หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

ARIN logoARIN ชี้แจงผู้ถือหุ้นใหญ่โอนหุ้นหลังรับตำแหน่งรัฐมนตรี

          อรินสิริ แลนด์ หรือ ARIN แจงเหตุ ‘สุชาติ ชมกลิ่น’ โอนหุ้นให้ บลจ.บัวหลวง และเอ็มเอฟซี เป็นผู้รับจัดการภายใต้พรบ.การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ.2543 หลังรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ย้ำไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุม ตลอดจนนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

          บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด(มหาชน) หรือ ARIN ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอ้างอิงตามรายงาน 246-2 ของทางสำนักงานคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปรากฎข้อมูลการโอนหุ้นของนายสุชาติ ชมกลิ่น โดยมีสัดส่วนการถือครองหุ้น 171,950,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.66 ซึ่งปัจจุบันได้เข้าดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ในกรณีที่รัฐมนตรีประสงค์จะได้รับประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ให้รัฐมนตรีโอนหุ้นส่วนหรือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นให้นิติบุคคลที่มีอำนาจจัดการกองทุนส่วนบุคคลเพื่อให้จัดการดูแลในขณะที่เข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 ดังนั้นวันที่ 15 ตุลาคม 2563 จึงได้มีการโอนหุ้น ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
         ทั้งนี้นายสุชาติ ชมกลิ่น มีสัดส่วนการถือครองหุ้น 171,950,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.66 ได้โอนหุ้นให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด จำนวน 91,987,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15.33 และโอนหุ้นให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 79,962,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 13.33 ทั้งนี้ภายหลังการทำรายการดังกล่าวนายสุชาติ ชมกลิ่น เหลือสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0 ซึ่งบริษัทขอชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุม ตลอดจนนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด
         ทั้งนี้โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ประกอบด้วย

 

10434 ARIN*ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

 

A40434

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!