หมวดหมู่: น้ำมัน-แก๊ส

1aaa1M2010

น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา สามารถใช้กับรถยนต์ส่วนใหญ่ ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นไป

     นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ที่มีจำหน่ายในประเทศ แบ่งเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 โดยน้ำมันดีเซลทั้ง 3 ประเภท มีคุณภาพเหมือนกันทุกประการ แต่มีความแตกต่างกันที่สัดส่วนผสมไบโอดีเซล คือ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดามีสัดส่วนไบโอดีเซล 10% น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 มีสัดส่วนไบโอดีเซล 7% และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี20 มีสัดส่วนไบโอดีเซล 20%

         นางสาวนันธิกา กล่าวเพิ่มเติมว่าการที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ที่ผสมไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 10 โดยปริมาตร เป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วพื้นฐานของประเทศ และให้เรียกว่า “น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา” ซึ่งสามารถใช้ได้กับรถยนต์ส่วนใหญ่ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 (B7) ใช้สำหรับรถเก่าและรถยุโรป  และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 (B20) สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้น โดยเฉพาะน้ำมันปาล์มดิบที่มีราคาตกต่ำและล้นตลาด และยังช่วยลดมลพิษ ปริมาณฝุ่น PM 2.5 เนื่องจากการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในสัดส่วนที่สูงขึ้น

         การใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา กับเครื่องยนต์ที่สามารถรองรับการใช้งานจะไม่มีผลกระทบกับเครื่องยนต์ เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์ให้การรับรองการใช้งานไว้เรียบร้อยแล้ว โดย สามารถตรวจสอบรุ่นรถ ได้จากเว็บไซต์กรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th หรือ ศูนย์บริการหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ผลิตรถยนต์แต่ละยี่ห้อ รถยนต์ที่ไม่สามารถเติมน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาได้ เช่น รถที่มีอายุการใช้งานมานานแล้ว  ยังสามารถเติมน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี7 (B 7) ได้ ซึ่งยังมีจำหน่ายตามสถานีบริการน้ำมัน

         ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือสถานีบริการน้ำมันให้ทำความเข้าใจกับผู้ใช้รถยนต์ในช่วงการปรับเปลี่ยน ทั้งในรูปแบบของการแจกเอกสาร การตั้งป้ายหน้ารถ และการสอบถามความต้องการของผู้ใช้บริการให้เกิดความชัดเจน

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!