หมวดหมู่: เกษตร

1a Bอำพันธ์ เวฬุตันติ

กระทรวงเกษตรฯ เร่งขับเคลื่อนการดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด

      นายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงาน 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมการข้าว กรมหม่อนไหม และการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งขณะนี้มีแปลงใหญ่ที่มีความพร้อมและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการผ่านระบบ CO-Farm แล้ว จำนวน 1,538 แปลง และจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนฯ แล้ว จำนวน 376 แปลง โดยที่ประชุมได้สั่งการให้หน่วยงานเร่งดำเนินการในส่วนต่าง ๆ

          ได้แก่ 1) ให้หน่วยงานตรวจสอบความซ้ำซ้อนกิจกรรมของกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ และรายงานให้ฝ่ายเลขาฯ (กรมส่งเสริมการเกษตร) ทราบภายในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 2) มอบหมายกรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการในประเด็นคำถามที่พบบ่อย เพื่อให้ทุกกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่อย่างถูกต้องในทิศทางเดียวกัน และ 3) มอบหมายกรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนทีมงานในระดับจังหวัด/อำเภอ พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างการรับรู้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการฯ ผ่าน VDO Conference ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่จะถึงนี้ โดยได้ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาคเข้ารับฟังการประชุมดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงเพื่อการรับรู้ในทิศทางเดียวกัน

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!