หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1aaa1Mจงรัก

KBANK ออกตราสารด้อยสิทธิขายนักลงทุนต่างประเทศ วงเงิน 500 ล้านดอลล์

     นายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ธนาคารได้ดำเนินการออกตราสารทางการเงินที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคาร ซึ่งมีชื่อเฉพาะว่า ‘U.S.$500,000,000 Additional Tier 1 Subordinated Notes' ตราสาร) ภายใต้ U.S.$ 2,500,000,000 Euro Medium Term Note Programme ของธนาคาร โดยการออกตราสารที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ในครั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ของธนาคาร นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมของตลาดการระดมทุนในปัจจุบันเอื้ออำนวยให้ออกและเสนอขายตราสาร และช่วยปรับโครงสร้างเงินทุนของธนาคารให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเงินกองทุนในปัจจุบันของธนาคารยังคงเพียงพอในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

       ทั้งนี้ ตราสารดังกล่าวออกโดย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง เป็นตราสารทางการเงิน ประเภทด้อยสิทธิและไม่มีผู้ถือแทนผู้ถือตราสาร ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีข้อกำหนดให้ตราสารสามารถรองรับผลขาดทุนของธนาคารได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ไม่มีกำหนดอายุของตราสาร (Perpetual) อัตราร้อยละ 5.275 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และมีการ Reset อัตราดอกเบี้ยทุกๆ 5 ปี โดยธนาคารสามารถไถ่ถอนตราสารได้ครั้งแรกในวันที่ 14 ตุลาคม 2568 (“วันที่สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดครั้งแรก”) และในครั้งต่อๆ ไป ทุกวันที่เป็นวันชำระผลตอบแทนของตราสารภายหลังจากนั้น โดยการไถ่ถอนต้องได้ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน มูลค่าตราสารที่ออก 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวน มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ Baa1 โดย Moody’s

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!