หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaa1aพิมพ์ชนก วอนขอพร

คนยังห่วงโควิด-19 ระบาดรอบ 2 แนะธุรกิจสร้างความเชื่อมั่นดึงคนเที่ยวช่วงหยุดยาว

      พาณิชย์ แนะผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยว ปรับรูปแบบทำตลาดยุค New Normal เพื่อสร้างความมั่นใจมาตรฐานและความปลอดภัยป้องกันการแพร่โควิด-19 และใช้จังหวะรัฐกระตุ้นไทยเที่ยวไทย เพิ่มรายได้ หลังผลสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวของประชาชน ยังไม่ค่อยเน้นท่องเที่ยวมากนัก เหตุมีความกังวลการแพร่ระบาดอันดับหนึ่ง รองลงมาห่วงเรื่องสินค้าแพง

      น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค.ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางในช่วงวันหยุดยาว โดยสำรวจผู้บริโภคทั้งประเทศ ครอบคลุมทุกจังหวัดและอำเภอ (884 อำเภอ/เขต) รวมทั้งสิ้น 8,124 คน พบว่า วันหยุดยาวเดือนต.ค.2563 ประชาชนไม่มีแผนการเดินทางไปต่างจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 47.7 รองลงมา คือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 40.6 และสุดท้าย มีแผนเดินทางไปต่างจังหวัดเพียงร้อยละ 11.7 เพราะประชาชนมีความกังวลในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบ 2 เป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 40.1 รองลงมา คือ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 17.2 และลำดับที่ 3 เป็นภาระหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 14.4

      โดยผลการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในการเดินทางช่วงวันหยุดยาว สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนยังคงมีความระมัดระวังในด้านการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น รวมถึงความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เริ่มมีการระบาดระลอกสอง ส่งผลให้ตลาดการท่องเที่ยวไทยอาจจะยังไม่ฟื้นตัวมากนัก ประกอบกับปัจจุบันคนไทยเริ่มปรับตัวสู่ยุค New Normal ทั้งในเรื่องวิถีการใช้ชีวิตประจำวัน และรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนเดิม ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนของผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว

        “ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำตลาดให้เหมาะสมกับการท่องเที่ยวในยุค New Normal และสร้างความมั่นใจต่อประชาชนในมาตรฐานการดูแลรักษาความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และให้ใช้จังหวะที่ภาครัฐได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการส่งเสริมให้คนไทยท่องเที่ยวในประเทศให้เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งธุรกิจโรงแรม ขนส่ง ร้านขายของที่ระลึก และร้านขายอาหาร เป็นต้น แต่ต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคากับผู้บริโภคอย่างไม่เป็นธรรม”

      ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์จะมีการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า และบริการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนกับความเป็นอยู่ของประชาชนทุกกลุ่ม โดยหากพบเห็นปัญหาไม่เป็นธรรมด้านราคาสินค้าและบริการ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569

      สำหรับ ผลการสำรวจการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวช่วงเดือนก.ค.-ก.ย.2563 ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนเดินทางร้อยละ 27.4 มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวร้อยละ 56.0 และกลับภูมิลำเนาร้อยละ 44.0 มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว ไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.1 (ต่ำกว่า 5,000 บาท มากที่สุด ร้อยละ 48.4 รองลงมาเป็น 5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.7) และใช้จ่ายเกิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.9 ส่วนสาเหตุที่ประชาชนไม่เดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดยาว เนื่องจากต้องการประหยัดเงิน ไม่อยากไปไหน และชอบพักผ่อนอยู่บ้าน มีสัดส่วนรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 85.2 ในขณะที่ไม่ทราบว่าจะไปที่ไหน ไม่มีข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 14.8

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1</p

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!