น

      ทริสเรทติ้ง เชื่อว่าการสนับสนุนทางการเงินจากผู้ถือหุ้นซึ่งได้แก่ธนาคารกรุงเทพและ Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) จะยังคงดำเนินต่อไปซึ่งจะช่วยให้บริษัทยังคงสามารถดำเนินกิจการและชำระคืนหนี้ต่างๆ ได้ตามกำหนด นอกจากนี้ บริษัทยังมีแหล่งเงินกู้ยืมที่หลากหลายจากสถาบันการเงินอื่นๆ อีกด้วย

       ณ เดือนกันยายน 2563 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมทั้งสิ้นจำนวน 1.2 พันล้านบาทจากธนาคารกรุงเทพและจำนวน 2.1 พันล้านบาทจาก SMBC ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะได้รับวงเงินเพิ่มเติมซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจากธนาคารกรุงเทพเนื่องจากบริษัทได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธนาคารกรุงเทพแล้ว

การคงอัตราผลตอบแทนทำให้สินเชื่อไม่เติบโต

       ทริสเรทติ้ง คาดว่า การแข่งขันในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรจะอยู่ในระดับสูงต่อไปซึ่งจะส่งผลกดดันต่ออัตราผลตอบแทนของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการหลายรายมีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนแหล่งเงินทุนจากธนาคารแม่และสถาบันการเงินที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น ผู้ประกอบการเหล่านี้จึงสามารถรับอัตราผลตอบแทนที่ต่ำได้เนื่องจากได้รับเงินทุนต้นทุนต่ำจากบริษัทแม่ เพื่อที่บริษัทจะรักษาอัตราผลตอบแทนสุทธิจากการที่มีต้นทุนทางการเงินที่ค่อนข้างสูงกว่าคู่แข่ง บริษัทจึงทำการขยายสินเชื่อแต่เฉพาะในลูกค้าบางกลุ่มที่มีผลตอบแทนที่ยอมรับได้ซึ่งทำให้สินเชื่อรวมของบริษัทเติบโตอย่างจำกัดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ณ สิ้นปี 2563 สินเชื่อคงค้างรวมของบริษัทหดตัวลง 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว

         อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ดังกล่าวช่วยป้องกันไม่ให้อัตราผลตอบแทนของบริษัทลดลงอย่างรุนแรงและทำให้บริษัทคงอัตราผลตอบแทนสุทธิเอาไว้ได้ โดยในปี 2563 อัตราผลตอบแทนสุทธิของบริษัทอยู่ที่ระดับ 3.7% เมื่อเทียบกับระดับ 3.3%-3.6% ในช่วงปี 2560-2562 อัตราผลตอบแทนของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วยังอยู่ในระดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ เนื่องจากตลาดเช่าซื้อเครื่องจักรจะยังคงเผชิญกับแรงกดดันด้านอัตราผลตอบแทนจากการแข่งขันต่อไปอีกในอนาคตอันใกล้ ทริสเรทติ้งจึงมองว่าบริษัทจะมีศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นหากธนาคารกรุงเทพลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ให้แก่บริษัทลง

คุณภาพสินทรัพย์ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่น่ากังวล

       คุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทยังคงเป็นประเด็นหลักที่ทริสเรทติ้งมีความกังวล การกระจุกตัวของสินเชื่อเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มสูงขึ้น ณ เดือนธันวาคม 2563 ลูกหนี้รายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนถึง 32% ของพอร์ตสินเชื่อทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 27% ในปี 2562 ในขณะที่ในปี 2559 ลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งของบริษัทประสบกับปัญหาทางการเงินที่ทำให้อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 8.7% ณ สิ้นปี 2559 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตั้งสำรองสำหรับลูกหนี้รายนี้ไว้เต็มจำนวนในปี 2560 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2563 อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมของบริษัทก็เพิ่มขึ้นถึงระดับ 12.7%

         การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมนั้นเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่มีนโยบายที่จะตัดหนี้สูญหรือจำหน่ายหนี้เสียออกไปตราบเท่าที่สินเชื่อยังไม่ได้รับการจัดการจนถึงที่สุด อย่างไรก็ตาม สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เกิดใหม่สุทธิในปี 2563 นั้นก็มีจำนวนที่ลดลงมากเมื่อเทียบกับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในอนาคตทริสเรทติ้งเชื่อว่าอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมของบริษัทจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปหากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เหล่านี้ยังไม่สามารถจัดการได้ ทริสเรทติ้งมีข้อสังเกตว่าสภาพเศรษฐกิจที่อ่อนแออาจทำให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มสูงขึ้นหากไม่มีการจัดการที่ดีพอและอาจส่งผลกดดันต่อสถานะความเสี่ยงของบริษัทได้

ความไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์และหนี้สิน

        บริษัทมีความไม่สอดคล้องกันในด้านของอายุเฉลี่ยของโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สิน บริษัทพึ่งพิงการกู้ยืมระยะสั้นเพื่อรักษาต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับต่ำ โดย ณ สิ้นปี 2563 สัดส่วนเงินกู้ระยะสั้นต่อเงินกู้รวมของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 88% อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งก็ไม่ได้มีความกังวลในเรื่องความไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวมากนักเนื่องจากเชื่อว่าบริษัทยังมีวงเงินที่เพียงพอซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นทั้งจากธนาคารกรุงเทพและ SMBC เพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในระยะสั้นในกรณีที่ต้องการได้ บริษัทมีอายุเฉลี่ยของสินเชื่อสูงกว่า 1 ปี โดยเมื่อสิ้นปี 2563 สินเชื่อรวมของบริษัทในสัดส่วนประมาณ 68% มีอายุเฉลี่ยสูงกว่า 1 ปี

คุณภาพสินทรัพย์และการแข่งขันยังคงกดดันความสามารถในการทำกำไรของผู้ประกอบการเช่าซื้อเครื่องจักร

       อุตสาหกรรมเช่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ที่ลดลงของการลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงมาตรการจำกัดการประกอบกิจการและการเดินทางเมื่อปี 2563 เนื่องจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ถึงแม้ว่าอุปสงค์ของสินเชื่อจะเริ่มฟื้นคืนกลับมาหลังจากการออกมาตราการช่วยเหลือต่าง ๆ และการกลับมาดำเนินธุรกิจตามปกติในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 แต่ระยะเวลาในการฟื้นตัวอย่างเต็มที่ก็ยังคงต้องพึ่งปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย

      หนึ่งในดัชนีชี้วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเช่าซื้อเครื่องจักรที่มีการกล่าวถึงบ่อยๆ ก็คือดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (Private Investment Index -- PII) ณ เดือนธันวาคม 2563 ดัชนีดังกล่าวซึ่งปรับตามฤดูกาลแล้วมีการปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 135.67 จากที่ตกลงไปในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ 112.66 แต่ก็ยังเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าในอดีตเล็กน้อย ทั้งนี้ เศรษฐกิจที่ชะลอตัวซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินทรัพย์และทำให้มีค่าใช้จ่ายสำรองทางเครดิตที่สูงขึ้น เมื่อรวมกับการแข่งขันที่รุนแรงจากผู้ประกอบการรายใหญ่จากกลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินของผู้ผลิตเครื่องจักรโดยตรง (Captive Leasing) แล้วจะทำให้ความสามารถในการทำกำไรของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมมีอย่างจำกัดต่อไป

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

        ทริสเรทติ้ง ตั้งสมมติฐานกรณีพื้นฐานสำหรับการดำเนินงานของบริษัทในระหว่างปี 2564-2566 ดังนี้

  • สินเชื่อใหม่ทั้งที่เป็นสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงินของบริษัทจะอยู่ที่ประมาน 2 พันล้านบาทในปี 2564 และจะเติบโตที่ระดับ 5% ต่อปีหลังจากนั้น
  • สัญญาเช่าดำเนินงานใหม่จะคงที่ในระดับเดิม
  • อัตราส่วนเงินทุนที่ปรับความเสี่ยงจะคงอยู่ในระดับสูงเกินกว่า 20% ต่อปี
  • อัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของดอกเบี้ยสุทธิจะอยู่ที่ระดับประมาณ 3.5% ต่อปี
  • ค่าใช้จ่ายทางด้านเครดิตจะอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 1.5% ต่อปี
  • อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้รวมจะคงอยู่ที่ระดับระหว่าง 45%-50% ต่อปี

แนวโน้มอันดับเครดิต

       แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ สะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังคงฐานทุนที่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงจากคุณภาพสินทรัพย์ที่เสื่อมถอยลงอย่างมีนัยสำคัญได้ และบริษัทจะมีผลการดำเนินงานทางการเงินตามที่ทริสเรทติ้งคาดการณ์ไว้

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

     อันดับเครดิต และ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทอาจปรับเพิ่มขึ้นได้หากสถานะเครดิตเฉพาะของบริษัทปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมไปถึงสถานะทางการตลาดที่ปรับตัวดีขึ้น รวมถึงผลการดำเนินงานทางการเงินและคุณภาพสินทรัพย์ที่อยู่ในระดับน่าพอใจ นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งอาจปรับเพิ่มอันดับเครดิตหากสถานะของบริษัทที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธนาคารกรุงเทพมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

       ในทางตรงกันข้าม อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจปรับลดลงได้หากสถานะเครดิตเฉพาะของบริษัทเสื่อมถอยลงอย่างมีนัยสำคัญโดยพิจารณาได้จากสถานะด้านเงินทุน ผลการดำเนินงานทางการเงิน หรือคุณภาพสินทรัพย์ที่เสื่อมถอยลง

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 13 มกราคม 2564

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด (BSL)

อันดับเครดิตองค์กร:

BBB+

แนวโน้มอันดับเครดิต:

Stable

 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com 

ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

        © บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

      ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

 

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!