หมวดหมู่: เกษตร

1aaa1Aวิศิษฐ์

วิศิษฐ์ เดินหน้าปี 64  จับมือชาวสหกรณ์ช่วยสมาชิกลดหนี้ -สร้างรายได้ผ่านวิกฤติโควิด 19

     อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คนใหม่ เดินหน้างานปี 64  ที่จะทำทันทีเพื่อลดรายจ่าย หนุนสร้างงานเพิ่มรายได้ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อลดผลกระทบโควิด -19 พร้อมจับมือกระบวนการสหกรณ์การเงินซ่อม -สร้างความเข้มแข็งองค์กร

      นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้เตรียมขับเคลื่อนงานของกรมในปีงบ 2564 ทันทีภายหลังได้รับการโปรดเกล้าฯให้เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คือ เร่งแก้ไขปัญหาของเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภทที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  โดยจะหารือสหกรณ์ขอให้ช่วยสมาชิกลดรายจ่ายและจะเพิ่มรายได้ จากนั้นจะนำปรัชญาเศรษฐกิจเพียงขับเคลื่อนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ในระยะเร่งด่วนทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพการผลิตของสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการรัฐเพื่อแปรรูปเพิ่มมูลค่าโดยจะเชื่อมโยงสินค้าผลผลิตกับตลาดและซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ หรือการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่างภาคตามนโยบายของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะเดียวกันกรมจะเดินหน้าพัฒนาระบบสหกรณ์การเงินให้เข้มแข็งและนำไปสู่ระบบธรรมาภิบาลตามกฎหมายสหกรณ์ 

     “การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลต่อรายได้ของสมาชิกและกระทบต่อการชำระหนี้ของสมาชิก ดังนั้น ต้องเร่งลดรายจ่ายให้สมาชิกก่อนทันที โดยจะขอความร่วมมือจากสหกรณ์ให้พักการชำระหนี้ หรือปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อให้สมาชิกยังมีเงินเหลือใช้จ่ายในครัวเรือน จากนั้นต้องสร้างรายได้โดยส่งเสริมอาชีพที่สามารถสร้างได้ในระยะสั้น 1-2 เดือน เช่นการปลูกผัก การปลูกพืชผลทางการเกษตร การแปรรูปสินค้า ซึ่งกรมจะช่วยจัดหาตลาดรองรับ เบื้องต้นมีซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์รองรับ“อธิบดีกสส.กล่าว

      จากนั้นจะร่วมกับสหกรณ์ทำแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตจากเครื่องมือที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการของรัฐตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มศักยภาพ ทั้งธุรกิจการรวบรวม การแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ เช่นโรงสี ไซโล เครื่องอบลดความชื้น ลานตาก เพื่อให้สหกรณ์สามารถเข้าทำธุรกิจได้ทุกระบบ เป้าหมายสูงสุดคือแปรรูปและทำการตลาดได้เอง ทั้งข้าว ยางพารา และปาล์มน้ำมัน รวมถึงโรงงานรวบรวมน้ำนมดิบ

     โดยสินค้าจะเชื่อมโยงกับตลาด หรือซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ หรือเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์ด้วยกันในแต่ละภูมิภาค นอกจากนั้นจะส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ การยกระดับไร่นาของสมาชิกเป็นแปลงที่มีระบบการผลิตที่ดี (GAP) อีกนโยบายสำคัญที่ต้องเริ่มทำทันทีเช่นกัน คือจะจับมือกับขบวนการสหกรณ์ทางการเงินสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสหกรณ์ทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ผ่านกฎกระทรวงที่ออกตามพรบ.สหกรณ์ ร่วมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจสหกรณ์ การอบรมด้านบัญชี ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงของสหกรณ์ และนำไปสู่การเป็นสหกรณ์ที่มีธรรมาภิบาลต่อไป

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!