หมวดหมู่: คลัง

1aaa1Mจัดเก็บรายได้

สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินปีงบประมาณ 2563 ได้ตามเป้าหมาย

      นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนกันยายน 2563 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 (กิจการฯ) จำนวน 6,573 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ รวมจำนวน 188,861 ล้านบาท เป็นไปตามเป้าหมายเงินนำส่งรายได้แผ่นดินตามเอกสารงบประมาณจำนวน 188,800 ล้านบาท โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก มีดังนี้

 

       หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่ รัฐวิสาหกิจ เงินนำส่งรายได้แผ่นดิน

1 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 46,598

2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 29,198

3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 28,619

4 ธนาคารออมสิน 18,000

5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 10,500

6 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 8,890

7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6,715

8 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 6,230

9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5,922

10 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5,660

 อื่นๆ 22,529

 รวม 188,861

        หมายเหตุ : ข้อมูลเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง โดย สคร. จัดเก็บ ซึ่งไม่รวมเงินนำส่งรัฐประเภทอื่น เช่น ภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ

      นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในปีงบประมาณ 2564 สคร. มีเป้าหมายการจัดเก็บจำนวน 159,800 ล้านบาท ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ และอาจส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินด้วย

       อย่างไรก็ดี สคร. จะกำกับติดตามการนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เงินนำส่งรายได้แผ่นดิน ของรัฐวิสาหกิจช่วยรักษาเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาวต่อไป

       สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ โทร. 0 2298 5880 - 7 ต่อ 3156

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!