หมวดหมู่: น้ำมัน-แก๊ส

1aaa1วัฒนพงษ์ คุโรวาท

ราคาน้ำมันไบโอดีเซลต้นเดือนตุลาคมใกล้ 30 บาท เดือนสิงหาคม ใช้บี 100 อยู่ที่ 5 ล้านลิตรต่อวัน การใช้น้ำมันดีเซลเดือนสิงหาคมที่ 61 ล้านลิตรต่อวัน

      นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยถีงราคาไบโอดีเซลอ้างอิงเฉลี่ยช่วงวันที่ 28 กันยายน- 4 ตุลาคม 63 อยู่ที่ 29.59 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 2.14 บาทต่อลิตร ส่วนราคาผลปาล์มน้ำมัน วันที่ 21-25 กันยายน 63 เฉลี่ยอยู่ที่ 4.60-4.80 บาทต่อกิโลกรัม ราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 25.00-26.00 บาทต่อกิโลกรัม โดยเดือนสิงหาคม 63 มีการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ 61.21 ล้านลิตรต่อวัน และปริมาณการใช้ B100 ในเดือนสิงหาคม 63 เท่ากับ 4.95 ล้านลิตร/วัน เนื่องจากสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ ปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลประมาณ 4.96 ล้านลิตรต่อวัน นายวัฒนพงษ์ กล่าว

สถานการณ์ไบโอดีเซล (B100): ราคาน้ำมันไบโอดีเซลอ้างอิงเฉลี่ย 28 ก.ย.- 4 ต.ค. 2563 อยู่ที่ 29.59 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 2.14 บาทต่อลิตร

  • • สถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 21-25 ก.ย. 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 4.60-4.80 บาทต่อกก. ราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 25.00-26.00 บาทต่อ กก. ปริมาณสต๊อกคงเหลือหักน้ำมันปาล์มดิบของ กฟผ. ณ สิ้นเดือน ส.ค. ประมาณ 538,523 ตัน ลดลงจากเดือน ก.ค. 26,212 ตัน ส่วนสต็อกน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ณ สิ้นเดือน ส.ค. 63 เท่ากับ 8,905 ตัน
  • • สถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมัน ปี 2563 มีเนื้อที่ให้ผล 5.81 ล้านไร่ ผลผลิต 19.24 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 3.31 ตันต่อไร่ โดยในปี 2563 (ม.ค.-ส.ค.) อัตราสกัดน้ำมันเฉลี่ยร้อยละ 17.43 และมีการส่งออก CPO 120,909 ตัน โดยมีความต้องการใช้ในประเทศ ด้านบริโภค และอุตสาหกรรมอื่น 788,193 ตัน และความต้องการใช้ด้านน้ำมันไบโอดีเซล 915,839 ตัน ตั้งแต่ต้นปี 2563 (ม.ค.-ส.ค. 63)
  • • จากข้อมูลปริมาณการใช้เดือน ส.ค. 63 มีการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ 61.21 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากเดือน ก.ค.63 ประมาณ 1.47 ล้านลิตร/วัน ซึ่งปริมาณการใช้ B100 ในเดือน ส.ค. 63 เท่ากับ 4.95 ล้านลิตร/วัน

ต่ำกว่าปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลในเดือน ก.ค. เพียงเล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ ปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลประมาณ 4.96 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากเดือน ก.ค.63 ประมาณ 0.14 ล้านลิตร/วัน

สถานการณ์เอทานอล: ราคาเอทานอลอ้างอิง ในเดือนกันยายน 2563 อยู่ที่ 23.16 บาทต่อลิตร

                ราคาเอทานอลในกันยายนอยู่ที่ 23.16 บาทต่อลิตร โดยไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน เนื่องจากเป็นราคาซื้อขายแบบระยะยาวของผู้ค้า

สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ (วันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563)

     สถานการณ์ไบโอดีเซล (B100): ราคาน้ำมันไบโอดีเซลอ้างอิงเฉลี่ย 28 ก.ย.- 4 ต.ค. 2563 อยู่ที่ 29.59 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 2.14 บาทต่อลิตร

  • • สถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 21-25 ก.ย. 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 4.60-4.80 บาทต่อ กก. ราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 25.00-26.00 บาทต่อ กก. ปริมาณสต๊อกคงเหลือหักน้ำมันปาล์มดิบของ กฟผ. ณ สิ้นเดือน ส.ค. ประมาณ 538,523 ตัน ลดลงจากเดือน ก.ค. 26,212 ตัน ส่วนสต็อกน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ณ สิ้นเดือน ส.ค. 63 เท่ากับ 81,905 ตัน
  • • สถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมัน ปี 2563 มีเนื้อที่ให้ผล 5.81 ล้านไร่ ผลผลิต 19.24 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 3.31 ตันต่อไร่ โดยในปี 2563 (ม.ค.-ส.ค.) อัตราสกัดน้ำมันเฉลี่ยร้อยละ 17.43 และมีการส่งออก CPO 120,909 ตัน โดยมีความต้องการใช้ในประเทศ ด้านบริโภค และอุตสาหกรรมอื่น 788,193 ตัน และความต้องการใช้ด้านน้ำมันไบโอดีเซล 915,839 ตัน ตั้งแต่ต้นปี 2563 (ม.ค.-ส.ค. 63)

  • • จากข้อมูลปริมาณการใช้เดือน ส.ค. 63 มีการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ 61.21 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากเดือน ก.ค.63 ประมาณ 1.47 ล้านลิตร/วัน ซึ่งปริมาณการใช้ B100 ในเดือน ส.ค. 63 เท่ากับ 4.95 ล้านลิตร/วัน ต่ำกว่าปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลในเดือน ก.ค. เพียงเล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลประมาณ 4.96 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากเดือน ก.ค.63 ประมาณ 0.14 ล้านลิตร/วัน

สถานการณ์เอทานอล: ราคาเอทานอลอ้างอิง ในเดือนกันยายน 2563 อยู่ที่ 23.16 บาทต่อลิตร

     ราคาเอทานอลในกันยายนอยู่ที่ 23.16 บาทต่อลิตร โดยไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน เนื่องจากเป็นราคาซื้อขายแบบระยะยาวของผู้ค้า

สถานการณ์ก๊าซธรรมชาติ (วันที่ 14 - 18 กันยายน 2563)

  • • ราคา Spot LNG

       ราคา Spot LNG เฉลี่ยในสัปดาห์นี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.103 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 4.701 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู จากตลาดเริ่มการประเมินราคาเที่ยวเรือกำหนดส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ซึ่งมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นจากความต้องการใช้ก๊าซฯ ที่เพิ่มขึ้นในฤดูหนาว และประเทศเกาหลีใต้มีความต้องการใช้ LNG เพิ่มขึ้นจากการหยุดการทำงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จำนวน 6 แห่ง ประกอบกับโครงการ Cameron LNG ประเทศสหรัฐฯ ประกาศเหตุสุดวิสัยจากพายุเฮอริเคน Laura ทำให้บริษัทที่มีสัญญาซื้อ LNG จากโครงการมีความต้องการจัดหาเที่ยวเรือเร่งด่วน (Prompt cargo) เพื่อทดแทนเที่ยวเรือที่หยุดการผลิตไป

  • • สถานการณ์ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas: NG)

       ราคาก๊าซธรรมชาติ (Pool) เดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ที่ 208.0006 บาท/ล้านบีทียู ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน 15.5024 บาท/ล้านบีทียู เนื่องจากราคาก๊าซฯ จากประเทศเมียนมาและ LNG ปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันราคา Spot LNG เฉลี่ยเดือนกรกฎาคม 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.272 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 2.379 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู

  • • ราคาขายปลีกก๊าซ NGV (สถานีภายในรัศมี 50 กม. จากสถานีแม่) ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 15 ตุลาคม 2563รถยนต์ส่วนบุคคล 14.17 บาท/กก. รถยนต์สาธารณะ 13.62 บาท/กก. สำหรับสถานีลูกที่อยู่ไกลสถานีแม่มากที่สุด (ไม่รวมภาษี อบจ. 18.17 บาท/กก. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ปริมาณการจำหน่ายก๊าซ NGV อยู่ที่ 3,991 ตันต่อวัน (หรือประมาณ 165.31 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) และมีสถานีบริการ NGV สะสมจำนวน 511 สถานี ทั้งนี้ มีสถานีบริการที่ยังเปิดให้บริการทั้งหมด 431 สถานี แบ่งเป็น สถานีแม่ 19 สถานี สถานีลูกและสถานีแนวท่อ 412 สถานี

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!