หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

Fitch9ฟิทช์ ประกาศให้อันดับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยที่ ‘BBB+(EXP)’

       ฟิทช์ เรทติ้งส์ – สิงคโปร์/กรุงเทพฯ – 6 ตุลาคม 2563: ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศอันดับเครดิตที่คาดว่าจะให้แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ EXIM (BBB+/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ที่ ‘BBB+(EXP)’ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ Medium-Term Note (MTN) ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวม 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้คือเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนสนับสนุนการขยายตัวของสินทรัพย์และใช้ในการดำเนินกิจการทั่วไปของธนาคาร

       อันดับเครดิตนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อฟิทช์ได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องฉบับจริงที่สอดคล้องกับเอกสารที่ฟิทช์ได้รับมาแล้วอย่างครบถ้วน หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการนี้จะจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

       ฟิทช์ ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิดังกล่าวในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-term Foreign-Currency Issuer Default Rating)  ของ EXIM ที่ ‘BBB+’ เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวจะเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร

       อันดับเครดิตของ EXIM อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของประเทศไทยและสะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ว่ารัฐบาลไทยจะให้การสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากการดำเนินงานตามปรกติ (Extraordinary Support) แก่ EXIM เนื่องจาก EXIM มีสถานะเป็นธนาคารรัฐและจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งเฉพาะ รวมทั้งกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของธนาคารและมีอำนาจในการควบคุมการบริหารงานและกำหนดกลยุทธ์ของธนาคาร

       สำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติมของปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต หาเพิ่มเติมได้จากรายงานอันดับเครดิตล่าสุดหัวข้อ ‘ฟิทช์ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตสากลระยะยาวของ EXIM และ KTB เป็น ‘แนวโน้มมีเสถียรภาพ’ และคงอันดับเครดิตสากล’ ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ https://www.fitchratings.com/site/pr/10123704.

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

        การปรับเพิ่มอันดับเครดิตของประเทศไทย จะส่งผลในทางเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว และอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของ EXIM

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

        อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของ EXIM อาจถูกปรับลดอันดับหากความสามารถในการให้การสนับสนุนที่รัฐบาลจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่ธนาคารปรับตัวด้อยลง ซึ่งสะท้อนได้จากการปรับลดอันดับเครดิตของประเทศไทย

       นอกจากนี้ ฟิทช์อาจทำการปรับลดอันดับเครดิตสากลและอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของธนาคารหากโอกาสที่รัฐบาลจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่ธนาคารปรับตัวลดลง ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นหากรัฐบาลลดสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารลงอย่างมีนัยสำคัญหรือหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฏหมายของธนาคารจากการเป็นธนาคารรัฐ อย่างไรก็ตามฟิทช์เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะปานกลาง

Fitch Rates Thailand's EXIM's USD Senior Notes 'BBB+(EXP)'

       Fitch Ratings - Singapore/Bangkok - 06 Oct 2020: Fitch Ratings has assigned an expected rating of 'BBB+(EXP)' to Export-Import Bank of Thailand's (EXIM, BBB+/Stable) proposed senior unsecured notes. The notes will be issued under the bank's USD1.5 billion medium-term note programme. EXIM plans to use the        The final rating is contingent upon the receipt of final documents conforming to information already received. The issuance will be listed in Singapore.

KEY RATING DRIVERS

        Fitch rates the proposed notes at the same level as EXIM's Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR), as they will constitute the bank's unsecured and unsubordinated obligations.

       EXIM's ratings are equalised with the Thai sovereign's Long-Term Foreign-Currency IDR (BBB+/Stable), and reflect Fitch's belief that there is a high probability the government would provide extraordinary support to the bank. EXIM is a state policy bank established under specific legislation, and is wholly owned by the Thai Ministry of Finance, which governs the bank's management and strategy.

        For further details on EXIM's key rating drivers and sensitivities, refer to the rating action commentary "Fitch Revises Outlook on Thailand's EXIM and KTB to Stable; Affirms IDRs", dated 23 March 2020 at www.fitchratings.com/site/pr/10114899

RATING SENSITIVITIES

        Factors that could, individually or collectively, lead to positive rating action/upgrade:

       Any positive rating action in Thailand's sovereign rating would also be reflected in EXIM's Long-Term Foreign-Currency IDR and its senior debt rating.

       Factors that could, individually or collectively, lead to negative rating action/downgrade:

       A downgrade of EXIM's Long-Term Foreign-Currency IDR and senior debt rating will be possible if the sovereign's ability to support the bank were to weaken, as reflected by negative rating action on the sovereign rating.

       In addition, Fitch may downgrade the bank's IDR and debt rating if the state's propensity to support the bank were to deteriorate. This may take place if the government were to reduce its shareholding significantly or if the bank's legal status as a state policy bank is amended. However, Fitch deems such events as unlikely in the medium term.

BEST/WORST CASE RATING SCENARIO

       International scale credit ratings of Financial Institutions and Covered Bond issuers have a best-case rating upgrade scenario (defined as the 99th percentile of rating transitions, measured in a positive direction) of three notches over a three-year rating horizon; and a worst-case rating downgrade scenario (defined as the 99th percentile of rating transitions, measured in a negative direction) of four notches over three years. The complete span of best- and worst-case scenario credit ratings for all rating categories ranges from 'AAA' to 'D'. Best- and worst-case scenario credit ratings are based on historical performance. For more information about the methodology used to determine sector-specific best- and worst-case scenario credit ratings, visit [https://www.fitchratings.com/site/re/10111579]

DATE OF RELEVANT COMMITTEE

20 March 2020

       REFERENCES FOR SUBSTANTIALLY MATERIAL SOURCE CITED AS KEY DRIVER OF RATING

       The principal sources of information used in the analysis are described in the Applicable Criteria.

PUBLIC RATINGS WITH CREDIT LINKAGE TO OTHER RATINGS

       EXIM's Ratings are linked to the Thai sovereign's Long-Term Foreign-Currency IDR.

Additional information is available on www.fitchratings.com

FITCH RATINGS ANALYSTS

Willie Tanoto

Director

Primary Rating Analyst

International

+65 6796 7219

Fitch Ratings Singapore Pte Ltd.

One Raffles Quay #22-11, South Tower Singapore 048583

Jindarat Sirisithichote

Associate Director

Primary Rating Analyst

National

+66 2 108 0153

Fitch Ratings (Thailand) Limited

Park Ventures, Level 17 57 Wireless Road, Lumpini Bangkok 10330

Jindarat Sirisithichote

Associate Director

Secondary Rating Analyst

International

+66 2 108 0153

Patchara Sarayudh

Director

Secondary Rating Analyst

National

+66 2 108 0152

Jonathan Cornish

Managing Director

Committee Chairperson

+852 2263 9901

APPLICABLE CRITERIA

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!